Jump to content

Preminuo profesor dr. sc. Davor Krapac


G-man

 

<p><span> S velikom žalošću objavljujemo da je profesor dr. sc. Davor Krapac preminuo u srijedu, 02. studenog, u Zagrebu u 70-oj godini života.</span></p>

<p> <span>Profesor Krapac ostat će zapamćen kao jedan od najeminentnijih stručnjaka na području kaznenog postupovnog prava te je upisan zlatnim slovima u povijest hrvatske kazneno-pravne znanosti, o čemu svjedoči njegovo opsežno znanstveno i stručno djelovanje, kojim je uvelike utjecao je na praksu naših kaznenih sudova i oblikovao umove brojnih generacija pravnika.</span></p>

<p> <span>Profesor Krapac na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirao, magistrirao i doktorirao, obnašao je funkciju redovnog profesora kaznenog postupovnog prava u trajnom zvanju.</span></p>

<p> <span>U razdoblju od 2007. do 2016. godine bio je sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske.</span></p>

<p><span> </span></p>

<p><span>Od 2004. godine bio je član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 2012. godine postaje njen redoviti član u Razredu za društvene znanosti.</span> </p>

<p> </p>

<p>Akademik Krapac bio je i član Ustavne komisije Sabora Republike Hrvatske, koja je pripremila tekst Ustava Republike Hrvatske od 22. prosinca 1990. godine. </p>

<p> </p>

<p>Tijekom svojeg plodnog djelovanja, između ostalog, profesor Krapac je utemeljio Hrvatsku udrugu za europsko kazneno pravo, od 2003. do 2007. godine bio je predsjednik Upravnog vijeća Centra za ljudska prava u Zagrebu, a kao član ili predsjednik sudjelovao je u raznim radnim skupinama za pripremu više zakonskih nacrta u Ministarstvu pravosuđa te s profesorom Mirjanom Damaškom sa Sveučilišta Yale pred Haaškim sudom 2004./2005. godine djelovao kao <em>amicus curiae</em> (prijatelj suda) u predmetu Ademi-Norac. </p>

<p> </p>

<p> Rezultati znanstvenog i stručnog rada akademika Krapca nalaze se u 10 knjiga ili samostalnih publikacija te u više od 70-ak znanstvenih i stručnih članaka u domaćim te nekim inozemnim časopisima (Njemačka, Nizozemska, Italija, Kanada, Slovenija, Makedonija, Španjolska). U izdanjima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, profesor Krapac je objavio četiri opsežna rada.</p>

<p> </p>

<p> Bio je stipendist Humboldtove zaklade 1986./87./88. boraveći na Institutu za strano i međunarodno kazneno pravo Max-Planck u Freiburgu u Njemačkoj. Višekratno je boravio na seminarima <em>Istituto superiore di scienze criminali</em> u Siracusi u Italiji. </p>

<p> </p>

<p>Sudjelovao je na brojnim međunarodnim konferencijama i seminarima te na kongresima Međunarodne udruge za kazneno pravo (AIDP) od XIII. kongresa u Hamburgu (1979.) do danas, na nekima i kao nacionalni referent. Na stručnom planu ističe se profesorov rad u okviru Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: od 1991. do 2004. bio je predsjednikom toga udruženja. </p>

<p> </p>

<p> Bio je aktivan i u profesionalnoj udruzi za kazneno pravo organiziranjem godišnjih savjetovanja i sudjelovanjem u cjeloživotnom obrazovanju pravnika i drugih koji se bave kaznenim pravom. </p>

<p> </p>

<p>Sve ovo su rezultati koji zorno pokazuju i dokazuju autoritet koji je profesor Krapac nedvojbeno predstavljao (i predstavljat će i nadalje kroz njegova mišljenja i radove), međutim, studenti te kolege koji su imali priliku upoznati profesora Krapca i prisustvovati njegovim, uvijek zanimljivim predavanjima, posvjedočit će i o ljudskoj komponenti profesora. Ne samo da je bio jedan od najboljih predavača, čime je pobudio ljubav za kaznenim pravom kod mnogih studenata i usmjerio njihove buduće karijere, već je bio izuzetno fer i korektan te vrlo ugodan ispitivač, uvijek smiren, djelovao je kao da ga ništa ne može izbaciti iz takta, a u neformalnim razgovorima iskazivao je i vrlo istančan smisao za humor. Po svemu tome, biti će uvijek zapamćen kod svojih studenata i kolega i to je nasljedstvo koje naš dragi profesor ostavlja iza sebe, ne samo stručno, već i ljudsko. Počivao u miru, profesore...</p>

<p> </p>

<p>U ime čitavog Legalisa, izražavamo duboku sućut obitelji profesora Krapca.</p>

<p> </p>

<p> Legalis.hr</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><em>Napomena : dio teksta ovog članka preuzet je sa službenog priopćenja objavljenog na stranici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.</em></p>

 


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.


×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija