Jump to content

Savjetovanje: AKTUALNOSTI HR. ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE


Zex
 Dijeli

Opatija, Grand hotel Adriatic

4. i 5. studenoga 2010. * 30% niže cijene smještaja u Hotelu Adriatic *

Saznajte što je najnovije u hrvatskom zakonodavstvu na najvećem susretu pravnika u Hrvatskoj koji se ove godine održava jubilarni XXV. put. Poslušajte izlaganja 10 vrsnih pravnika i konzultirajte se s njima. Pročitajte radove 42 autora na više od 800 stranica zbornika radova i razmijenite iskustva s kolegama iz čitave zemlje. Više na www.organizator.hr.[PRBREAK][/PRBREAK]HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU

 

priređuje

 

XXV. JUBILARNO SAVJETOVANJE

 

AKTUALNOSTI HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE

 

OPATIJA, GRAND HOTEL ADRIATIC

Četvrtak i petak, 4. i 5. studenoga 2010.

 

* 30% niže cijene smještaja u Hotelu Adriatic *

 

Pred nama je XXV. jubilarno opatijsko savjetovanje na kojem će se tradicionalno obraditi aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse. Pozornost će se najviše posvetiti aktualnim temama iz obveznog, stvarnog i zemljišnoknjižnog prava, trgovačkog, radnog prava te parničnog, ovršnog i upravnog postupka. Autori su i ove godine iskusni pravni praktičari kojima nije strana teorija i teoretičari koji uvažavaju praksu.

 

TEME I PREDAVAČI

 

1. Nekretnine u vlasništvu pravnih osoba javnog prava - Mladen Žuvela, dipl. iur., sudac Ustavnog suda RH u mirovini i Desanka Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu samoupravu Istarske županije

2. Povezivanje zemljišnih knjiga i knjige položenih ugovora i upis vlasništva posebnog dijela nekretnine - nova uloga upravitelja nekretnina - Damir Kontrec, dipl. iur., državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i sudac Županijskog suda u Varaždinu u mirovanju

3. Raskid ugovora zbog neispunjenja i raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti - mr. sc. Andrija Eraković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

4. Povreda prava osobnosti na duševno zdravlje - posebno o mobbingu i šikani - Ivica Crnić, dipl. iur., odvjetnik u Zagrebu

5. Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2009. i poslovni udio u društvu s ograničenom odgovornošću - akademik Jakša Barbić, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

6. Primjena novog Zakona o radu u vezi s parničnim postupkom - Darko Milković, dipl. iur., sudac i predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu

7. Bitne povrede odredaba parničnog postupka kao razlog za izjavljivanje pravnih lijekova u parničnom postupku - dr. sc. Ivo Grbin, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH u mirovini

8. Ovrha radi vraćanja radnika na rad - Đuro Sessa, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda RH

9. Upravni ugovori - dr. sc. Dario Đerđa, dipl. iur., docent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

 

TEME I AUTORI PRIOPĆENJA

 

Prispjela su i 32 priopćenja iz raznih područja prava.

 

1. Presedani i pravni sustav Republike Hrvatske - mr. sc. Jakob Nakić

2. Uloga države i lokalnih i područnih vlasti u odgoju i obrazovanju - Danijela Romić

3. “Izvanredna revizija“ kroz prizmu promjene Ustava Republike Hrvatske iz 2010. i nužnost objavljivanja sudske prakse - Nikola Opatić

4. Nezakonit rad suca - neke dvojbe - mr. sc. Julia Vladušić

5. Profesionalna odgovornost odvjetnika i naknada štete - Sanja Marković

6. Još jedan veliki problem zajedničke pričuve u sudskoj praksi - dr. sc. Hrvoje Kačer

7. Zemljišna knjiga - nekoliko pitanja i nekoliko zgrada - Bruno Ružička

8. Zabilježba revizije kao vrsta zabilježbe spora - Darko Lupi

9. (Za)ustavno pravo na besplatno parkiranje - Andrej Abramović

10. Nova pravila Međunarodne trgovačke komore o garancijama - UPGP 758 - mr. sc. Jelena Čuveljak

11. Podosiguranje - Berislav Matijević

12. Razlozi ništetnosti ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti - Vitomir Boić

13. Osiguranje (troškova) pravne zaštite - dr. sc. Loris Belanić

14. Ostvarenje koncepta pristojnog rada kroz javne radove - mr. sc. Bruno Moslavac

15. Antidiskriminacijske odredbe novoga Zakona o radu naspram staroga - Marija Klipa

16. Objava i vođenje evidencije kolektivnih ugovora - dr. sc. Marinko Đ. Učur

17. Evidencija o radnicima i radnom vremenu - mr. sc. Sanja Popović

18. Primjena Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Melita Falamić

19. Neka pitanja provedbe Obiteljskog zakona - Višnja Seršić-Gržetić

20. Nešto o pravnim shvaćanjima u sudskoj praksi o pravu policijskog službenika na plaću radnog mjesta na koje je privremeno premješten usmenim nalogom čelnika policijskog tijela - dr. sc. Ivan Kaladić

21. Oporuka kao temelj nasljeđivanja - Zinka Bulka

22. O nekim pitanjima nepotpuno i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja kao žalbenog razloga u parničnom postupku - Dinko Jakelić

23. Posebnosti postupka u parnicama radi naknade štete zbog povrede autorskog prava u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u kontekstu komunitarnog prava - Dragan Zlatović

24. Dva slučaja moguće ne/odgovornosti za štetu u medicinskom pravu - Blanka Ivančić-Kačer

25. Prijedlog novina u ovrsi na nekretninama - mr. sc. Gabrijela Mihelčić i Martina Miletić

26. Ovrha na plaći - Damir Majstorović

27. Pouke iz predmeta Bistrović protiv Hrvatske i novi ustroj upravnog spora - dr. sc. Robert Peček

28. Javno obećanje nagrade - mr. sc. Petar Radošević

29. Sažet prikaz pravnog uređenja luka za javni promet od osobitog, međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, usporedba s lukama posebne namjene te aktualno stanje - mr. sc. Draško Lambaša

30. Nekonzistentnost pojmova luka, sidrište i privezište u raznim propisnicima Republike Hrvatske - mr. sc. Vanja Seršić

31. Osiguranje tražbina dobrovoljnim založnim pravom na nekretninama na temelju pravnog posla - Alen Golub

32. Pravni okvir promidžbe u elektroničkim medijima - dr. sc. Goran Vojković

 

 

ZBORNIK RADOVA

Svi referati i 32 pristigla priopćenja bit će objavljeni u Godišnjaku 17 - opsežnom zborniku radova koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.

 

PRIJAVE - NAKNADA - SMJEŠTAJ

Prijave se šalju na adresu ORGANIZATOR d.O.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26; na faks 01/46 11 900, 46 11 901, 46 11 902 ili na e-mail: organizator@zg.t-com.hr

Naknada za savjetovanje, Godišnjak 17 i ostali radni materijal niža je nego prošle godine i iznosi 1.850,00 kn po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na žiro račun 2360000-1101274691, Organizator d.O.o., Zagreb, s pozivom na broj 5004 – xxx (xxx je Vaš OIB). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.

Smještaj osiguravaju sami sudionici po hotelskim uvjetima. Cijene soba u Hotelu Adriatic ove su godine za sudionike savjetovanja niže 30%, pa molimo zainteresirane da se na vrijeme jave Uredu za rezervacije tog hotela na telefon: 051/719-010 ili 051/719-011.

 

Do viđenja u Opatiji !

 

Predsjednik Organizacijskog odbora, Mladen Žuvela, dipl. iur.

 

Urednik Savjetovanja, mr. sc. Hrvoje Momčinović, dipl. iur.

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija