Jump to content

Pravni izvori za polaganje pravosudnog ispita


Ministarstvo pravosuđa objavilo je novu listu pravnih izvora za polaganje pravosudnog ispita.[PRBREAK][/PRBREAK]Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o pripravnicima u pravosudnim

organima i pravosudnom ispitu (“Narodne novine”, broj 54/74, 29/78 i 13/90), Ispitna komisija za polaganje pravosudnog ispita u suglasnosti s ministricom pravosuđa odredila je

 

PRAVNE IZVORE

ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

 

 

I.

 

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu, usmeni dio pravosudnog ispita polaže se iz ustavnog sustava, organizacije pravosuđa, materijalnog kaznenog prava, procesnog kaznenog prava, materijalnog građanskog prava, trgovačkog prava, procesnog građanskog prava, obiteljskog prava, upravnog prava i radnog prava.

 

 

II.

 

Za pojedine predmete iz točke I., određuju se ovi pravni izvori:

 

I. Ustavni sustav

 

 

Ustav Republike Hrvatske – “Narodne novine”, broj 41/01 - pročišćeni tekst i 55/01,

 

Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske – “Narodne novine”, broj 31/91,

 

Odluka Sabora Republike Hrvatske (o raskidu državno-pravne sveze) “Narodne novine”, broj 53/91,

 

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske – “Narodne novine”, broj 49/02 – pročišćeni tekst,

 

Zakon o Vladi Republike Hrvatske – “Narodne novine”, broj 101/98, 15/00, 117/01, 199/03,

 

Zakon o pučkom pravobranitelju Republike Hrvatske – “Narodne novine”, broj 60/92,

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – “Narodne novine, broj 33/01,

 

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokoli 1,4,6,7 i 11 - “Narodne novine” – Međunarodni ugovori, broj 18/97.

 

 

 

II. Organizacija pravosuđa

 

 

Zakon o sudovima - “Narodne novine”, broj 3/94, 100/96, 115/97- USRH , 131/97, 129/00, 67/01, 55/01 -USRH, 101/03,

 

Zakon o Državnom sudbenom vijeću – “Narodne novine”, broj 58/93, 49/99, 31/00 USRH, i 129/00,

 

Zakon o državnom odvjetništvu – “Narodne novine”, broj 55/01,

 

Zakon o prekršajima – “Narodne novine”, broj 88/02, 122/02 i 187/03 – Glava XV – tijela za vođenje prekršajnog postupka,

 

Zakon o odvjetništvu – “Narodne novine”, broj 9/94,

 

Zakon o javnom bilježništvu – “Narodne novine”, broj 78/93, 29/94 (Glava I, Glava II, članci 53.-55., 132-135., 140-141., 156.,160).

 

III. Materijalno kazneno pravo

 

 

Kazneni zakon Republike Hrvatske – “Narodne novine”, broj 110/97, 27/98, 50/00 -USRH, 129/00, 51/01,

 

Zakon o sudovima za mladež – “Narodne novine”, broj 111/97, 27/98, 12/02,

 

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama – “Narodne novine”, broj 111/97, 27/98, 128/99, 79/02,

 

Zakon o prekršajima – “Narodne novine”, broj 88/02, 122/02 i 187/03.

 

 

IV. Procesno kazneno pravo

 

 

Zakon o kaznenom postupku – “Narodne novine”, broj 62/03 - pročišćeni tekst,

 

Zakon o pomilovanju – “Narodne novine”, broj 175/03,

 

Zakon o prekršajima – “Narodne novine”, broj 88/02, 122/02 i 187/03,

 

Zakon o izvršavanju kazne zatvora – “Narodne novine”, broj 190/03 - pročišćeni tekst.

 

 

V . Materijalno građansko pravo

 

 

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – “Narodne novine” broj 91/96, 68/98 - ukinut čl. 371 Zakona, 137/99 -USRH, 22/00 -USRH, 73/00, 114/01,

 

Zakon o zemljišnim knjigama – “Narodne novine”, broj 91/96, 68/98- ukinut čl. 225 Zakona, 137/99 -USRH, 114/01,

 

Zemljišnoknjižni poslovnik – “Narodne novine”, broj 81/97, 109/02, 123/02, 153/02,

 

Zakon o šumama – “Narodne novine”, broj 52/90, 5/91, 9/91, 61/91, 26/93, 76/93 (članci 16., 55.-63), 76/99, 8/00, 13/02,

 

Zakon o poljoprivrednom zemljištu – “Narodne novine”, broj 66/01, 87/02,

 

Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, broj 48/03, 163/03 7. Zakon o obveznim odnosima – “Narodne novine”, broj 53/91, 73/91, 3/94, 111/93, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01 (osobito članci 1-228., 262-289., 295.-453., 454.-526., 552-553., 557.-566., 567.,-568., 586.,590., 600-603., 647., 647A.-647E., 712.-713., 730., 749.-750., 771.-772., 790., 813.-814., 827., 897.-898., 924.-925., 942., 997.- 1003., 1020., 1089.-1098.), te pravna pravila ugovora o darovanju i ugovora o posudbi,

 

Zakon o najmu stanova – “Narodne novine”, broj 91/96, 48/98, 66/98,

 

Zakon o zakupu poslovnog prostora “Narodne novine”, broj 91/96, 124/97,

 

Zakon o osiguranju – “Narodne novine”, broj 46/97 – pročišćeni tekst (članci 1.-31., 75.-107), 116/99, 11/02,

 

Zakon o zateznim kamatama – “Narodne novine”, broj 28/96.

 

 

VI. Trgovačko pravo

 

 

Zakon o trgovačkim društvima – “Narodne novine”, broj 111/93, 34/99 (osobito članci 1.-67., 68.-69., 131.-136., 142.-143., 148., 159.161., 165.-168., 211., 239.-242., 254., 263., 274.-275., 385.-388., 398., 409., 412., 422., 426., 434., 440.-442.), 121/99, 52/00-USRH, 118/03,

 

Stečajni zakon – “Narodne novine”, broj 44/96, 161/98 (čl. 122. Zakona o bankama), 29/99, 129/00 (članci 1.-109., 173.-182.), 123/03, 197/03,

 

Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu – “Narodne novine”, broj 87/96 (osobito članci 29., 33., 56., 57., 65.-69.),

 

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu – “Narodne novine”, broj 36/98 (članci 92.-172.), 83/02,

 

Pomorski zakonik – “Narodne novine”, broj 17/94, 74/94, 43/96 – osobito članci 1., 6., 48-57., 59.-61., 223.-224., 234.-236., 405.-406., 460.-464., 1038,

 

Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima – “Narodne novine”, broj 107/95, 142/98,

 

Zakon o mjenici – “Narodne novine”, broj 74/94 – osobito članci 1.- 53., 69.-77., 101.-110.

 

Zakon o čeku – “Narodne novine”, broj 74/94,

 

Zakon o koncesijama – “Narodne novine”, broj 89/92.

 

VII. Građansko procesno pravo

 

 

Zakon o parničnom postupku – “Narodne novine”, broj 53/91, 91/92, 112/99, čl. 50. Zakona o arbitraži 88/01, 117/03,

 

Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima – “Narodne novine” 53/91 ( članci 86.-96. i članak 101), čl. 50. Zakona o arbitraži “Narodne novine 88/01,

 

Zakon o nasljeđivanju – “Narodne novine”, broj 48/03, 163/03, 4. Obiteljski zakon – “Narodne novine”, broj 116/03.

 

Ovršni zakon – “Narodne novine” broj 57/96, 29/99, 42/00 -USRH, (osobito članci 1-68., 75., 79., 81-83., 129., 135., 150., 152., 173.-, 176., 177., 178., 184., 217., -218., 220-221., 226., 231.236., 247-249., 258-260., 262-264., 267., 268., 269., 274., 279., 281., 287., 293-299), 173/03, 194/03,

 

Pravna pravila Zakona o izvanparničnom postupku od 24. srpnja 1934. godine – paragrafi 18., 21., 226-281. i 283.

 

Uvodni zakon za Zakon o izvanparničnom postupku iz 1934. godine – paragrafi 24. i 25.

 

Sudski poslovnik – “Narodne novine” broj 80/97, 20/98, 118/01 (članci 76.94., 175., 185-191), 49/03.

 

 

VIII. Obiteljsko pravo

 

Obiteljski zakon – “Narodne novine”, broj 116/03.

 

IX. Upravno pravo

 

 

Zakon o općem upravnom postupku – “Narodne novine”, broj 53/91, 103/96 -USRH,

 

Zakon o upravnim sporovima – “Narodne novine”, broj 53/91, 9/92 i 77/92,

 

Zakon o sustavu državne uprave – “Narodne novine”, broj 190/03 - pročišćeni tekst i 199/03,

 

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – “Narodne novine”, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01 118/01 (osobito članci 1-8., 64-76), 80/02 i 81/02,

 

Zakon o izvlaštenju – “Narodne novine”, broj 9/94 (osobito članci 1-9., 32-42), 35/94, 112/00 -USRH, 114/01.

 

 

X. Radno pravo

 

 

Zakon o radu – “Narodne novine”, broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 114/03 i 142/03,

 

Zakon o državnim službenicima i namještenicima 27/01,

 

Zakon o zapošljavanju – “Narodne novine”, broj 59/96, 82/01, 114/01, 32/03,

 

Zakon o zapošljavanju stranaca – “Narodne novine”, broj 19/92, 33/92, 89/92, 26/93 i 52/94.

 

III.

 

Pravni izvori za polaganje pravosudnog ispita su i sve izmjene i dopune propisa iz točke II. ovih Pravnih izvora, kao i novi propisi iz oblasti iz kojih se polaže usmeni dio pravosudnog ispita doneseni nakon 14. siječnja 2004. godine.

 

KLASA: 133-01/04-01/03

URBROJ:514-06-01/5-04-1

Zagreb, 19. siječnja 2004.

 

MINISTRICA

Vesna Škare Ožbolt


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...