Jump to content

XXIX. REDOVNO SAVJETOVANJE "PRIMJENA PRAVNIH STANDARDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U HRVATSKOM KAZNENOM PRAVU - MOŽEMO LI BOLJE"


Zex

 

<p><span style="color:#3E3E3E;">U Opatiji, u Milenij Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta, od 1. do 3. prosinca 2016. održat će se XXIX. redovno savjetovanje pod nazivom "PRIMJENA PRAVNIH STANDARDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U HRVATSKOM KAZNENOM PRAVU - MOŽEMO LI BOLJE", u organizaciji Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (HUKZP).</span>[PRBREAK][/PRBREAK]</p>

<p></p>

<div style="text-align:center;">

<p> [ATTACH=CONFIG]1266[/ATTACH]</p>

<p><strong>XXIX. REDOVNO SAVJETOV</strong><strong>ANJE </strong></p>

<p><span style="font-size:12px;"><strong>PRIMJENA PRAVNIH STANDARDA EUROPSKOG SUDA </strong></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><strong>ZA LJUDSKA PRAVA U HRVATSKOM </strong></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><strong>KAZNENOM PRAVU- MOŽEMO LI BOLJE</strong></span></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>Opatija, 1. - 3. XII. 2016.,</strong></p>

<p> </p>

<p><strong><em>Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta****</em></strong></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong><em>TRIBINA</em></strong></p>

<p><strong><em>Pitanja i odgovori o praktičnim aspektima primjene Kaznenog zakona </em></strong></p>

<p><strong><em>i Zakona o kaznenom postupku</em></strong></p>

<p> </p>

<p> </p>

<div style="text-align:center;">

<p><strong><span style="font-size:12px;">P R O G R A M</span></strong></p>

<p><strong> </strong></p>

<p><strong><span style="text-decoration:underline;">Četvrtak, 1. prosinca 2016.</span></strong></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p><strong><em>U prijepodnevnim satima dolazak i registracija sudionika</em></strong></p>

<p><strong>12,00</strong> <strong>Sjednica Upravnog odbora Udruženja s referentima savjetovanja </strong></p>

<p><strong>15,00 Otvaranje savjetovanja</strong></p>

<p> <strong>Dražen Tripalo,</strong> predsjednik Udruženja </p>

<p> <strong>Izbor radnog predsjedništva, pozdravni govor</strong></p>

<p><strong> </strong></p>

<p><strong> </strong></p>

<div style="text-align:center;"><p><span style="font-size:12px;"><strong>Plenarni dio</strong></span></p></div>

<p></p>

<p></p>

<p> </p>

<p>Uvodno izlaganje:</p>

<p><strong>Najznačajnije novosti u kaznenopravnoj judikaturi Europskog suda za ljudska prava</strong></p>

<p><em>- prof. dr. sc. Ksenija Turković, sutkinja Europskog suda za ljudska prava</em></p>

<p> </p>

<p><em><strong>Zabrana mučenja u praksi Europskog suda za ljudska prava s posebnim osvrtom na presude protiv Republike Hrvatske i praksu Ustavnog suda RH </strong></em></p>

<p><em>- dr. sc. Marija Pleić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu</em></p>

<p><em>- Iztok Krbec, predsjednik Županijskog suda u Puli</em></p>

<p> </p>

<p><em><strong>Primjena konvencijskog prava u području zabrane ropstva i prisilnog rada: europski standardi i hrvatska postignuća </strong></em></p>

<p><em>- doc. dr. sc. Barbara Herceg-Pakšić, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku</em></p>

<p><em>- Miroslav Jukić, sudac Županijskog suda u Osijeku</em></p>

<p> </p>

<p><em><strong>Nezakoniti dokazi: teorijske i praktične dvojbe u svjetlu prakse Europskog suda za ljudska prava </strong></em></p>

<p><em>- doc. dr. sc. Igor Martinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci</em></p>

<p><em>- Damir Kos, sudac Vrhovnog suda RH</em></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;">

<p><strong><span style="font-size:12px;">VEČERNJE PREDAVANJE </span></strong></p>

<p><strong>Pravni prijepori uz tzv. Zakon o regionalnoj nadležnosti</strong></p>

<p><strong>za ratne zločine Republike Srbije</strong></p>

<p><em>Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu</em></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;"><p><strong>Petak, 2. prosinca 2016. – prijepodne</strong></p></div>

<p></p>

<p></p>

<p><em><strong>Presuda Europskog suda za ljudska prava - Dvorski protiv Hrvatske u svjetlu okrivljenikovog prava na pristup branitelju</strong></em></p>

<p><em>- dr. sc. Laura Valković, odvjetnica</em></p>

<p> </p>

<p><em><strong>Konfrontacijska mjerila </strong></em></p>

<p><em>- doc. dr. sc. Marin Mrčela, sudac Vrhovnog suda RH</em></p>

<p><em>- Ivana Bilušić, sutkinja Općinskog suda u Splitu</em></p>

<p> </p>

<p><em><strong>Načelo zakonitosti u praksi Europskog suda za ljudska prava</strong></em></p>

<p><em>- doc. dr. sc. Antonija Krstulović Dragičević, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu</em></p>

<p><em>- Neven Cambj, sudac Županijskog suda u Splitu</em></p>

<p> </p>

<p><strong> Godišnja (izborna) skupština Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu</strong></p>

<p></p>

<div style="text-align:center;">

<p></p>

<p><span style="font-size:12px;"><strong>Petak, 2. prosinca 2016. - poslijepodne</strong></span></p>

<p><span style="font-size:12px;"><strong> </strong></span></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p><em><strong>Gdje prestaje granica slobode izražavanja i počinje govor mržnje</strong></em></p>

<p><em>- Andrea Šurina Marton, Državno odvjetništvo RH</em></p>

<p><em>- doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu</em></p>

<p> </p>

<p><em><strong>Načelo Ne bis in idem u kontekstu prekršajnog, kaznenog i upravnog postupka</strong></em></p>

<p><em>- prof. dr. sc. Ivo Josipović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu</em></p>

<p><em>- Karmen Novak Hrgović, sutkinja Visokog prekršajnog suda RH</em></p>

<p> </p>

<p><em><strong>Prava obrane u različitim stadijima hrvatskog kaznenog postupka: rezultati istraživanja prakse</strong></em></p>

<p><em>- izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu</em></p>

<p><em>- doc. dr. sc. Marin Bonačić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu</em></p>

<p><em>- doc. dr. sc. Zoran Burić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu</em></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;"><p><span style="font-size:12px;"><strong>Subota, 3. prosinca 2016.</strong></span></p></div>

<p></p>

<p></p>

<p><strong>10,00 Tribina:</strong> Rasprava i odgovori na pitanja - Sažetak savjetovanja </p>

<p> </p>

<p><strong>* Pitanja za Tribinu sudionici mogu pripremiti unaprijed ili na savjetovanju te ih u pisanom obliku ubaciti u za to predviđenu kutiju u predvorju dvorane. </strong></p>

<p> </p>

<div style="text-align:center;"><p><span style="font-size:12px;"><strong>Završetak savjetovanja</strong></span></p></div>

<p></p>

<p></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong>1. Kotizacija za Savjetovanje je 1.250,00 kn. </strong></p>

<p><strong>2. ZA ČLANOVE UDRUŽENJA 1.055,00 kn.</strong></p>

<p><span style="font-size:8px;"><span style="color:#ff0000;"><strong>(koji redovno plaćaju članarinu) </strong></span></span></p>

<p><strong>PDV je uključen u iznose za kotizaciju. </strong></p>

<p> </p>

<div style="text-align:center;">

<p><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="text-decoration:underline;">Važna napomena za tijela/ustanove:</span></strong></span></p>

<p><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="text-decoration:underline;">kotizacija može biti uplaćena po ispostavi fakture (nakon savjetovanja) najkasnije do 28. 2. 2017.</span></strong></span></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p> </p>

<p>3. <strong>KOTIZACIJA SE UPLAĆUJE NA RAČUN:</strong></p>

<p><strong>Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu</strong></p>

<p><strong>Trg. m. Tita 14, 10000 Zagreb OIB: 89986866813</strong></p>

<p><strong>IBAN: HR7423600001101221317</strong></p>

<p><strong>Poziv na broj: OIB uplatitelja</strong> (tijela/ustanove, odvjetnički uredi, ......)</p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;">

<p><span style="color:#ff0000;"><strong>SUDIONICI SAMI REZERVIRAJU SMJEŠTAJ</strong></span></p>

<p><strong><span style="color:#ff0000;">na web stranicama Milenij hotela </span></strong><a href="http://www.milenijhoteli.com" rel="external nofollow"><strong><span style="color:#ff0000;"><em>http://www.milenijhoteli.com</em></span></strong></a></p>

<p><span style="color:#ff0000;"><strong>putem kôda HUKZP16</strong></span></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p><strong>Udruženje je sudionicima savjetovanja osiguralo smještaj po prihvatljivim cijenama, sobe je potrebno rezervirati najkasnije do 10. studenog 2016.</strong></p>

<p> </p>

<p><em>Milenij Grand hotel 4 opatijska cvijeta**** (Vile: Camelia, Begonia, Magnolia) </em></p>

<p><em>Hotel Agava**** cijene po osobi i danu u kn:</em></p>

<p>[TABLE=width: 464]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD][/TD]</p>

<p>[TD]<strong>jednokrevetna soba</strong>[/TD]</p>

<p>[TD]<strong>dvokrevetna soba</strong>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]Noćenje s doručkom[/TD]</p>

<p>[TD]<strong>455,00</strong>[/TD]</p>

<p>[TD]<strong>336,00</strong>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]Polupansion[/TD]</p>

<p>[TD]<strong>488,00</strong>[/TD]</p>

<p>[TD]<strong>369,00</strong>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]Puni pansion[/TD]</p>

<p>[TD]<strong>576,00</strong>[/TD]</p>

<p>[TD]<strong>457,00</strong>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD=colspan: 3][h=2]<em><span style="font-size:10px;">Hotel Milenij***** - cijene po osobi i danu u kn:</span></em>[/h][/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]Noćenje s doručkom[/TD]</p>

<p>[TD]<strong>501,00</strong>[/TD]</p>

<p>[TD]<strong>370,00</strong>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]Polupansion[/TD]</p>

<p>[TD]<strong>537,00 </strong>[/TD]</p>

<p>[TD]<strong>406,00</strong>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]Puni pansion[/TD]</p>

<p>[TD]<strong>634,00</strong>[/TD]</p>

<p>[TD]<strong>503,00</strong>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[/TABLE]</p>

<p>Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 7,00 kn po osobi i danu. </p>

<p> </p>

<p>* Dolazak sudionika očekuje se u četvrtak, 1. prosinca, u prijepodnevnim satima. </p>

<p> </p>

<p>*Rad Savjetovanja započinje u četvrtak, 1. prosinca u 15 sati, </p>

<p> a završava u subotu, 3. prosinca do 12,00 sati.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;"><p><span style="color:#ff0000;"><strong>INFORMACIJE ZA PRIJAVU NA XXIX. REDOVNO SAVJETOVANJE</strong></span></p></div>

<p></p>

<p></p>

<p> </p>

<p><strong>Kako bismo Vam mogli ispostaviti račun R1, molimo Vas,</strong></p>

<p><strong>prijavu s imenima sudionika i podacima o uplatitelju, </strong></p>

<p><strong>OIB, adresa,…. Pošaljite</strong></p>

<p> </p>

<p><strong>e-mailom: </strong><strong><a href="mailto:andrea.kazesovic@zg.t-com.hr" rel="">andrea.kazesovic@zg.t-com.hr</a></strong></p>

<p>(<span style="color:#ff0000;">nije potreban dopis</span>)</p>

<p> </p>

<p>Ako niste u mogućnosti prijavu poslati e-mailom </p>

<p>Prijave na telefaks: 01 / 63 87 701 </p>

<p>(<span style="color:#ff0000;">DOPIS</span> sa imenima sudionika i podacima o uplatitelju, OIB, adresa, telefon)</p>

<p> </p>

<p> </p>

<div style="text-align:center;">

<p><strong><span style="text-decoration:underline;">U prijavama e-mailom ili dopisom </span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">(telefaksom) </span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;">svakako</span></strong><strong><span style="text-decoration:underline;"> navesti</span></strong></p>

<p><strong><span style="text-decoration:underline;"> </span></strong></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p><strong>Ime/na, prezime/na sudionika savjetovanja</strong></p>

<p><strong> </strong></p>

<p><strong>Puni naziv ustanove/tijela</strong> (Sud, Državno odvjetništvo, PU ili dr.)</p>

<p><strong>OIB</strong> tijela/ustanove koja plaća kotizaciju (za fakturu)</p>

<p> </p>

<p><strong>Adresa</strong> ulica, kućni broj, poštanski broj - grad</p>

<p><strong>E-mail adresa</strong></p>

<p><strong>Broj telefona</strong></p>

<p> </p>

<p><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="text-decoration:underline;">Važna napomena za tijela/ustanove:</span></strong></span></p>

<p><strong>kotizacija može biti uplaćena po ispostavi fakture (nakon savjetovanja) najkasnije do 28. 2. 2017.</strong></p>

<p> </p>

<p><strong>Za dodatne informacije o Savjetovanju možete se obratiti</strong></p>

<p><em>gđa Andrea Kazesović</em><strong> 091/ 222 0 987</strong></p>

<p><a href="mailto:andrea.kazesovic@zg.t-com.hr" rel=""><strong>andrea.kazesovic@zg.t-com.hr</strong></a></p>

<p> </p>

<p> [ATTACH]1267[/ATTACH]</p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;">

<p><em>Trg maršala Tita 14, HR - 10000 Zagreb (pri pravnom fakultetu)</em></p>

<p><em>Tel. +385 1 45 64 317, Fax. 01 45 64 381 IBAN: </em><em><strong>HR7423600001101221317</strong></em></p>

<p><em>MB 3241866, </em><em><strong>OIB 89986866813</strong></em></p>

<p><em> </em></p>

<p><a href="http://www.pravo.hr/hukzp" rel="external nofollow"><em><strong>www.pravo.hr/hukzp</strong></em></a></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

 


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.


×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija