Jump to content

Ustavni sud: nema pretpostavki za raspisiv. referend. o ZOR-u


Mrljavac

ZAGREB, 20. listopada 2010.(Hina) - Ustavni sud RH danas je jednoglasno zaključio da su pretpostavke za raspisivanje referenduma o odredbama ZOR-a o kolektivnom pregovaranju prestale postojati 3. rujna, kad je vlada iz zakonodavne procedure povukla prijedlog izmjena ZOR-a, ali i da se u narednih godinu dana u proceduru ne smije uputiti zakonski prijedlog koji bi bio suprotan potvrdnom odgovoru na predloženo referendumsko pitanje, osim ako se o tom prijedlogu prethodno ne provede referendum.[PRBREAK][/PRBREAK]Takvu odluku Ustavni sud donio je jednoglasno, s 11 glasova, a sjednici zbog bolesti nije nazočio sudac Ivan Matija.

 

U obrazloženju takvog tumačenja, Sud se pozvao na sadržaj formalnog zahtjeva što ga je Organizacijski odbor 14. srpnja poslao predsjedniku Sabora Luki Bebiću, a u kojem stoji da su "birači ocijenili da postoji potreba za raspisivanjem referenduma vezano uz primjenu određenih odredbi ZOR-a sadržanih u prijedlogu izmjena ZOR-a".

 

"Naknadno drugačije tumačenje razloga zbog kojih su birači ocijenili da postoji potreba za raspisivanjem referenduma nije prihvatljivo u društvu utemeljenom na vladavini prava. Ustavni sud takvo postupanje smatra protivnim samom konceptu referenduma u hrvatskom i međunarodnom pravu", stoji u obrazloženju odluke.

 

Podsjećajući da je vlada 3. rujna iz zakonodavne procedure povukla prijedlog izmjena ZOR-a, Sud ističe da se sudjelovanje birača u donošenju političkih odluka može djelotvorno izraziti i samom "prijetnjom održavanja referenduma".

 

U obrazloženju se ističe i da Ustav zabranjuje ostvarenje političkih ciljeva po cijenu nereda i sukoba te propisuje procedure za mirno, kompromisno razrješavanje političkih problema.

 

"Primjene li se navedena stajališta na konkretan slučaj, razvidno je da je vlada, povlačenjem prijedloga izmjena ZOR-a iz zakonodavnog postupka, uvažila volju birača izraženu u njihovih 717.149 valjanih potpisa", smatra Ustavni sud.

 

U obrazloženju stoji i da "provedbi referenduma u takvoj pravnoj situaciji nedostaje svaki pravni smisao te objektivno i razumno opravdanje", te da bi se provedbom referenduma otvorio prostor za zlouporabe, jer bi se izjašnjavanje birača o referendumskom pitanju koje je ranije riješeno "pretvorilo u izjašnjavanje birača o drugim pitanjima, koja nisu ni u kakvoj vezi sa sadržajem referendumskog pitanja".

 

Ustavni je sud, međutim, prihvatio i tumačenje Organizacijskog odbora da postoji mogućnost da vlada već za mjesec dana u zakonodavnu proceduru uputi isti zakonski prijedlog kakav je u rujnu povukla, budući da zakon o referendumu ne pruža nikakva jamstva da će se poštovati volja građana.

 

"Usljed manjkavosti zakonskog rješenja, Ustavni sud ocjenjuje razumnim i objektivno opravdanim utvrditi za konkretan slučaj slijedeće pravilo: prijedlog zakona koji bi sadržavao odgovor suprotan odgovoru "DA" na referendumsko pitanje ne smije se uputiti u zakonodavni postupak prije proteka roka od godinu dana od dana objave ove odluke, osim ako se o tom prijedlogu zakona prethodno ne raspiše referendum na temelju valjanih potpisa 15,95 posto birača prikupljenih u razdoblju od 9. lipnja do 23. lipnja 2010.", stoji u odluci Suda.

 

Pri utvrđivanju takvog roka Sud se vodio odredbama Zakona o referendumu koje se odnose na državni referendum, no naglašava da za buduće slučajeve to pitanje treba riješiti zakonodavac.

 

(Hina)


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija