Jump to content

Stambena štednja


Zex
 Dijeli

Najpovoljniji oblik štednje: prinos, fiksna kamatna stopa, državna poticajna sredstva. Kada govorimo o štednji, stvari su vrlo jasne: stambena štednja nosi najveći prinos (kamatu) od svih štednih produkata na tržištu. Osim toga, to je put ka najpovoljnijem obliku stambenog kreditiranja. Wüstenrot stambena štednja je štednja uz fiksnu kamatnu stopu. Kamata na stambenu štednju iznosi od 2 do 4%[PRBREAK][/PRBREAK]Svaki stambeni štediša ima pravo na državna poticajna sredstva koja iznose 15% od štednih uplata u jednoj kalendarskoj godini (maksimalno 750 kn godišnje). Maksimalan poticaj se može dobiti uz godišnju uplatu od 5.000 kuna. U slučaju da stambeni štediša uplaćuje manje, ostvaruje pravo na 15% uplaćenog iznosa.

 

Klijenti koji nakon isteka 5 godina zaključe novi Ugovor imaju pravo na posebni kamatni bonus (bonus na ostvarenu kamatu). Stambena štednja ugovara se u kunama ili uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR.

 

Po isteku 5 godina štednje klijent ušteđevinu ne mora potrošiti namjenski, ali ima mogućnost odobravanja kredita uz fiksnu kamatnu stopu već od 2,99% godišnje uz valutnu klauzulu u EUR-ima. Za stambene štednje ugovorene na rok kraći od 5 godina, ušteđevinu je potrebno namjenski utrošiti (stambeni kredit).

 

Dodatne pogodnosti se odnose na Wustenrot dječju štednju u kojoj se može ostvariti i 100%-tni bonus u drugoj godini štednje, a pripisuje se po isteku petogodišnjeg ciklusa.

 

Više na www.wuestenrot.hr

 

align=lefthttp://www.legalis.hr/uploads/6d3c75ca-e0d4-9c0d.jpg[/img]

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija