Jump to content

Osiguranje od automobilske odgovornosti


IusInfo
 Dijeli

Po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, društva za osiguranje dobila su novi Pravilnik kojim se uređuje način plaćanja i izvješćivanja Poreznoj upravi, te postupak i nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem prihoda dobivenih tom vrstom osiguranja.[PRBREAK][/PRBREAK]Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (članak 53. stavak 2.), društva za osiguranje moraju izdvajati iznos u visini od 7 posto naplaćene funkcionalne premije osiguranja od automobilske odgovornosti kao iznos koji predstavlja naknadu prouzročene štete Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koju su prouzročili vlasnici, odnosno korisnici osiguranog motornog vozila. Funkcionalna premija jest dio premije osiguranja namijenjen za naknadu šteta i isplatu ugovorenih iznosa te za preventivu.

 

U skladu s tom novom obvezom financiranja obveznog zdravstvenog osiguranja koja je stupila na snagu početkom ove godine, Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o načinu plaćanja i izvješćivanja te postupku i ovlaštenju za nadzor obračunavanja i plaćanja prihoda po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Sukladno članku 53. stavku 1. točki 10. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, u prihode obveznog zdravstvenog osiguranja, među ostalim, ubrajaju se i prihodi od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

 

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti podrazumijeva osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. Obveznici obračunavanja i plaćanja prihoda po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti su društva za osiguranje.

 

Vrste obveznih osiguranja u prometu, dužnost sklapanja i obnove osiguranja, učinak ugovora o obveznom osiguranju, izvještavanje nadzornog tijela o uvjetima i cjenicima premija osiguranja, naknade štete te druga pitanja vezana uz područje osiguranja u prometu uređena su Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu.

 

Osnovica za obračun osiguranja od automobilske odgovornosti jest iznos ukupno naplaćenih premija osiguranja u obračunskom razdoblju umanjen za iznos režijskog dodatka. Režijski dodatak, prema Pravilniku, dio je premije osiguranja koji služi za pokriće troškova obavljanja djelatnosti osiguranja. Obračunska razdoblja su na mjesečnoj osnovici, odnosno računaju se od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Na tu mjesečnu osnovicu obračunava se mjesečni iznos obveze za uplatu u visini od 7 posto.

 

Obveznik je dužan podmiriti svoju mjesečnu obvezu u korist žiro-računa državnog proračuna do 10. dana u prvom slijedećem mjesecu u odnosu na onaj u kojem je obveza nastala. Za svako obračunsko razdoblje, obveznik obračunavanja odnosno društvo za osiguranje, dužno je sastaviti izvješće o obračunanoj i uplaćenoj mjesečnoj obvezi koju podnosi na za to predviđenom obrascu (Obrazac I-FPO). Izvješće se smatra obračunskom prijavom i predaje se Poreznoj upravi prema sjedištu društva za osiguranje do petnaestog dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca na koji se obveza odnosi.

 

Nadzor nad provođenjem odredaba kojima se uređuju prihodi vezani uz obvezno zdravstveno osiguranje od automobilske odgovornosti provode Porezna uprava i Financijska policija u skladu s Općim poreznim zakonom. Ako se utvrdi da su učinjene povrede tih odredaba, tijelo koje je to utvrdilo podnosi prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka. U tom slučaju nadležan je Prekršajni sud prema sjedištu društva za osiguranje.

 

Pravilnik o načinu plaćanja i izvješćivanja te postupku i ovlaštenju za nadzor obračunavanja i plaćanja prihoda po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, stupio je na snagu 30. rujna 2009. pa se odredbe tog Pravilnika primjenjuju od tog mjeseca.

 

Pripremila: Marina Turković

 

align=lefthttp://www.iusinfo.com.hr/logo.png[/img] Ova vijest objavljena je i prenesena s portala IUS-INFO iz rubrike "U središtu".

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija