Jump to content

Sudska zaštita prava iz radnog odnosa


IusInfo
 Dijeli

Osim što u nekim odrednicama na isti način uređuje pitanje sudske zaštite prava iz radnog odnosa, novi Zakon o radu u pogledu tog instituta uvodi i neke novine.[PRBREAK][/PRBREAK]Novim Zakonom o radu (Nar. nov., br. 149/09 – u nastavku: ZOR), sudska zaštita prava iz radnog odnosa regulirana je, u odnosu na prijašnji Zakon o radu (Nar. nov., br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 114/03, 142/03, 30/04, 137/04 - proč. tekst i 68/05 - Odluka USRH), ponešto drugačije.

 

Sada taj institut regulira članak 129. ZOR-a, koji u nekoliko stavaka ostaje identičan ranijim zakonodavnim rješenjima. Naime, i od 1.1.2010. radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarenje toga prava.

 

Nadalje, ako poslodavac u roku od petnaest dana od dostave zahtjeva radnika ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom. Ako je zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu predviđen postupak mirnoga rješavanja nastaloga spora, rok od petnaest dana za podnošenje zahtjeva sudu, teče od dana okončanja toga postupka.

 

Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev, osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadom štete ili drugim novčanim potraživanjima iz radnog odnosa.

 

Dakle, prethodno obraćanje poslodavcu predstavlja procesnu pretpostavku za dopuštenost sudske zaštite.

 

Novina je, u vezi sudske zaštite prava iz radnog prava, propisana stavkom 4. članka 129. ZOR-a. Naime, iznimno od navedenog u vezi s prethodnim obraćanjem radnika poslodavcu, zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom može i bez prethodnog zahtjeva, u roku od petnaest dana od dana dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava, zatražiti radnik koji ima sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, radnik koji je na temelju ugovora o radu upućen na rad u inozemstvo i radnik na kojeg se ne primjenjuje niti jedan kolektivni ugovor.

 

Navedena novina zapravo znači da ZOR u vezi s prethodnim obraćanjem radnika poslodavcu radi selekciju na dvije kategorije radnika, jer jedni moraju podnositi zahtjev za zaštitu prava, a drugi ne. To se ne čini dobrim rješenjem, jer se jedna kategorija radnika stavlja u povoljniji položaj.

 

Na kraju treba napomenuti da se odredbe o sudskoj zaštiti prava iz radnog odnosa iz članka 129. ZOR-a ne primjenjuju na postupak zaštite dostojanstva radnika iz članka 130. toga Zakona.

 

align=lefthttp://www.iusinfo.com.hr/logo.png[/img] Ovaj tekst objavljen je i prenesen s portala IUS-INFO iz rubrike "U središtu".

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija