Jump to content

Seminar: Ugovor o osiguranju prema novom ZOO


Ane
 Dijeli

Inženjerski biro d.d. organizira savjetovanje pod nazivom "Ugovor o osiguranju prema novom ZOO", koje će se održati u Zagrebu, 4. (utorak) i 5. (srijeda) listopada 2005. godine, Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, s početkom u 9,30 sati.[PRBREAK][/PRBREAK]Ugovor o osiguranju jedan je od najznačajnijih, ali i najsloženijih ugovora svakodnevnog pravnog prometa i života. Novi Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05) definira ugovor o osiguranju kao ugovor kojim se osiguratelj obvezuje ugovaratelju osiguranja isplatiti osiguraniku ili korisniku osiguranja osigurninu ako nastane osigurani slučaj, a ugovaratelj se osiguranja obvezuje osiguratelju platiti premiju osiguranja.

Temeljna novina u odnosu na dosadašnje uređenje ovoga ugovora jest da je ovaj ugovor postao neformalan ugovor, budući da je ugovor sklopljen kad je prihvaćena ponuda o osiguranju, a obveza je osiguratelja da o sklopljenom ugovoru ugovaratelju osiguranja preda uredno sastavljenu i potpisanu policu osiguranja ili neku drugu ispravu o osiguranju. Međutim, zakonodavac nije posve dosljedan u tome, jer za ugovor o osiguranju osoba ipak traži formu (potpisanu policu osiguranja).

S druge strane, odredbe ZOO kojima je uređen ugovor o osiguranju ne odnose se na pomorsko osiguranje, osiguranje u zračnom prometu, osiguranje tražbina te na odnose iz reosiguranja.

Cilj je savjetovanja upoznati najširu stručnu javnost s odredbama novog Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na različite aspekte ovoga specifičnoga ugovora.

Značajan dio savjetovanja je namijenjen raspravi i odgovorima na pitanja.

 

PROGRAM SAVJETOVANJA:

UGOVOR O OSIGURANJU U SVJETLU OPĆEG DIJELA GRAĐANSKOG PRAVA

prof. dr. sc. Aldo Radolović, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i predsjednik Županijskog suda u Puli

FORMA (OBLIK) UGOVORA O OSIGURANJU PREMA NOVOM ZOO

mr. sc. Hrvoje Momčinović, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini

OBVEZE STRANAKA IZ UGOVORA O OSIGURANJU PREMA NOVOM ZOO

dr. sc. Marijan Ćurković, koncern AGRAM

ODGOVORNOST ZA IMOVINSKU ŠTETU

mr. sc. Jasna Brežanski, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

OBVEZNA OSIGURANJA PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PREMA HRVATSKOM PRAVU

prof. dr. sc. Hrvoje Kačer, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu

OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

GARANCIJSKI FOND

Ante Lui, dipl. iur., direktor Hrvatskog ureda za osiguranje

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Hrvoje Pauković, dipl. iur., direktor Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove u Croatia osiguranju d.d.

NOVINE U ZOO O ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU UZROKOVANU MOTORNIM VOZILOM

Đuro Sessa, dipl. iur., predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu

ODNOS IZMEĐU ODGOVORNOSTI VOZAČA-ŠTETNIKA I ODGOVORNOSTI NJEGOVOG OSIGURATELJA

Dražen Jakovina, dipl. iur., sudac Općinskog suda u Zagrebu

KAMATE I NAKNADA ŠTETE IZ OSIGURANJA

mr. sc. Miljenko Giunio, prokurist iz Zagreba

NADZOR U OSIGURANJU

Ivan Vrljić, dipl. oec., direktor Direkcije za nadzor društava za osiguranje

OSIGURANJE I POREZI

doc. dr. sc. Nikola Mijatović, docent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

RASPRAVA, KONZULTACIJE, ODGOVORI NA PITANJA

Cilj je savjetovanja upoznati najširu stručnu javnost s odredbama novog Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na različite aspekte ovoga specifičnoga ugovora.

 

Značajan dio savjetovanja je namjenjen raspravi i odgovorima na pitanja.

 

 

OSTALE OBAVIJESTI

NAKNADA

Naknada za sudjelovanje na savjetovanje iznosi 1.300,00 kn po sudioniku.

Naknada uključuje:

sudjelovanje na savjetovanju zbornik radova: "UGOVOR O OSIGURANJU PREMA NOVOM ZOO"

radni materijal

kava u vrijeme pauze

PDV.

 

Radni materijal sudionici mogu podići na dan savjetovanja od 8,00 sati.

 

 

PRIJAVE

Prijave za savjetovanje šalju se na adresu:

Inženjerski biro d.d.,

10000 Zagreb, Heinzelova 4a, P.P. 314

fax: 01/46 50 366,

e-mail:prodaja1@ingbiro.hr ili na web stranici: http://www.ingbiro.hr/

 

SMJEŠTAJ

Sudionici savjetovanja osiguravaju sami smještaj u Zagrebu.

 

OSTALE INFORMACIJE

Sve informacije o savjetovanju mogu se dobiti na adresi Inženjerskog biroa, d.d. Zagreb, Heinzelova 4a, telefon: 01/46 00 888, fax: 01/46 50 366 te na http://www.ingbiro.hr/

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija