Jump to content

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa


IusInfo
 Dijeli

Prema izmijenjenom Pravilniku koji uređuje ustroj Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i postupak pred njim, član Povjerenstva iz reda uglednih javnih djelatnika više nema imunitet, ali ima pravo na novčanu naknadu za rad[PRBREAK][/PRBREAK]Pravilnik Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku donosi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u nastavku: Povjerenstvo), a njime su propisana pravila o unutarnjem ustroju i postupku, o vođenju registra, obrascima, provedbena pravila o vođenju postupka i dostavljanju odluka te sastavljanju izvješća.

 

Povjerenstvo je osnovano radi provedbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti koji uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti. Sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti.

 

U obnašanju javne dužnosti dužnosnici ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa, a u slučaju dvojbe je li neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, dužnosnici moraju zatražiti mišljenje Povjerenstva.

 

Povjerenstvo se sastoji od 11 članova. Šest članova Povjerenstva iz redova je zastupnika Hrvatskoga sabora, a pet iz redova uglednih javnih djelatnika, s time da su tri člana Povjerenstva iz redova zastupnika Hrvatskoga sabora članovi stranka koje obnašaju vlast, a tri člana iz redova oporbenih stranaka. Članovi Povjerenstva biraju predsjednika i zamjenika predsjednika iz redova uglednih javnih djelatnika, koji ne smiju biti članovi niti jedne stranke (članak 16. stavak 2. Zakona).

 

Po novome, predsjedniku Povjerenstva dužnost prestaje:

 

1. ostavkom,

2. danom pristupanja jednoj od političkih stranaka,

3. istekom vremena na koje je izabran,

4. smrću (članak 12. stavak 4. i 8.).

 

Od posljednjih izmjena ovog Pravilnika ističemo i da su brisanjem članka 8. članovi Povjerenstva iz redova uglednih javnih djelatnika izgubili imunitet, no nešto su i dobili. U članku 10. dodan je novi stavak te sada, pored prava na naknadu troškova nastalih pri obavljanju dužnosti u Povjerenstvu, ti članovi imaju pravo i na novčanu naknadu za rad u Povjerenstvu, a njezinu visinu određuje Hrvatski sabor.

 

Predsjedniku Povjerenstva proširene su ovlasti te pored dosadašnjih poslova iz članka 13. Pravilnika, odlučuje kao čelnik tijela, u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima, o prijmu u državnu službu, o rasporedu na radno mjesto, premještaju, stavljanju na raspolaganje, prestanku državne službe i drugim pravima i obvezama državnih službenika Ureda povjerenstva.

 

U Pravilniku je izbrisan stavak 3. u članku 21. koji je određivao da je u slučaju vođenja postupka za odlučivanje o sukobu interesa protiv osobe koja je član iste stranke kao i predsjednik Povjerenstva, sjednicom Povjerenstva mogao predsjedavati zamjenik predsjednika, a u njegovoj odsutnosti drugi član Povjerenstva koji nije izvjestitelj u tom postupku.

 

Novost je i da se sada Predstojnik Ureda povjerenstva brine da sve odluke Povjerenstva, donesene na njegovim sjednicama, budu javno objavljene (članak 28. stavak 8.).

 

Povjerenstvo vodi predmet o svakom dužnosniku koji se sastoji od dva dijela: izviješća o imovini i dokumentacije. Izvješće o imovini sadrži izvješće s podacima o dužnosnikovoj imovini, imovini njegova bračnog druga i malodobne djece, sukladno članku 7. st. 1., 3., 4., 5., i 6. i članku 7.a Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti.

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku, na snagu stupa 22. listopada 2009.

 

Pripremila: Ljiljana Drakulić

 

align=lefthttp://www.iusinfo.com.hr/logo.png[/img] Ova vijest objavljena je i prenesena s portala IUS-INFO iz rubrike "U središtu".

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija