Jump to content

Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju


Ane
 Dijeli

Izdavačka kuća Novi Informator d.O.o. objavila je u svojoj nakladi priručnik pod nazivom "Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju". Priručnik, autora J. Crnića i A. Končić, razmatra značaj, oblike i pravne učinke ovih ugovora, komentira odredbe propisa koji reguliraju rečene ugovore, navodi rješenja sudske prakse, te daje ogledne primjerke ugovora i tužbi.[PRBREAK][/PRBREAK]Riječ izdavača:

 

Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35 od 17. ožujka 2005.) stupa na snagu, prema odredbi čl. 1165., 1. siječnja 2006. godine, s tim da će se čl. 26. st. 1.-3. i čl. 29. st. 2.-6. i st. 8. početi primjenjivati nakon isteka dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Člancima 579.-589. regulirani su instituti ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, o čijem značenju, oblicima, pravnim učincima te propisima koji utječu na određenje sadržaja tih ugovora pišu autori u ovom separatu. Uz analizu pravnih dosega tih instituta, autori obrađuju aktualnu sudsku praksu i donose ogledne primjere tih ugovora te tužbi za raskid ugovora, kao jedno od mogućih rješenja u praksi.

 

 

 

SADRŽAJ:

 

1. Prvo razdoblje

 

2. Drugo razdoblje

 

3. Treće razdoblje - Primjena odredaba ZOO-a

 

3.1. Pojam ugovora o doživotnom uzdržavanju

 

3.2. Oblik

 

3.3. Upis u javnu knjigu

 

3.4. Odgovornost za dugove

 

3.5. Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju

 

3.6. Utjecaj izmijenjenih okolnosti

 

3.7. Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

 

3.8. Utjecaj smrti davatelja uzdržavanja na ugovor

 

3.9. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

 

4. Usporedni pregled članaka DZN-a, ZN-a i ZOO-a

 

5. Ogledni primjeri

 

5.1. Ugovor o doživotnom uzdržavanju

 

5.2. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

 

5.2.1. Prijedlog za upis prava vlasništva

 

5.3. Primjer prijedloga za zabilježbu prava iz ugovora o doživotnom uzdržavanju

 

5.4. Rješenje o zabilježbi prava iz ugovora o doživotnom uzdržavanju

 

5.4.1. Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva

 

5.5. Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog nepodnošljivosti zajedničkog života

 

5.6. Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog neispunjavanja obveza protivne strane

 

5.7. Tužba za raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

 

Autori: dr. sc. Jadranko Crnić, dipl. iur. i Ana-Marija Končić

 

opseg 16 str., meki uvez, format 21 x 28 cm

Cijena jednog primjerka 40 kn (s PDV-om)

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija