Jump to content

Uvjeti i način držanja i kretanja pasa u Gradu Zagrebu


IusInfo
 Dijeli

Mnogi vlasnici pasa u Gradu Zagrebu neugodno su se iznenadili kada su ih početkom ove godine počeli zaustavljati komunalni redari, kažnjavajući ih zbog vođenja psa bez povodca, s nemalih 600 – 1000 kuna.[PRBREAK][/PRBREAK]Komunalni redari, naime, od 1. siječnja 2009. provode Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Sl. glasnik Grada Zagreba, br. 21/08 – u nastavku: Odluka).

 

Temeljna načela držanja pasa

 

Posjednik psa dužan je životinju držati sukladno propisima o zaštiti životinja, veterinarstvu, zaštiti prirode, javnom redu i miru, te odredbama Odluke. Držanje pasa u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje pasa zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada, te čišćenje tih prostorija i prostora od fekalija pasa zajednički utvrđuju suvlasnici zgrade, odnosno korisnici stanova uz suglasnost vlasnika. U slučaju sumnje od izbijanja zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu osoba provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

 

Posjednik psa dužan je kontrolirati njegovo razmnožavanje i osigurati mu odgovarajuće odnosno propisane uvjete držanja. Načini kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca mogu biti: preventivno djelovanje, sterilizacija ili kastracija životinja.

 

Kretanje po javnim površinama i u vozilima javnog gradskog prijevoza

 

Posebno je važno istaknuti odredbe o kretanju kućnih ljubimaca (u ovom slučaju pasa). Njihovo kretanje dopušteno je na javnim površinama, te u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora, i uz odgovarajuće uvjete, osim ako Odlukom nije drugačije određeno.

 

Psima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na tržnicama, grobljima, dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim športskim terenima, kupalištima, te neograđenim dvorištima škola i vrtića i na drugim javnim površinama što će se označiti znakom s prekriženim likom psa.

 

Također, kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo javnoga gradskog prijevoza uz uvjete utvrđene posebnom gradskom odlukom. Prema članku 36. Odluke o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika (Sl. glasnik Grada Zagreba, br. 11/95 i 23/03), slijepim osobama dopušteno je uvođenje u vozilo javnog gradskog prijevoza (autobus, tramvaj, žičaru, uspinjaču i autotaksi) specijalno dresiranog psa vodiča s brnjicom.

 

Subotom, nedjeljom, na dan uoči državnog blagdana i na dan državnog blagdana, dopušteno je od 0 do 6 sati i od 20 do 24 sata uvođenje u vozilo javnog gradskog prijevoza jednog psa uz iskaznicu kinološke organizacije, uz uvjet da pas ima brnjicu i da ga se vodi na kratkoj uzici. Uvjet posjedovanja iskaznice kinološke organizacije nema nikakvog smisla za javnog gradskog prijevoznika, ni opravdanja jer nije ispravno nametati članstvo bilo kojem udruženju građana kao uvjet za vožnju javnim gradskim prijevozom, a i vrlo je malo onih koji je posjeduju. Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama s posebnim potrebama.

 

Čišćenje fekalija

 

Posjednik psa dužan je pri svakom izvođenju na javnu površinu Grada Zagreba nositi pribor za čišćenje fekalija i očistiti svaku površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti. Fekalije se, prema Odluci, odlažu u označene kante postavljene na javnim površinama, kojih, koliko se može primijetiti, u Gradu Zagrebu gotovo da uopće niti nema, kao što niti kod mnogih građana nema razvijenog stupnja svijesti o dužnosti čišćenja fekalija svog psa.

 

Držanje pasa

 

Pas koji se drži u neograđenom dvorištu ili vrtu mora biti vezan lancem ili biti smješten u ograđenom prostoru koji će osigurati da se životinja neće moći samostalno udaljiti. Posjednik ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od 3 m ili trostruke dužine životinje mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina povoljnija za životinju. Ograđeni prostor ne smije biti manji od minimalne površine utvrđene u prilogu 2. Odluke.

 

Pas koji se drži u ograđenom dvorištu ili vrtu ne mora biti vezan, uz uvjet da ograda visinom i čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika. Posjednik koji drži psa na opisani način, mora na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa, te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.

 

Šetnja psa na povodcu

 

Posjednik smije izvoditi psa na javne površine, te prostore i prostorije javne namjene ako je pas propisno označen i na povodcu. Vlasnik opasnog psa (što je opasan pas određuje Pravilnik o opasnim psima – NN 117/08), smije izvoditi na javne površine, te prostore i prostorije javne namjene samo psa koji je na povodcu, označen mikročipom i s brnjicom.

 

Psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor i odgovornost vlasnika na javnim površinama koje su obilježene znakom s likom psa na površinama koje su navedene u članku 15. Odluke.

 

Novčane kazne

 

Člankom 22. Odluke propisane su novčane kazne za nepostupanje prema odredbama o izvođenju na javne površine i čišćenju fekalija. Tako će novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 1.000,00 kuna biti kažnjena za prekršaj fizička osoba ako:

 

1. izvede kućnog ljubimca na javne površine i prostore gdje je to zabranjeno

 

2. ne nosi pribor za čišćenje fekalija i ne očisti površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti, te

 

3. izvede na javne površine psa bez povodca.

 

Novčanom kaznom od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja u vrijeme počinjenja navedenog prekršaja nije navršila četrnaest godina života, ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.

 

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu (misli se na Prekršajni zakon) i Odluci.

 

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

 

align=lefthttp://www.iusinfo.com.hr/logo.png[/img] Ova vijest objavljena je i prenesena s portala IUS-INFO iz rubrike "U središtu".

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija