Jump to content

Savjetovanje: ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U PRAKSI


Zex
 Dijeli

ZAGREB, hotel Sheraton, Kneza Borne 2

Utorak, 21. travnja 2009.

 

Tema seminara je praktična primjena Zakona o trgovačkim društvima, njegova povezanost s drugim zakonima u praksi kao što su: Zakon o sudskom registru, Zakon o radu, Zakon o parničnom postupku, Zakon o računovodstvu te važne aktualne teme iz primjene tih zakona u trgovačkom pravu. Više na www.organizator.hr[PRBREAK][/PRBREAK]Organizator d.O.o.

 

priređuje

 

S E M I N A R

 

 

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

U PRAKSI

 

 

ZAGREB, utorak, 21. travnja 2009.

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2

 

 

PREDAVAČI:

 

mr. sc. ANDRIJA ERAKOVIĆ, dipl. iur.,

sudac Vrhovnog suda RH

 

VESNA BULJAN, dipl. iur.,

sutkinja Visokog trgovačkog suda RH

 

dr. sc. ZVONIMIR SLAKOPER, dipl. iur.,

redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Rijeci

 

mr. DARKO TEREK, dipl. iur.,

odvjetnik u Zagrebu

 

mr. sc. MARIJA ZUBER, dipl. oec.,

savjetnica - urednica u RiF-u

 

Početak rada u 9,00 sati

Primanje sudionika od 8,00 sati

 

 

POŠTOVANI SUDIONICI!

 

Tema ovoga seminara jest praktična primjena Zakona o trgovačkim društvima i njegova povezanost s drugim zakonima u praksi kao što su: Zakon o sudskom registru, Zakon o radu, Zakon o parničnom postupku, Zakon o računovodstvu.

 

Predavači će u svojim izlaganjima uputiti na važne aktualne teme iz primjene navedenih zakona. Velik dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika.

 

 

TEME I PREDAVAČI

 

Mr. sc. MARIJA ZUBER, savjetnica - urednica u RiF-u

Utvrđivanje financijskih izvješća i raspodjela dobiti:

- postupak i ovlašteni organi

- postupak ispitivanja i izvješće revizora

- podaci koji se javno objavljuju

- raspodjela i isplata dobiti, obvezne rezerve

 

 

Mr. DARKO TEREK, odvjetnik u Zagrebu

Raspolaganje poslovnim udjelima i vođenje knjige poslovnih udjela

- pojam poslovnog udjela

- raspolaganje poslovnim udjelom

- knjiga poslovnih udjela, sadržaj i način vođenja

- odgovornost članova uprave za štetu zbog netočnog upisa u knjigu

- prekršajna odgovornost zbog knjige poslovnih udjela

 

Članovi uprave - radnopravni status i odgovornost

- radnopravni status članova uprave

- članovi uprave - stranci

- članovi uprave - umirovljenici

- tzv. menadžerski ugovor članova uprave

- dužna pozornost i odgovornost članova uprave

- odgovornost za štetu zbog iskorištavanja utjecaja u društvu

- kaznena djela članova uprave po Zakon o trg. društvima i Zakon o sud. reg.-u

 

 

Mr. sc. ANDRIJA ERAKOVIĆ , sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Ništavost i pobojnost odluka glavne skupštine:

- razlozi ništavosti i pobojnosti (razlika između ništavosti i pobojnosti)

- posljedice ništavosti i pobojnosti

- ovlaštenje za pobijanje

- tužba za pobijanje

- utvrđivanje vrijednosti predmeta spora

- učinak pobijanja

 

Odredbe ZTD-a koje uređuju određena pitanja parničnog postupka:

- nadležnost trgovačkih sudova

- oduzimanje ovlasti za vođenje poslova i za zastupanje

- odluka suda o upisu u sudski registar odluke za koju se tužbom traži utvrđenje

ništavosti

- tužba za utvrđenje ništavosti društva

- spor o istupanju i isključenju člana iz društva s ograničenom odgovornošću

 

 

Dr. sc. ZVONIMIR SLAKOPER, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta u Rijeci

Izabrana sredstva zaštite imovine u društvima kapitala:

- zajam kojim se u društvima kapitala nadomješta kapital

- nedopuštena primanja

- stjecanje i uzimanje u zalog vlastitih udjela

- odgovornost za uplatu temeljnih uloga

 

 

VESNA BULJAN, dipl. iur., sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Odredbe ZTD-a koje uređuju određena pitanja upisa u sudski registar:

- odredbe ZTD-a koje uređuju temeljna pitanja i načela sudskog registra (predmet upisa, način upisa ,prijava za upis ,objava upisa, načela upisa u sudski registar, učinak upisa )

- sadržaj prijave za pojedini upis, prilozi uz prijavu, osobe ovlaštene za podnošenje prijave po odredbama ZTD-a

- kratki osvrt na neka pitanja upisa podataka u sudski registar po Zakonu o sudskom registru i valjane objave podataka

 

 

PISANI MATERIJAL

 

Sudionici seminara dobit će knjigu KOMENTAR ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA autora Andrije Erakovića koja je objavljena u biblioteci Pravo pod brojem 57.

 

Knjiga sadrži:

- autorski pročišćeni tekst Zakona o

trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99,

121/99, 52/00, 118/03, 107/07) na snazi od

1. travnja 2008.,

- komentare i napomene uz članke,

- opsežnu sudsku praksu i

- abecedno kazalo pojmova.

 

Opsega je 870 stranica.

 

img49df74e8b4640.jpg

 

 

ODGOVORI NA PITANJA

 

Velik dio vremena bit će posvećen odgovorima na pitanja sudionika seminara. Stoga molimo da se pitanja unaprijed dostave kako bi predavači mogli dati što potpunije i kvalitetnije odgovore. Dakako, sudionici će pitanja moći postavljati i na seminaru.

Pitanja se mogu uputiti na adresu: Organizator d.O.o., 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III ili na e-mail: organizator@zg.t-com.hr ili na faks: 01/46 11 902; 46 11 901 ili 46 11 900.

 

 

PRIJAVE, NAKNADA, OBAVIJEST

 

1. Prijave se šalju na adresu Organizator d.O.o., p.p. 584, 10000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 26/III, ili na faks: 01/4611 902; 4611 901; 4611 900, odnosno na e-mail: organizator@zg.t-com.hr.

 

2. Naknada za seminar i radni materijal iznosi 1.260,00 kn. Naknada se uplaćuje unaprijed na žiroračun 2360000-1101274691, Organizator d.O.o. s pozivom na broj 5902-xxx (xxx je Vaš matični, porezni broj). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala. Platiti se može i čekom građana ili gotovinom.

 

3. Sudionici seminarski materijal mogu podići od 8 sati ispred ulaza u dvoranu.

 

 

Za sve dodatne obavijesti obratite se

Organizatoru d.O.o.

 

www.organizator.hr

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija