Jump to content

Od danas na snazi zakoni o rokovima plaćanja, o jav. nabavi


Mrljavac
 Dijeli

ZAGREB, 1. siječnja 2012. (Hina) - Utvrđeni zakonski rokovi plaćanja, nova pravila javne nabave te ukidanje naknade od šest posto telekom operaterima za usluge mobilne telefonije, novine su utvrđene zakonima koji s današnjim danom stupaju na snagu.[PRBREAK][/PRBREAK]Na snagu s 1. siječnja stupa Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza koji definira da je u ugovorima između poduzetnika rok plaćanja do 60 dana, uz mogućnosti iznimke i dulje od toga, ali to produljenje ne smije prouzročiti neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika.

 

Za plaćanja između poduzetnika i osoba javnog prava (državna tijela, tijela lokalnih jedinica, pravne osobe osnovane za određene svrhe, kao npr. komunalna poduzeća i dr.) rok je 30 dana, a iznimno može biti do 60 dana, ali se mora osigurati poštovanje načela ravnopravnosti.

 

Dužnicima koji u zakonskim rokovima ne ispune svoju novčanu obvezu prijete novčane kazne i to u rasponu od 10 tisuća do milijun kuna za dužnika, a za odgovorne osobe u njima od tisuću do 50 tisuća kuna.

 

Novih pravila poduzetnici se od početka 2012. moraju pridržavati kada je riječ o javnoj nabavi, a novi Zakon, kroz 188 članaka i nekoliko dodataka, detaljno regulira to područje i propisuje i tijek provedbe postupaka javne nabave (otvoreni, ograničeni i pregovarački postupak, natjecateljski dijalog, natječaj) i okvirnih sporazuma i elektroničkih dražbi.

 

Zakon previđa dvije osnovne kategorije obveznika - javne naručitelje i sektorske naručitelje, te utvrđuje dva vrijednosna praga za postupke javne nabave - nabava velike vrijednosti je ona čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova (što će Vlada propisati uredbom o objavama javne nabave), a male vrijednosti nabava čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova.

 

Niz je novina koje Zakon predviđa, uz ostalo, detaljno regulira objavu natječaja i natječajne dokumentacije na internet stranicama naručitelja, kao i obvezu da sačine i na internet stranicama objave plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu, kao i sve izmjene i dopune tog plana.

 

Zakon o javnoj nabavi ne treba se primjenjivati za nabavu čija je procijenjena vrijednost manja od 70 tisuća kuna, no zakonska je odredba da se za nabave vrijednosti od 20 do 70 tisuća kuna podaci o predmetu nabave i procijenjene vrijednosti unose u plan nabave.

 

Obveznici javne nabave također će morati voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, novine su vezane i uz reguliranje sukoba interesa, pravnu zaštitu, povećane su i naknade za žalbeni postupak, izjednačava se kriterij najniže cijene s kriterijem ekonomski najpovoljnije ponude, regulira pitanje podizvoditelja, itd.

 

Telekom operateri od početka godine više ne moraju plaćati naknadu od 6 posto na prihod ostvaren od govornih usluga, tekstualnih i usluga prijenosa slike, govora i zvuka.

 

Ta je naknada uvedena u kolovozu 2009. kao jedna od antirecesijskih mjera, no s 1. siječnja 2012. na snagu stupa Zakon o prestanku važenja Zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama.

 

(Hina)

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija