Jump to content

Zaštita vjerovnika - aktualnosti u osiguranju tražbina


Zex
 Dijeli

Narodne novine d.d. organiziraju savjetovanje pod nazivom Zaštita vjerovnika– aktualnosti u stvarnopravnom, obveznopravnom i ovršnopravnom osiguranju tražbina što će se održati 17. i 18. studenoga 2005. u hotelu Westin, Zagreb, Kršnjavoga 1[PRBREAK][/PRBREAK]PROGRAM RADA

 

ČETVRTAK, 17. studenoga 2005. prije podne

 

________________________________________

8:00 - 9:00 registracija sudionika

9:00 - 9:30 otvaranje savjetovanja i pozdravne riječi

9:30 - 10:00 Kamate i ugovorna kazna

Miljenko Appio Giunio, prokurist

10:00 - 10:30 Osiguranje tražbina prema Zakonu o obveznim odnosima - jamstvo i pravo zadržanja

Olga Jelčić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske

10:30 - 11:00 Dokumentarni akreditiv i bankarska garancija

Branko Vukmir, pravni savjetnik

11:00 - 11:30 stanka

11:30 - 12:00 Založno pravo na nekretnini

Tatjana Josipović, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

12:00 - 12:30 Simultana hipoteka

Hano Ernst, asistent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

12:30 - 13:00 Založno pravo na pravu

Vlado Belaj, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

13:00- 14:30 stanka

 

ČETVRTAK, 17. studenoga 2005. poslije podne

 

________________________________________

14:30- 16:00 Grupne konzultacije i rasprave (paralelno)

1. Stvarnopravna osiguranja tražbina

2. Obveznopravna osiguranja tražbina

3. Ovršnopravna osiguranja tražbina

 

PETAK, 18. studenoga 2005.

 

________________________________________

9:15 - 9:45 Zadužnica i bjanko zadužnica

Mihajlo Dika, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

9:45 - 10:15 Javnobilježničko osiguranje tražbina prijenosom vlasništva stvari i prijenosom prava

Jožica Matko Ruždjak, javni bilježnik

10:15 - 11:00 Prethodne i privremene mjere prema Ovršnom zakonu

Andrija Eraković, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

11:00 - 11:30 stanka

11:30 - 13:00 odgovori na pitanja

13:00 zaključenje savjetovanja

 

Materijal pripremljen za sudionike savjetovanja:

1. Zaštita vjerovnika – stvarnopravno, obveznopravno i ovršnopravno osiguranje tražbina (knjiga)

2. Zbirka propisa – (separat)

 

Kotizacija u iznosu od 1280,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku uključuje sudjelovanje u radu savjetovanja i pripremljene materijale, molimo uplatiti na žiro-račun Narodnih novina d.d. broj 2340009-1100098647, poziv na broj 03 218055000075, svrha doznake Sav. 09/05.

Dokaz o uplati kotizacije molimo predočite prilikom registracije sudionika.

Kotizacija se može iznimno platiti gotovinom ili kreditnom karticom (Diners Club, American Express, MasterCard) prilikom registracije sudionika.

 

Molimo svakako pošaljite prijavu na označenu adresu, na faks broj 01/4835 013 ili na e-mail edukacija@nn.hr do 16. studenoga o.g.

 

Sve daljnje obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/4854 595 od gospođe Marine Kale ili na e-mail edukacija@nn.hr

 

www.nn.hr

 Dijeli


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija