Jump to content

Upravno pravo i upravni postupak u praksi


Ane

Izdavačka kuća Inženjerski biro d.d. objavila je zbornik radova grupe autora sa istoimenog savjetovanja održanog ove godine pod nazivom "Upravno pravo i upravni postupak u praksi – aktualna pitanja i problemi".[PRBREAK][/PRBREAK]Riječ izdavača:

 

 

Zakon o općem upravnom postupku jedan je od onih zakona čije odredbe ne mogu zaobići ni jednog pojedinca u različitim sferama njegovog života i to od rođenja do smrti.

Stoga smatramo da se radi se o jednom od najvažnijih zakona po kojem su dužna postupati tijela državne uprave i druga državna tijela, kada u upravnim stvarima, neposredno primjenjujući propise, rješavaju o stvarima, obvezama ili pravnim interesima građana te pravnih osoba ili drugih stranaka.

 

Osamostaljenje države i promjene u gospodarskim i političkim odnosima, te prilagodba hrvatskog pravnog sustava standardima Europske unije učinile su potrebnim donošenje novog Zakona o općem upravnom postupku (modernijeg, kraćeg, jasnijeg i pristupačnijeg građanima). Stoga je Vlada Republike Hrvatske, u okviru reforme državne uprave koju provodi u skladu sa svojim strateškim opredjeljenjima odredila vremenski okvir za pripremu nacrta novog Zakona o općem upravnom postupku do srpnja 2007. godine kada bi trebao biti upućen Hrvatskom saboru u zakonodavnu proceduru.

Zbog prevelikog broja tema koje prate područje uprave Inženjerski biro d.d. u suradnji s Upravnim sudom Republike Hrvatske organizirao je savjetovanje na temu Upravno pravo i upravni postupak u praksi – aktualna pitanja i problemi, a povodom kojeg se izdaje i ovaj Zbornik radova.

 

Zbornik sadrži radove eminentnih stručnjaka iz područja uprave.

U radovima je ukazano na aktualnosti koje se odnose na smjernice i prijedloge za modernizaciju Zakona o općem upravnom postupku, usporedbu upravnog sudstva u Republici Hrvatskoj s upravnim sudstvom u zemljama Europske unije, razmotren je odnos između Ustavnog i Upravnog suda u kontroli javne uprave, koji su važni za daljnju raspravu o budućem modelu upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj.

Ukazano je na aktualnosti koje se odnose na praksu Upravnog suda s obzirom na odluke donesene prema diskrecijskoj ocjeni. U tom smislu razmotrena su pitanja, je li dotično tijelo bilo ovlašteno na rješavanje prema slobodnoj ocjeni, je li se kretalo u granicama dane ovlasti i postiže li se odlukom o odabiru jedne od ovih zakonom predviđenih mogućnosti svrha koju je imao na umu donositelj pravne norme.

 

Jedna od aktualnijih tema iz ovog Zbornika odnosi se na pitanja ukidanja po pravu nadzora prema Zakonu o gradnji, gdje su opisane posebne odredbe Zakona o gradnji te prikazana usporedba općih i posebnih odredaba s osvrtom na praksu Upravnog suda.

Neke od značajnijih tema iz ovog Zbornika su i teme koje se odnose na Zakon o pravu na pristup informacijama i Zakon o azilu, koji zakoni su doneseni u prilagodbi hrvatskog pravnog sustava standardima Europske unije.

 

U Zborniku su obrađena i vrlo značajna tema koja se odnosi na pojedina pitanja iz mirovinskog osiguranja kroz praksu Upravnog suda.

 

Potrebno je istaći i dvije uvijek aktualne teme:

- prvu koja se odnosi na službeničke odnose u kojima je prikazan utjecaj novog službeničkog zakonodavstva i provedbenih propisa na upravno sudovanje, tj. usporedni prikaz samo onih odredaba koje su vezane za državne službenike u upravnom sporu i

- drugu koja se odnosi na postupak zbog povrede službene dužnosti državnih službenika i namještenika te udaljenje iz službe.

 

Posebno ističemo temu koja se odnosi na propise o izvlaštenju čija primjena je od dana stupanja na snagu (20. prosinca 2001.) Zakona o izmjenama Zakona o izvlaštenju u nadležnosti mjesno nadležnog županijskog suda iako se na postupak pred županijskim sudom i dalje na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o upravnim sporovima (članak 42.b Zakona o izvlaštenju). U članku je autor dr. sc. Jadranko Crnić, posebno obradio odredbe koje se odnose na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju objavljenog u Narodnim novinama, broj 79/06 te novote koje se odnose na poništenje rješenja o izvlaštenju, kao i zemljišnoknjižne upise koji se odnose na zaštitu prava prijašnjeg vlasnika.

 

Značajan dio sadržaja Zbornika čini izbor recentne prakse Upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Smatramo da će praktičarima biti korisni urednički pročišćeni tekstovi dvaju temeljnih propisa iz upravnog prava, Zakona o upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima te uvijek aktualnoga Zakona o izvlaštenju.

 

Cijena 350,00 kn


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.



Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija