Jump to content
Sign in to follow this  

Sabor donio Kazneni zakon


Mrljavac

ZAGREB, 21. listopada 2011.(Hina) - Hrvatski sabor danas je jednoglasno donio Kazneni zakon koji donosi brojne novine, osobito vezane u gospodarska kaznena djela, a za izglasavanje tog zakona bilo je potrebno 77 zastupnika, točno koliko ih je i bilo u sabornici.[PRBREAK][/PRBREAK]Po novom kaznenom zakonu, neisplata plaća, kao i dijela plaće, zbog neopravdanih razloga smatrat će se kaznenim djelom za koje je predviđena zatvorska kazna do tri godine. Tim je zakonom propisano i kazneno djelo sramoćenja i klevete.

 

Jedan dan zatvora, odnosno jedan dnevni iznos kod novčane kazne zamjenjuje s četiri sata rada za opće dobro. Zastarni rokovi za najteža kaznena djela produženi su s 30 na 40 godina.

 

Novine su vezane i za kažnjavanje zlostavljanja na radu (mobbing), za nasilje u obitelji, a produžuju se i za kazneno djelo primanja i davanja mita s dosadašnjih šest mjeseci do pet godina na najmanje jednu do osam godina.

 

Kaznenim djelom, po novom, smatrat će se i obijesna vožnja, a u zakonu i dalje ostaje odredba po kojoj je posjedovanje droge kazneno djelo, kao i omogućavanje trošenja tvari zabranjenih u športu - doping.

 

Najviša kazna za osobito teška kaznena djela je s dosadašnjih 40 produžena na 50 godina.

 

Novi zakon počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2013.

 

Donesene su i dopune zakona o medicinskoj oplodnji koji se prvenstveno odnosi na parove koji na medicinsku oplodnju odlaze zbog izrazito teških oblika neplodnosti - žene s malo jajnih stanica, teško neplodni muškarci te onkološki bolesnici. Tako će se, na prijedlog liječnika specijalista ginekologije, koji provodi postupak uz odobrenje Nacionalnog povjerenstva za medicinsku oplodnju, dopuštati da se u jednom postupku može unijeti i više od tri zametka, uz mogućnost zamrzavanja "viška" zametaka.

 

Zastupnici su donijeli i niz izmjena i dopuna zakona vezanih uz medicinske proizvode i lijekove, izmjene i dopune zakona o krvi i krvnim pripravcima te zakone vezane uz zdravstvenu i socijalnu skrb: zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, zakon o djelatnosti socijalnog rada i zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti. U njima su razgraničene ovlasti rada socijalnog radnika prvostupnika i magistra socijalnog rada.

 

I za edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost i za socijalni rad predviđeno je osnivanje posebnih strukovnih komora koje bi nadzirale rad magistara i sveučilišnih prvostupnika u privatnoj praksi i kod privatnog poslodavca.

 

Podržan je Zakon o pučkom pravobranitelju kojim će se spojiti stručni i administrativni kapaciteti postojećih, specijaliziranih pravobranitelja za djecu, ravnopravnost spolova i osoba s invaliditetom s onim pučkog pravobranitelja. Pučki pravobranitelj tako bi imao pet zamjenika - za zaštitu i promicanje temeljnih ljudskih prava, prava djece, ravnopravnosti spolova, prava osoba s invaliditetom i starijih osoba.

 

Sabor je donio i izmjene Ovršnog zakon, u cilju olakšanja položaja osoba nad čijom se imovinom i primanjima provodi ovrha. Izmjenama se propisuje dužnost uplatitelja zaštićenih primanja (rodiljske i roditeljske novčane potpore) da u Fini otvore poseban račun koji ne može biti predmetom ovrhe. Zakon predviđa prekršajne kazne od 10 tisuća do 50 tisuća kuna za one koji ne otvore poseban račun (primjerice roditelji koji plaćaju alimentaciju), već i dalje uplaćuju na zajednički račun.

 

Prihvaćeno je i nekoliko izmjena i dopuna zakona vezanih uz sudske te javno-ovršiteljske pristojbe.

 

Također su donesene izmjene Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju čiji je cilj jednostavnija provedba sustava potpora do ulaska Hrvatske u EU. Izmjenama se za ovu i slijedeću godinu utvrđuje financijska omotnica za mjere ruralnog razvoja, vezane uz potporu područjima s teškim uvjetima gospodarenja, te ekološku i integriranu proizvodnju.

 

Propisuje se i pravo na premiju za krave dojilje, ovce i koze, te pravo na potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

 

Sabor je također donio izmjene Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje kojima se ojačava uloga vjerovnika u kreditiranju temeljem zaloga na skladišnici, koja postaje vrijednosni papir i služi kao jamstvo kod ostvarivanja kredita i pozajmica. Izmjenama se olakšava i ubrzava prodaja robe založene u skladišnici kad vjerovnik nije u mogućnosti naplatiti svoje potraživanje. Jednoglasno je donesen i zakon o zaštiti biljnih sorti.

 

Izmijenjen je i Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava. Izmjenama je propisano da će ponovljeni postupak za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, ako je Vrhovni sud po žalbi ukinuo prvostupanjsku presudu, voditi jedan od specijaliziranih županijskih sudova - u Osijeku, Rijeci, Splitu ili Zagrebu.

 

Zastupnici su danas prihvatili i Deklaraciju o promicanju europskih vrijednosti u jugoistočnoj Europi.

 

Potvrdili su i Ugovor o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije.

 

Također su prihvatili Izvješće o provedbi plana humanitarnog razminiranja u 2010., o kojem se danas raspravljalo u Saboru, pri čemu su zastupnici izrazili posebno zadovoljstvo činjenicom da je lani razminirano gotovo šest posto više od plana ili 69,6 četvornih kilometara, većinom poljoprivrednih površina.

 

Donesen je i Prostorni plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Projekt je vrijedan 950 milijuna eura i obuhvaća dvije županije - Vukovarsko-srijemsku i Brodsko-posavsku te 12 jedinica lokalne samouprave, a njime je planirana je izgradnja pet luka i pristaništa te 23 cestovna i pješačka mosta. Trasa kanala dužine 61,4 kilometar počinjala bi na Dunavu u Vukovaru, a završavala na Savi u Slavonskom Šamcu.

 

Jednoglasno je donesen Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, kojim se omogućuje sadašnjim zakupnicima, odnosno korisnicima poslovnog prostora u vlasništvu države ili regionalne i lokalne samouprave, da kupe te prostore ako uredno izvršavaju ugovorne i financijske obveze. Prihvaćen je i Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza.

 

Zastupnici su podržali izmjene i dopune zakona o športu.

 

Imenovani su predsjednici i članovi u nekoliko vijeća odnosno agencija, no propao je pokušaj da se izaberu članovi Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa jer u tajnom glasovanju ni jedan od predloženih nije dobio 77 glasova, odnosno većinu od ukupnog broja zastupnika.

 

(Hina)

Sign in to follow this  


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...