Jump to content

Seminar: Novi Zakon o obveznim odnosima


Ane

Organizator d.O.o. Zagreb, organizira seminar pod nazivom: "Novi Zakon o obveznim odnosim", koji će se održati u utorak, 19. travnja 2005, u Zagrebu, hotel Westin (bivša Opera), ul. Izidora Kršnjavoga 1, s početkom u 9.00 sati.[PRBREAK][/PRBREAK]Primanje sudionika od 8 sati.

 

Početak u 9,00 sati.

 

Referenti:

akademik Jakša Barbić,

mr. sc. Marko Baretić, dipl. iur., asistent Pravnog fakulteta u Zagrebu,

Ivica Crnić, dipl. iur., predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

dr. sc. Jadranko Crnić, dipl. iur., umirovljeni predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske,

mr. sc. Andrija Eraković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

dr. sc. Ivo Grbin, dipl. iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

Branko Hrvatin, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

mr. sc. Hrvoje Momčinović, dipl. iur., umirovljeni sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske,

Đuro Sessa, dipl. iur., predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu.

Teme:

Hrvatski sabor donio je u veljači 2005. novi, cjeloviti Zakon o obveznim odnosima.

 

Prijašnji Zakon donesen je još 1978., a 1991. preuzet je u pravni sustav Republike Hrvatske. Zakon o obveznim odnosima mijenjan je i dopunjavan 11 puta. Započinjanjem postupka pridruživanja Europskoj uniji Republika Hrvatska obvezala se postupno u svoj pravni poredak ugraditi čitavu pravnu stečevinu Unije. To podrazumijeva i usklađivanje Zakona o obveznim odnosima s odredbama direktiva Europske unije. Nadalje, postojala je potreba terminološkog usklađivanja teksta Zakona sa standardom hrvatskog pravnog nazivlja. To su bili osnovni razlozi na kojima je Hrvatski sabor temeljio svoju odluku o donošenju potpuno novog, cjelovitog Zakona o obveznim odnosima. Na seminaru će referenti govoriti o razlikama između sada važećeg Zakona o obveznim odnosima i novog Zakona, tj. ponajprije će ukazati na bitne izmjene koje donosi novi Zakon o obveznim odnosima u odnosu na sadašnje stanje.

 

Seminar će, dakle, poslužiti kao priprema za primjenu novog Zakona. Riječ je o opsežnoj materiji jer novi Zakon ima ukupno 1165 članaka. Ovdje spominjemo tek neke od tema gdje su nastale razlike između sadašnjeg i novog Zakona:

 

- primjena običaja i prakse te trgovački ugovori,

- pravo osobnosti u vezi s neimovinskom štetom,

- zatezne i ugovorne kamate,

- pobijanje dužnikovih pravnih radnji,

- izjava volje, pregovori, slanje kataloga i oglasa,

- ugovor poslovno nesposobne osobe,

- mane volje (prijetnja i sila, bitna zabluda, nesporazum),

- sklapanje ugovora elektroničkim putem,

- opći uvjeti ugovora,

- naknada štete,

- namet kao sastojak ugovora,

- ništetnost i posljedice ništetnosti,

- pravo na popravljanje štete u slučaju povrede ugovorne obveze,

- viša sila,

- ugovorna kazna,

- izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti,

- odgovornost za materijalne nedostatke i jamstvo (garancija),

- ugovor o darovanju,

- ugovor o posudbi,

- ugovori o zakupu i najmu,

- ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju,

- ugovor o ortaštvu,

- ugovor o trgovinskom zastupanju,

- ugovor o posredovanju,

- ugovor o organiziranju putovanja,

- ugovor o osiguranju,

- neimovinska šteta kao povreda prava osobnosti,

- odgovornost za štete izazvane motornim vozilom u pogonu,

- odgovornost za neispravan proizvod, itd.

 

Pisani materijal:

Sudionici seminara će dobiti pisati materijal:

 

- cjeloviti tekst novog Zakona o obveznim odnosima, uz obrazloženja koja se ponajprije odnose na bitne izmjene u odnosu na sadašnje stanje. Uz tekst Zakona tiskano je i opsežno abecedno kazalo pojmova novog Zakona o obveznim odnosima koje bi čitatelju trebalo olakšati snalaženje u toj opsežnoj materiji (Zakon ima ukupno 1165 članaka),

- Zbornik radova s referatima koji obuhvaćaju materiju novog Zakona o obveznim odnosima. U referatima se naglašavaju razlike odnosno bitne izmjene u odnosu na sada važeći Zakon.

 

Ostale obavijesti:

Prijave se šalju na adresu ORGANIZATOR d.O.o., p.p. 584, Ulica kralja Zvonimira 26/III.

Prijavni list priložen je ovoj obavijesti.

Naknada za seminar i za ostali radni materijal iznosi 970,00 kn po sudioniku. Naknada se uplaćuje unaprijed na žiro račun: 2360000-1101274691 Organizator, Zagreb s pozivom na broj 5502 -xxx (xxx je vaš matični - porezni broj). Potvrđenu kopiju o uplaćenoj naknadi sudionici će predati organizatoru prilikom preuzimanja radnog materijala. Platiti se može i čekom građana ili gotovinom.

Sve informacije o seminaru mogu se dobiti na adresi Organizator d.O.o., p.p. 584, Ulica kralja Zvonimira 26/III, 10000 Zagreb, ili na tel./faks: 01/46 11 902; 46 11 901; 46 11 900; može i na e-mail: organizator@zg.htnet.hr


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija