Jump to content

Obveza korištenja OIB-a u poslovanju


IusInfo
 Dijeli

Od 1. siječnja 2010. godine poreznim brojem smatrat će se osobni identifikacijski broj, što znači da poduzetnici moraju do tada svoje poslovanje prilagoditi za upotrebu osobnih identifikacijskih brojeva[PRBREAK][/PRBREAK]Zakon o osobnom identifikacijskom broju (u nastavku: Zakon) donesen je u proljeće prošle godine, a nekoliko mjeseci kasnije, točnije 29. prosinca 2008., ministar financija donio je Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju (u nastavku: Pravilnik) kojim je razrađena provedba toga Zakona.

 

Obveznici OIB-a

 

Obveznici osobnoga identifikacijskog broja, kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: obveznici broja).

 

Korištenje OIB-a u poslovanju

 

Obveznici OIB-a obvezni su, temeljem članka 6. Zakona, koristiti dodijeljeni im osobni identifikacijski broj:

 

1. na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja,

2. na ispravama koje koriste u obavljanju poslova svoje djelatnosti (računima, potvrdama i sličnim ispravama), te

3. u električkom poslovanju i poslovima platnoga prometa.

 

Obveznici broja obvezni su koristiti osobni identifikacijski broj drugog obveznika broja:

 

1. na računima prema posebnim propisima,

2. u izvješćima, prijavama i obrascima na kojima se navode drugi obveznici broja, a koji se podnose ili dostavljaju korisnicima broja.

 

Nadalje, člankom 37. Pravilnika propisano je da prilikom upisa u neku od službenih evidencija korisnika broja, obveznik broja za potrebe upisa predočuje Potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju (korisnici broja su, prema Zakonu, korisnici osobnoga identifikacijskog broja, koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, a to su: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti).

 

Također, člankom 38. Pravilnika propisano je da je obveznik broja obvezan u obavljanju svoje djelatnosti koristiti osobni identifikacijski broj na računima, potvrdama i sličnim ispravama. Obveznik broja koristi osobni identifikacijski broj drugog obveznika broja na računima koje izdaje prema posebnim propisima. Tim se člancima u biti ponavlja ono što je rečeno u članku 6. Zakona.

 

Od kada je u poslovanju nužno koristiti OIB

 

S obzirom da se prema posebnim propisima zahtijeva da se na računima iskazuju porezni brojevi, sastavni dio svakog računa mora biti odgovarajući porezni broj. Do kraja 2009. godine poreznim brojem smatraju se važeći identifikatori (MBG, MB), dok će se od 1. siječnja 2010. godine poreznim brojem smatrati osobni identifikacijski broj, što znači da poduzetnici moraju od 1. siječnja 2010. godine prilagoditi svoje poslovanje za upotrebu osobnih identifikacijskih brojeva.

 

Potpuni prijelaz na sustav OIB-a ostvarit će se kada sve institucije u potpunosti prihvate osobne identifikacijske brojeve, što se očekuje istekom prijelaznog razdoblja od dvije godine, dakle 1. siječnja 2011. godine. Ovaj krajnji rok od dvije godine postavlja se radi službenih evidencija koje ne koriste MBG pa će njihov prelazak na korištenje OIB-a biti dugotrajniji postupak (gruntovnica, trgovački sudovi). Ipak, najveći dio uvođenja OIB-a završit će već do kraja 2009. godine.

 

align=lefthttp://www.iusinfo.com.hr/logo.png[/img] Ova vijest objavljena je i prenesena s portala IUS-INFO iz rubrike "U središtu".

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija