Jump to content

Uredsko poslovanje u primjeni


Ane
 Dijeli

Časopis Informator u broju 5397 - 5398 od 26. studenoga 2005., objavljuje separat pod nazivom "Uredsko poslovanje u primjeni i postupanje s podnescima stranaka u upravnom postupku". Urednici separata su Davorka Foretić i Krešimir Orešković, a priredila ga je Štefanija Kastabašić.[PRBREAK][/PRBREAK]PREDGOVOR

 

Primjena propisa o uredskom poslovanju obveza je tijela državne uprave i drugih državnih tijela, upravnih i drugih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima, ali i bitna pretpostavka za kontrolu pravilnog i pravodobnog obavljanja poslova iz djelokruga tih tijela. Iz tih razloga od osobitog je značenja da se u uredskom poslovanju vode sve propisane evidencije, prema točno utvrđenim pravilima i redoslijedu radnji, utvrđenim propisima o sustavu državne uprave, uredskom poslovanju, ali istodobno provodi nadzor nad provedbom tih propisa. Dosljedna primjena pravila uredskog poslovanja osigurava kontrolu rada službenika unutar tijela i tijela u cjelini, koja se redovito provodi tijekom i istekom kalendarske godine, a rezultati rada pojedinih službenika i tijela ujedno su podloga za utvrđivanje rezultata rada, ravnomjernu opterećenost službenika, ali i poduzimanje mjera protiv odgovornih u slučajevima nepravilnog i nepravodobnog rješavanja o pravima, obvezama i pravnim interesima građana i drugih stranaka te izvršavanju drugih poslova iz djelokruga tijela. Istodobno, građanima i drugim strankama, koje sukladno Ustavu Republike Hrvatske pred tim tijelima ostvaruju prava, obveze i pravne interese pred državnim, lokalnim i drugim tijelima dosljednom primjenom uredskog poslovanja, osigurava se pravodobno i pravedno ostvarivanje njihovih prava, obveza i pravnih interesa. Na temelju odredbe stavka 1. članka 116. Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 41/01 - proč. tekst i 55/01 - ispr.) ustrojstvo i poslovi državne uprave uređuju se zakonom. Tako su Zakon o sustavu državne uprave (Nar. nov., br. 75/93, 48/99, 15/00, 127/00 - vjerodostojno tumačenje, 59/01, 190/03 - proč. tekst i 199/03), Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (Nar. nov., br. 199/03, 30/04 i 22/05), Uredba o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 38/87, 42/88 i 75/93) i Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 49/87, 38/88 i 75/93) uredili postupanje tijela državne uprave i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. U ovom broju pišemo o primjeni propisa o uredskom poslovanju i postupanju s podnescima stranaka u upravnom postupku te iznosimo brojna stajališta i praktične primjere proistekle iz dugogodišnje prakse koja mogu poslužiti u primjeni tih propisa. U svrhu što dosljednije primjene propisa o uredskom poslovanju, namjera je potaknuti praktičnu primjenu i razumijevanje propisa o uredskom poslovanju. Provedba i nadzor nad provedbom propisanih evidencija, sukladno pravilima i radnjama u uredskom poslovanju i pravilnom vođenju uredskog poslovanja, utječe na zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz djelokruga tijela državne uprave i drugih tijela, upravnih i drugih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima. Stoga smo se odlučili na ovo izdanje o uredskom poslovanju kako bismo omogućili lakše komuniciranje državnih i lokalnih odnosno područnih (regionalnih) tijela samouprave s građanima u reguliranju njihovih prava i dužnosti.

 

Uredništvo

 

Uredili: Davorka Foretić, dipl. iur., i Krešimir Orešković, dipl. iur.

 

Priredila: Štefanija Kasabašić, dipl. iur.;

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija