Jump to content

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi


Ane
 Dijeli

Izdavačka kuća Novi Informator d.O.o. objavila je u svojoj nakladi redakcijski pročišćeni tekst Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom. Izdanje, koje možete nabaviti po popularnoj cijeni, priredio je Krešimir Orešković.[PRBREAK][/PRBREAK]Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

• redakcijski pročišćeni tekst Zakona s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

• Nar. nov., br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1. i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. - i 129/05

 

Opseg: 28 str.

Format: 21 x 28 cm

Uvez: meki

Šifra: 03560001

 

Cijena: 45.00 kn

narudžbenica

 

 

Uvodne napomene

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 129/05) donesen je na sjednici Hrvatskog sabora 14. listopada 2005., a stupio je na snagu 8. studenoga 2005. g. Taj Zakon je bitno izmijenio i dopunio odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje). Stoga smo se odlučili, nakon tih izmjena i dopuna, objaviti redakcijski pročišćeni tekst Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) s pojmovnim kazalom, za lakše služenje njime.

Napominjemo da smo u redakcijskom pročišćenom tekstu Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi tiskali masnim slovima izmijenjene i dopunjene odredbe tog Zakona, a u napomenama uz te odredbe, naveli smo i citirali prijašnje odredbe.

 

 

 

 

Sadržaj:

 

I. OPĆE ODREDBE

II. SURADNJA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA S JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE DRUGIH DRŽAVA

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE, GRADA I ŽUPANIJE

IV. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

V. TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Predstavničko tijelo

2. Izvršna tijela

VI. UPRAVNI ODJELI I SLUŽBE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

VII. MJESNA SAMOUPRAVA

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Imovina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 16

2. Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

IX. AKTI JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Opći akti

2. Pojedinačni akti

X. DRŽAVNI NADZOR I ZAŠTITA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Nadzor zakonitosti općih akata

2. Nadzor nad obavljanjem prenijetih poslova državne uprave

3. Raspuštanje predstavničkog tijela i zaštita prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

4. Povjerenici Vlade Republike Hrvatske

XI. PRAVA OSOBA IZABRANIH, ODNOSNO IMENOVANIH NA ODREĐENE DUŽNOSTI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (Nar. nov., br. 129/05) KOJE SU PREOSTALE, A JOŠ SU NA SNAZI NAKON REDAKCIJSKOG PROČIŠĆAVANJA TEKSTA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (Nar. nov. br., 60/01)

 

POJMOVNO KAZALO

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija