Jump to content
Sign in to follow this  

Ugovorne i zatezne kamate


Ane

Nakladnik Novi Informator d.O.o. objavio je u svojoj nakladi priručnik pod nazivom "Ugovorne i zatezne kamate", čiji su autori M.A. Giunio, Đ. Sessa, R. Kirchbaum i H. Momčinović. Priručnik sadrži zbriku propisa i obradu problema u praksi, primjere obračuna kamata, te posebno obrađuje pitanja odgovornosti za štetu organizacija za platni promet[PRBREAK][/PRBREAK]PREDGOVOR

 

Važan čimbenik i regulator gospodarskih odnosa i kretanja u gospodarstvu su kamate kako ugovorne, tako i zatezne. To je područje u ovom trenutku regulirano Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91, 73/91, 111/ 93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01), Zakonom o kamatama (Nar. nov., br. 94/ 04), Uredbom o visini stope zatezne kamate (Nar. nov., br. 153/04) i Uredbom o visini najviših dopuštenih ugovornih kamatnih stopa (Nar. nov., br. 153/04).

 

Valja spomenuti daje donesen novi Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05), koji stupa na snagu 1. siječnja 2006. Zakon sadržava odredbe o ugovornim i zateznim kamatama te načinu izračunavanja stope zatezne ka­mate i najviše dopuštene stope ugovorne kamate. Međutim, primjena odre­daba koje reguliraju stope ugovornih i zateznih kamata odgođena je za dvije godine, računajući od dana stupanja Zakona na snagu.

 

Do 2004. godine područje kamata bilo je, osim Zakonom o obveznim odnosi­ma, regulirano i Zakonom o visini stope zatezne kamate (Nar. nov., br. 53/91), Zakonom o zateznim kamatama (Nar. nov., br. 28/96) te brojnim uredbama o visini stope zatezne kamate.

 

Iz tog vremena datira i Vjerodostojno tumačenje članka 3. stavka 1. Zakona o zateznim kamatama (Nar. nov., br. 28/96), objavljeno u Narodnim novinama, br. 58 od 7. svibnja 2004. godine. Njime je navedena odredba Zakona o zatez­nim kamatama protumačena tako da se u slučaju kašnjenja s ispunjenjem dospjelih novčanih obveza za razdoblje dulje od godine dana, pri obračuna­vanju zateznih kamata treba primijeniti proporcionalni način obračuna zatez­nih kamata, a ne konformni.

 

Takvo tumačenje, suprotno dotadašnjoj, pretežnoj praksi, otvorilo je mnoga pitanja, a prije svega pitanje mogućnosti povrata više plaćenih zateznih ka­mata te pitanje od kojih bi se osoba taj povrat mogao možebitno zahtijevati i po kojoj osnovi.

 

Na ta smo pitanja pokušali odgovoriti u ovoj knjizi.

 

Osim na ta pitanja, daju se odgovori i na druga dvojbena i sporna pitanja koja se u praksi učestalo javljaju.

 

Uz navedeno, knjiga pruža temeljna znanja o ugovornim i zakonskim kama­tama te sadržava prikaz i komentar važećih propisa s tog područja, kao i odredaba o kamatama sadržanim u novom Zakonu o obveznim odnosima. Posebno su obrađeni praktični primjeri obračuna kamata.

 

Uredništvo

 

 

opseg 178 str., meki uvez, format 17 x 24 cm

Cijena jednog primjerka 200 kn

Sign in to follow this  


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...