Jump to content

Skraćeni stečajni postupak za tvrtke bez zaposlenih


Mrljavac

ZAGREB, 1. listopada 2010.(Hina) - Hrvatski sabor danas je dopunio Stečajni zakon, kojim je omogućeno pokretanje skraćenog stečajnog postupka za tvrtke koje nemaju zaposlenih, a imaju blokirane račune.[PRBREAK][/PRBREAK]Skraćeni stečajni postupak će se, s ograničenim rokom trajanja do kraja 2012., provoditi na način da Porezna uprava pred nadležnim trgovačkim sudom može pokrenuti stečajni postupak pred gospodarskim subjektom koji ima pet ili manje zaposlenih, a ima nepodmirene obveze u razdoblju duljem od 60 dana.

 

Nakon što primi zahtjev za skraćeni stečajni postupak, sud bi pribavljao izvadak iz sudskog registra, te od članova uprave tvrtke, odnosno osoba ovlaštenih za zastupanje, zatražio da mu u roku 15 dana podnesu javnobilježnički ovjeren prokazni popis imovine pravne osobe. Pritom se utvrđuje da se davanjem netočnih ili nepotpunih podataka izlažu odgovornosti za lažan iskaz pred sudom.

 

U slučaju kada otvaranje skraćenog stečajnog postupka zatraže vjerovnici, sud će ih pozivati na solidarno plaćanje predujma za pokriće troškova postupka. Od toga je izuzeta država, jer će se u slučaju kad ona otvara skraćeni stečajni postupak sredstva osigurati u državnom proračunu.

 

Sabor je donio novi Zakon o Državnom sudbenom vijeću (DSV) te izmijenio Zakon o državnom odvjetništvu.

 

Državno sudbeno vijeće (DSV) koje bira suce i Državno odvjetničko vijeće (DOV) koje bira državne odvjetnike, uređuju se kao neovisna pravosudna tijela koja skrbe za neovisnost sudbene vlasti, a čini ih po 11 članova.

 

U DSV-u će tako sjediti sedam članova iz reda sudaca (po dva iz Vrhovnog suda, županijskih i općinskih sudova te jedan iz specijaliziranog suda), dva sveučilišna profesora pravnih znanosti i dva saborska zastupnika, po jedan iz vladajućih i oporbe.

 

Prihvaćen je vladin amandman, pa će član DSV-a ubuduće moći biti razriješen neovisno o visini kazne za kazneno djelo.

 

DSV preuzima ovlasti ministra pravosuđa kod imenovanja i razrješenja predsjednika sudova, a odlučivao bi i o napredovanju, premještanju te, kao i do sada, stegovnoj odgovornosti sudaca. Državne odvjetnike, pak, više ne bi imenovao glavni državni odvjetnik, već bi ih birao DOV. DSV bi po novom vodio i provjeravao imovinske kartice sudaca.

 

Sabor je izmijenio i s novim Zakonom o DSV-u usklađen Zakon o sudovima.

 

Izmijenjen je i Zakon o USKOK-u, pa je, u skladu s važećim Kaznenim zakonom, kazneno djelo prikrivanja protuzakonito dobivenog novca zamijenjeno pranjem novca.

 

Potvrđen je Sporazum o pravnom položaju Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, nacionalnih predstavnika i međunarodnog osoblja, te prihvaćena izvješća o prošlogodišnjem radu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Sabor je odlučio prijedloge Ovršnog zakona i Zakona o javnim ovršiteljima uputiti u treće čitanje, te u drugo čitanje uputiti predloženi Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. U drugo su čitanje upućene i izmjene Zakona o područjima i sjedištima sudova.

 

Sabor je zaključio ovotjedno zasjedanje, a sjednicu nastavlja u srijedu, raspravom o prijedlogu Ustavnog zakona za provedbu Ustava.

 

(Hina)


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija