Jump to content

Vlada: Saboru upućeno šest europskih zakona


Mrljavac

ZAGREB, 20. lipnja 2008. (Hina) - Hrvatska Vlada s današnje je sjednice u saborsku proceduru uputila novih šest tzv. europskih zakona, među kojima i prijedlog novoga zakona o kaznenom postupku (ZKP), kojim se kani ubrzati i učinkovitijim postići kazneni postupak, posebno u području prethodnog postupka i dokazivanja.[PRBREAK][/PRBREAK]Zakon predviđa ukidanje sudske te uvođenje tužiteljske istrage u prethodnom postupku, a kao novo tijelo u prethodnom postupku uvodi kriminalističkog istražitelja, dok bi se kao tijelo odlučivanja uveo sudac istrage.

 

Uveli bi se i novi postupci ubrzanog postupanja u kaznenom postupku, poput sporazuma uz uskratu kaznenog postupka i uz naknadu oštećenoj stranci.

 

Predloženi zakon državnom odvjetništvu (tužiteljstvu) daje novi položaj kao glavnom subjektu u istrazi (sve izvide moglo bi provoditi samo te ići na dokazivanje i u slučaju nepoznatog počinitelja), a kako bi sud ostao u potpunosti neutralan i na taj način odlučivao o pravima i ravnoteži između stranaka u postupku.

 

U Sabor je upućen i konačni prijedlog Zakona o sigurnosnoj provjeri, kojim se predlažu tri vrste sigurnosnih provjera: za pristup klasificiranim podacima, temeljnu sigurnosnu provjeru i sigurnosnu provjeru u svrhu zaštite sigurnosti štićenih osoba i objekata.

 

Predviđeno je uvođenje triju stupnjeva te provjere - za klasificirane podatke stupnja tajnosti "vrlo tajno, za stupanj tajnosti "tajno", te za stupanj tajnosti "povjerljivo".

 

Sigurnosna provjera kandidata za određene dužnosti, radna mjesta i poslove moći će se provoditi samo uz vlastoručno potpisanu pismenu suglasnost kandidata na sigurnosnu provjeru. Provjeru će provoditi nadležne sigurnosno-obavještajne agencije koje svoje izvješće dostavljaju podnositelju prijedloga, a podnositelj donosi konačnu procjenu.

 

Predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost Ladislav Pivčević kazao je da predloženi zakon ne regulira područje sigurnosne provjere za državne dužnosnike, poput saborskih zastupnika i pravosudnih djelatnika, jer je to područje definirano Zakonom o tajnosti podataka.

 

Novim i s europskim zakonodavstvom usklađenim prijedlogom zakona o proračunu predviđena je izrada strateškog planiranja i trogodišnje strategije Vladinih programa, a kako bi, po riječima ministra financija Ivana Šukera, sredstva za Vladine projekte i planove izravno bila osigurana u proračunu. "Želi se postići čvršća i bolja veza strateškog i proračunskog planiranja", rekao je Šuker.

 

Uz donošenje proračuna za tekuću godinu, Hrvatski sabor i predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donosila bi projekcije proračuna za iduće dvije godine, a izvještavanje o izvršenju proračuna, i polugodišnje i godišnje, vodilo bi se na četvrtoj razini (detaljnije).

 

Zakon predviđa da se u ograničenje zaduživanja uključe i jamstva te suglasnosti koje jedinice lokalne i regionalne samouprave izdaju tvrtkama u njihovu vlasništvu, a za svako bi zaduženje morale dobiti suglasnost ministra financija.

 

Saboru je na usvajanje upućen i prijedlog zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, kojim se kao prava koje radnici ostvaruju u slučaju stečaja navode i neisplaćene plaće za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja, odnosno prije prestanka radnog odnosa ako isti nije prestao unutar tri mjeseca od otvaranja stečaja (najviše do visine minimalne plaće u državi).

 

Radnici bi imali pravo i na neisplaćene naknade plaće za bolovanje koje je bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava u posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja, kao i naknadu plaće za neiskorišteni godišnji odmora na koji je radnik stekao pravo u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečaj. Imali bi pravo i na otpremninu kao i pravomoćno dosuđenu naknadu štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

 

Zakon predviđa osnivanje Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja.

 

Vlada je prihvatila i prijedlog zakona o područjima od posebne državne skrbi, koji, sukladno propisima EU, regulira državne potpore za poduzetnike na tim područjima, uvodi nove stimulativne mjere u području stambenog zbrinjavanja, darivanja kuća i stanova, te uređuje sufinanciranje prijevoza učenika i plaćanja dječjih vrtića na područjima od posebne državne skrbi.

 

Prijedlog zakona o građevinim proizvodima propisuje se kontrola proizvodnje građevnih proizvoda kao preduvjet za njihovo plasiranje na zajedničko europsko tržište.

 

 

(Hina)


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija