Jump to content

Odštetno pravo


Ane

Predstavljamo vam knjigu "Odštetno pravo", autora Ivice Crnića koja je nedavno objavljena u nakladi nakladničke tvrtke Faber & Zgombić d.O.o. Knjiga predstavlja najopsežniji prikaz sudske prakse s napomenama i propisima koji obrađuje ovo pravno područje.[PRBREAK][/PRBREAK]Odštetno pravo: zbirka sudskih rješidbi s napomenama i propisima 360,00kn

 

Autor: Crnić, Ivica

 

Nakladnik: Faber & Zgombić Plus, Zagreb

ISBN: 9536348292

Godina izdanja: 2004.

Broj stranica: 602

Uvez: TVRDI

Cijena: 360,00 kuna

 

O knjizi:

Ova knjiga je najopsežniji prikaz sudske prakse iz materije odštetnog prava u nas i obuhvaća razdoblje od 01. listopada 1978. kao dan stupanja na snagu Zakona o obveznim odnosima, pa sve do 2004., tj. razdoblje od 26 godina. Odštetno pravo vrlo je često u pravnoj praksi. Odatle i povećano zanimanje pravne teorije i prakse za njega.

Prema strukturi knjiga obuhvaća odgovornost za štetu i popravljanje štete, te više drugih pravnih instituta koji su vezani uz odštetno pravo.

U prvom dijelu koji se odnosi na odgovornost za štetu obrađuju se izvanugovorna, predugovorna i ugovorna odgovornost. Kod ugovorne odgovornosti riječ je o općim ali i o posebnim propisima o odgovornosti za ugovornu štetu, tj. onima koji su specifični za pojedine ugovore. U poglavlju o izvanugovornoj odgovornosti obrađuju se i instituti odgovornosti za štetu koji nisu vezani samo uz ZOO, već uporište imaju u posebnom propisima, primjerice o radnim odnosima, o odgovornosti države, ratnoj šteti, za obavljanje javnih službi (komunalne, održavanje cesta i sl.), za objavu informacije u medijima i dr.

Drugi dio knjige obuhvaća materiju popravljanja materijalne i nematerijalne štete.

Treći dio knjige sadrži institute koji su vrsto česti u primjeni odštetnog prava poput zateznih kamata, zastare, monetarnog nominalizma. Priređen je i poseban pregled sudske prakse u primjeni odredbe o parničnom postupku u dijelu u kojem se razrješavaju odnosi u vezi s odštetnim materijalnim pravom.

Onaj tko uzme knjigu u ruke, već će iz njezina sadržaja razabrati da ona ima uporište ponajprije u općem propisu o naknadi štete, što znači u Zakonu o obveznim odnosima. U tom smislu materija je u osnovi sistematizirana na način koji tu materiju uređuje taj zakon. Ponegdje se, radi bolje preglednosti, od toga odstupilo. U knjizi se upućuje i na druge propise koji uređuju tu materiju, primjerice na Zakon o radu i Zakon o sustavu državne uprave.

U knjizi je objavljen niz sudskih odluka. One ne održavaju uvijek autorov stav, već su prikazane da bi čitatelj imao što potpuniji pregled sudske prakse, ponekad i proturječan, kako bi sam mogao stvoriti vlastiti stav o spornom pravnom pitanju.

Naslov knjige Odštetno pravo daje jasnu naznaku da je ona ponajprije zbirka sudskih odluka. Napomene nemaju za cilj doktrinarnu obradu materije, već služe lakšem snalaženju u materiji, te povezivanju pojedinih instituta. Za sve one koji žele još širu informaciju autor upućuje i na literaturu.

Imajući na umu da je ovo zbirka rješidbi iz sudske prakse, a ne komentar svih zakonskih odredbi koje se odnose na odštetno pravo, ovdje (u pravilu) prikazujemo samo one institute uz koje postoji sudska praksa, a napomene izostavljamo u situacijama kada propisi i uz njih povezana praksa to ne zahtijevaju.

Citirani su brojni autori ili je upućivano na pravnu literaturu kako bi se čitatelju omogućio uvid i u doktrinu, što također može pomoći potpunijem pregledu dinamične pravne materije o kojoj je riječ.


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija