Jump to content

Vlada - odluka o zbrinjavanju povratnika


Mrljavac
 Dijeli

ZAGREB, 8. travnja 2011. (Hina) - Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici dala suglasnost Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina na i izvan područja posebne državne skrbi, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Vlade RH.[PRBREAK][/PRBREAK]Sukladno Odluci Vlade o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika-bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi od 2. lipnja 2008. i Odluci o kriterijima za kupnju stana radi stambenog zbrinjavanja povratnika-bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi od 28. kolovoza 2008. te dostavljenih potreba za kupnju stanova od strane Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, APN je u javnim glasilima objavljivao Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju gotovih stanova izvan područja posebne državne skrbi. Nakon provedenih radnji u svezi odabira odgovarajućih stanova, pokazala se potreba za kupnjom pet stanova izvan područja posebne državne skrbi. Također, predložena je i kupnja jedne kuće koja je nužna iz razloga stambenog zbrinjavanja korisnika koji je bio smješten u nekretnini, a za koje je u sudskom postupku utvrđena ništetnost kupoprodajnog ugovora te je ista vraćena vlasnicima.

 

Donesena je Odluka o usvajanju prigovora Grada Solina na Odluku Povjerenstva Vlade RH za granice jedinica lokalne samouprave u predmetu rješavanja spora o granici između grada Solina i Općine Klis.

 

U prigovoru, podnositelj, uz ostalo, ističe da je osnovni cilj prijedloga za promjenu granice izaći u susret građanima s toga područja, a što se do sada i činilo, jer je prirodno, zemljopisno, kao i pogledu školstva, predškolskog odgoja i zdravstvene zaštite predmetno područje sastavni dio područja Grada Solina. Također, ističe neslaganje građana sa spornog područja koji žele da se isto administrativno pripoji Gradu Solinu, u koji svrhu su potpisali i peticiju, dostavljenu u prilogu prigovora. Vlada RH je 8. prosinca 2010., putem Povjerenstva Vlade RH za granice jedinica lokalne samouprave zaprimila prigovor Grada Solina na Odluku Povjerenstva, od 27. svibnja 2010. te je nakon uvida u dokumentaciju koja se odnosi na granični spor između Grada Solina i Općine Klis, utvrdila da u postupku rješavanja predmetnog spora Povjerenstvo nije uzelo u obzir mišljenje građana s područja na koje se promjena odnosi. Kako je, slijedom važećih propisa, u pitanjima promjene granica jedinica lokalne samouprave mišljenje građana s područja na koje se promjena odnosi bitna činjenica za odlučivanje o istima, poništava se predmetna Odluka od 27. svibnja 2010. i predmet se vraća Povjerenstvu na ponovni postupak.

 

Također, donesen je Zaključak u vezi s rješavanjem imovinskopravnih odnosa između društva Kora Zagreb d.O.o. i Adria Sistem d.O.o., budućih investitora na otoku Mljetu, i Republike Hrvatske. Vlada RH je suglasna da Kora Zagreb d.O.o. i Adria Sistem d.o. Zagreb kao budući investitori poduzmu sve pravne radnje za izdvajanje iz šumskogospodarskog područja nekretnina koje su se su Prostornim planom Općine Mljet predviđene kao zona turističke namjene, a koje su bile predmetom ugovora o prodaji sklopljenih između ovih društava i Općine Mljet. Izražava se spremnost Vlade da pitanje naknade za nekretnine u vlasništvu RH koje će biti predmet izdvajanja iz šumskogospodarskog područja razriješi nagodbom s investitorom, pri čemu će se voditi računa o naknadi koju je investitor isplatio Općini Mljet na ime kupoprodajne cijene tijekom 2005. godine.

 

Vlada je prihvatila pokroviteljstvo nad humanitarno-ekološkim projektom "Misli zeleno" za SOS Dječje selo Lekenik, u sklopu obilježavanja "Dana planete Zemlje" i "Međunarodne godine šuma 2011." koje se održava u SOS Dječjem selu Lekenik, 16. travnja 2011. Na teret proračunske zalihe Državnog proračuna RH za 2011. godinu, odobrava se SOS Dječjem selu Hrvatska, iznos od 3.500,00 kuna, za kupnju deset sadnica za SOS Dječje selo Lekenik, u sklopu obilježavanja "Dana planete Zemlje" i "Međunarodne godine šuma 2011."

 

Zajednici povratnika Bosanske Posavine Višnjik-Derventa Vlada je na teret proračunske zalihe Državnog proračuna za 2011. odobrila

 

200.000,00 kuna u svrhu nabave sjemena i gnojiva za proljetnu sjetvu. Također se, na teret posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu, odobrava Srpskom narodnom vijeću, iznos od 1.200.000,00 kuna, za rad i razvoj srpske zajednice u Republici Hrvatskoj.

 

Prihvaćeno je Izvješće o provedbi Odluke o posebnim interventnim mjerama u mliječnom sektoru, od 11. veljače 2010. godine, Odluke Vlade Republike Hrvatske o posebnoj interventnoj mjeri u mliječnom sektoru u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2010. godine, od 15. travnja 2010. godine i Odluke Vlade o posebnoj interventnoj mjeri u mliječnom sektoru u razdoblju od 1. srpnja do 31. listopada 2010. godine, od 23. rujna 2010.

 

Prihvaća se tekst Pisma namjere kojim se izražava spremnost Republike Hrvatske da pristupi Konvenciji o nadzoru i označavanju predmeta od plemenitih kovina. Pristupanje Republike Hrvatske Konvenciji o kontroli i označavanju predmeta od plemenitih kovina, a naročito pred neposredno pristupanje u članstvo Europske unije, omogućilo bi Republici Hrvatskoj olakšavanje izvoza predmeta od plemenitih kovina, zaštitu potrošača, poštenu trgovinu, međunarodno usklađivanje normi, međusobno priznavanje kontrolnih oznaka, povezivanje članica kroz aktivnosti Konvencije i ostvarivanje visoke razine kvalitete rada kroz organizaciju međulaboratorijskih shema ispitivanja. Pristupanjem Konvenciji neće se smanjiti količina financijskih sredstava koja se od žigosanja plemenitih kovina uplaćuje u državni proračun, priopćeno je iz Vlade.

 

(Hina)

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija