Jump to content

Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina


Ane
 Dijeli

Narodne novine d.d. organiziraju savjetovanje pod nazivom "Upisanik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina na pokretninama i pravima", koje će se održati 15. prosinca 2005. u hotelu Westin, Zagreb, Kršnjavoga 1.[PRBREAK][/PRBREAK]PROGRAM RADA

 

8:00 - 9:00

registracija sudionika

9:00 - 9:30 otvaranje savjetovanja i pozdravne riječi

9:30 - 10:00

Prava i mjere koje se upisuju u upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja – učinak upisa prema strankama i trećim osobama

Olga Jelčić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske

10:00 - 10:30 Lebdeće založnopravno osiguranje prema Zakonu o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima

Edita Čulinović - Herc, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

 

10:30 - 11:00

Vrste i postupak upisa u upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja

Mihajlo Dika, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

11:00 - 11:30 stanka

11:30 - 12:00 Ustrojstvo i vođenje upisnika – pravilnici o radu službe upisa, zaštiti podataka i naknadi za njihovo korištenje

Zlatko Mičetić, direktor Sektora poslovne mreže, FINA

12:00 - 12:30 Uloga javnih bilježnika u upisničkom osiguranju tražbina

Mihajlo Dika, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

12:30 - 13:00 Namirenje novčanih tražbina osiguranih fiducijarnim prijenosom vlasništva na pokretninama

Olga Jelčić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 

13:00- 14:00 stanka

 

14:00- 16:00

Odgovori na pitanja

16:00

Zaključenje savjetovanja

 

 

Materijal pripremljen za sudionike savjetovanja:

Zbornik radova - pisana obrada svih tema savjetovanja (skripta)

 

Kotizacija u iznosu od 950,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu savjetovanja i pripremljene materijale, molimo uplatiti na žiro-račun Narodnih novina d.d. broj 2340009-1100098647, poziv na broj 03 218055000083, svrha doznake Sav. 11/05.

Dokaz o uplati kotizacije molimo predočite prilikom registracije sudionika.

Kotizacija se može iznimno platiti gotovinom ili kreditnom karticom (Diners Club, American Express, MasterCard) prilikom registracije sudionika.

 

Molimo svakako pošaljite prijavu do 13. prosinca o.g.

 

Sve daljnje obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/4854 595 od gospođe Marine Kale ili na e-mail edukacija@nn.hr

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija