Jump to content

XXVIII. redovno savjetovanje "HRVATSKO KAZNENO PRAVO U PROCJEPU IZMEĐU USTALJIVANJA PRAKSE I IZMJENE PROPISA"


Zex
 Dijeli

 

<p>U Opatiji, u Milenij Grand Hotelu 4 opatijska cvijeta, od 3. do 5. prosinca 2015. održat će se XXVIII. redovno savjetovanje pod nazivom "HRVATSKO KAZNENO PRAVO U PROCIJEPU IZMEĐU USTAVLJIVANJA PRAKSE I IZMJENE PROPISA", u organizaciji Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (HUKZP).[PRBREAK][/PRBREAK]</p>

<div style="text-align:center;">

<p> </p>

<p>[h=2][ATTACH=CONFIG]914[/ATTACH][/h][h=2]<span style="font-size:10px;"><em>XXVIII. REDOVNO SAVJETOVANJE</em></span>[/h]</p>

<p><span style="font-size:14px;"><strong>Hrvatsko kazneno pravo u procjepu između </strong></span></p>

<p><span style="font-size:14px;"><strong>ustaljivanja </strong></span><span style="font-size:14px;"><strong>prakse i izmjene propisa</strong></span></p>

<p><strong>Opatija, 3. - 5. XII. 2015.,</strong></p>

<p><strong><em>Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta****</em></strong></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong><em>TRIBINA</em></strong></p>

<p><strong><em>Pitanja i odgovori o praktičnim aspektima primjene</em></strong></p>

<p><strong><em>Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku</em></strong></p>

<p></p>

<div style="text-align:center;">

<p><strong><span style="font-size:12px;">P R O G R A M</span></strong></p>

<p><strong><span style="text-decoration:underline;">Četvrtak, 3. prosinca 2015.</span></strong></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p><strong><em>U prijepodnevnim satima dolazak i registracija sudionika</em></strong></p>

<p><strong>12,00</strong> <strong>Sjednica Upravnog odbora Udruženja s referentima savjetovanja </strong></p>

<p>15,00 Otvaranje savjetovanja</p>

<p>Dražen Tripalo, predsjednik Udruženja </p>

<p><strong>Izbor radnog predsjedništva, pozdravni govori</strong></p>

<p></p>

<div style="text-align:center;"><p><strong><span style="text-decoration:underline;">Plenarni dio</span></strong></p></div>

<p></p>

<p></p>

<p><strong>Pomicanje granica prava na branitelja pod utjecajem europskog kaznenog prava</strong></p>

<p><em>izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu </em></p>

<p> </p>

<p><strong>Novi položaj žrtve u kaznenom postupku</strong></p>

<p><em>dr. sc. Zoran Burić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu</em></p>

<p><strong>Jamstvo kao zamjena za istražni zatvor</strong></p>

<p><em>doc. dr. sc. Igor Martinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i dr. sc. Marin Bonačić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu</em></p>

<p> </p>

<p><strong>Nezastarijevanje kaznenih djela vezanih uz ratno profiterstvo i proces pretvorbe i privatizacije - Osvrt na odluku Ustavnog suda u „slučaju Hypo“</strong></p>

<p><em>prof. dr. sc. Petar Novoselec, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini</em></p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;">

<p><span style="text-decoration:underline;"><strong>VEČERNJE PREDAVANJE</strong></span></p>

<p><strong>Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda </strong></p>

<p><strong>u kaznenim predmetima</strong></p>

<p><em>prof. dr. sc. Ksenija Turković, sutkinja Europskog suda za ljudska prava</em></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><strong><span style="text-decoration:underline;">Petak, 4. prosinca 2015. – prijepodne</span></strong></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p><strong>Sudska kontrola prethodnog postupka – istraživanje prakse županijskih sudova u Osijeku, Splitu, Rijeci, Varaždinu i Zagrebu</strong></p>

<p><em>dr. sc. Ante Novokmet, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku i Miroslav Jukić, Županijski sud u Osijeku</em></p>

<p> </p>

<p><strong>Nova kaznena djela nasilja u Kaznenom zakonu</strong></p>

<p><em>doc. </em><em>dr. sc. Marissabell Škorić i dr. sc. Dalida Rittossa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci </em></p>

<p> </p>

<p><strong>Političko-gospodarski kriminalitet i prošireno oduzimanje imovinske koristi: </strong></p>

<p><strong>Quo vadis, Hrvatska?</strong></p>

<p><em>dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Marta Šamota Galjer, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta </em></p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;">

<p><strong>Godišnja skupština Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu</strong></p>

<p> </p>

<p><strong><span style="text-decoration:underline;">Petak, 4. prosinca 2015. - poslijepodne</span></strong></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p><strong>Prekršajni postupak pred tijelima državne uprave</strong></p>

<p><em>Sanja Gospočić i Mihovil Klapšić, Visoki prekršajni sud u Zagrebu </em></p>

<p> </p>

<p><strong>Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima – preventivne i represivne mjere sudova i policije</strong></p>

<p><em>Mirjana Margetić, Visoki prekršajni sud u Zagrebu,</em><em> i dr. sc. Krunoslav Borovec, pomoćnik glavnog ravnatelja policije - načelnik Uprave policije, MUP RH</em></p>

<p> </p>

<p><strong>Primjena načela svrhovitosti u postupanju prema maloljetnicima</strong></p>

<p><em>Ivana Radić, </em><em>Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu i Biljana Puharić, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu </em></p>

<p> </p>

<p><strong>Hrvatski probacijski sustav - postignuća i perspektive</strong></p>

<p><em>prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Jana Špero, Sektor za probaciju Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske </em></p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;"><p><strong><span style="text-decoration:underline;">Subota, 5. prosinca 2015.</span></strong></p></div>

<p></p>

<p></p>

<p><strong>10,00 Tribina:</strong> Rasprava i odgovori na pitanja - Sažetak savjetovanja</p>

<p><strong>* Pitanja za Tribinu sudionici mogu pripremiti unaprijed ili na savjetovanju te ih u pisanom obliku ubaciti u za to predviđenu kutiju u predvorju dvorane. </strong></p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;">

<p><strong>Završetak savjetovanja</strong></p>

<p> </p>

<p> </p>

<p><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-size:12px;">VAŽNE OBAVIJESTI</span></strong></span></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p><strong>1. Kotizacija za Savjetovanje je 1.250,00 kn. </strong></p>

<p><strong>2. ZA ČLANOVE UDRUŽENJA </strong><strong>1.055,00 kn.</strong></p>

<p><span style="font-size:8px;"><span style="color:#ff0000;"><strong>(koji redovno plaćaju članarinu) </strong></span></span></p>

<p><strong>PDV je uključen u iznose za kotizaciju. </strong></p>

<p></p>

<div style="text-align:center;">

<p><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="text-decoration:underline;">Važna napomena za tijela/ustanove:</span></strong></span></p>

<p><span style="color:#ff0000;"><strong><span style="text-decoration:underline;">kotizacija može biti uplaćena po ispostavi fakture (nakon savjetovanja) najkasnije do 28. 2. 2016.</span></strong></span></p>

</div>

<p></p>

<p></p>

<p> </p>

<p><strong>3.</strong> <strong>KOTIZACIJA SE UPLAĆUJE NA RAČUN:</strong></p>

<p><strong>Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu</strong></p>

<p><strong>Trg. m. Tita 14, 10000 Zagreb OIB: 89986866813</strong></p>

<p><strong>IBAN: HR7423600001101221317</strong></p>

<p><strong>Poziv na broj: OIB uplatitelja</strong> (tijela/ustanove, odvjetnički uredi, ......)</p>

<p> </p>

<p></p>

<div style="text-align:center;"><p><span style="color:#ff0000;"><strong>SUDIONICI SAMI REZERVIRAJU SMJEŠTAJ</strong></span></p></div>

<p></p>

<p></p>

<p>Udruženje je sudionicima Savjetovanja osiguralo smještaj po prihvatljivim cijenama. <em>(cijene hotelskog smještaja nisu se mijenjale)</em></p>

<p>[h=2]<span style="font-size:10px;">Milenij Grand hotel 4 opatijska cvijeta****, Hotel Royal****- cijene po osobi i danu u kn:</span>[/h][TABLE=width: 464]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]</p>

<p>[/TD]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;"><strong>jednokrevetna soba</strong></span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;"><strong>dvokrevetna soba</strong></span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;">Noćenje s doručkom</span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;"><strong>433,00</strong></span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;"><strong>320,00</strong></span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;">Polupansion</span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;"><strong>465,00</strong></span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;"><strong>351,00</strong></span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;">Puni pansion</span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;"><strong>549,00</strong></span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;"><strong>435,00</strong></span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD=colspan: 3][h=2]<span style="font-size:10px;">Hotel Milenij***** - cijene po osobi i danu u kn:</span>[/h][/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;">Noćenje s doručkom</span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;"><strong>477,00</strong></span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;"><strong>352,00</strong></span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;">Polupansion</span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;"><strong>511,00 </strong></span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;"><strong>386,50</strong></span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[TR]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;">Puni pansion</span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;"><strong>604,00</strong></span></p>

<p>[/TD]</p>

<p>[TD]<span style="font-size:8px;"><strong>479,00</strong></span>[/TD]</p>

<p>[/TR]</p>

<p>[/TABLE]</p>

<p>Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 7,00 kn po osobi i danu. </p>

<p> </p>

<p><strong>Rezervacije se primaju isključivo u pisanom obliku na </strong></p>

<p><strong>Telefax: 051 278 021 </strong></p>

<p><strong>E-mail: </strong><strong><a href="mailto:info@milenijhoteli.hr" rel="">info@milenijhoteli.hr</a></strong><strong> </strong></p>

<p><strong>Informacije: 051 278 007 </strong></p>

<p><strong>Rok za rezervaciju smještaja je 5. studenog 2015., nakon toga je rezervacija smještaja na upit.</strong></p>

<p>· Dolazak sudionika očekuje se u četvrtak, 3. prosinca, u prijepodnevnim satima. </p>

<p><strong><em>*Rad Savjetovanja započinje u četvrtak, 3. prosinca u 15 sati, a završava u subotu, 5. prosinca do 12,00 sati.</em></strong></p>

<p><strong>Za dodatne informacije o Savjetovanju možete se obratiti</strong></p>

<p><strong>gđa Andrea Kazesović 091/ 222 0 987</strong></p>

<p><a href="mailto:andrea.kazesovic@zg.t-com.hr" rel=""><strong>andrea.kazesovic@zg.t-com.hr</strong></a></p>

<p></p>

<div style="text-align:center;">

<p></p>

<a href="http://www.pravo.hr/hukzp" rel="external nofollow"><strong><span style="color:#ff0000;">www.pravo.hr/hukzp</span></strong></a>

</div>

<p></p>

<p></p>

 

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.


×
×
  • Napravi novi...