Jump to content

rudo

Korisnik
 • Broj objava

  7
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Sudsko iseljenje

  Matrix, zahvaljujem na odgovoru, ali mi je (kao laiku) i nadalje nejesno je li se ovrha (ispražnjenjem i predajom nekretnine) provodi odmah nakon primitka rješenja o ovrsi ili se spomenuta ovrha provodi istekom roka od 8 dana nakon primitka rješenja, pa se čini da je najbolje osvrnuti se na odredbe Ovršnog zakona. Naime, čl. 41. st. 2. t. 1. propisuje da će rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostoje isprave sud naložiti ovršeniku da u roku 8 dana od dana dostave rješenja namiri tražbinu, pa (kao laik) zaključujem da će rješenjem o ovrsi na temelju ovršne isprave sud naložiti ovršeniku da od dana dostave rješenja namiri tražbinu (u naravi bez roka 8 dana od dana dostave rješenja kao u čl. 41. st. 2. t. 1.)? Nastavno, čl. 128. st. 2. propisuje da će u slučaju iz čl. 128. st. 1. sud u rješenju o ovrsi odrediti ispražnjenje nekretnine i njezinu predaju kupcu nakon pravomoćnosti rješenja o predaji nekretnine kupcu, pa (kao laik) zaključujem da se rješenje o ovrsi ispražnjenjem nekretnine i njezinim predajem kupcu može provesti, kako u roku 8 dana od dana dostave rješenja kao iz čl. 41. st. 2. t. 1., tako također i bez roka 8 dana od dostave rješenja kao iz čl. 41. st. 2. t. 1.? Završno, čl. 256. st. 2. propisuje da se ispražnjenu i predaji nekretnine može pristupiti nakon proteka 8 dana od dana dostave rješenja o ovrsi ovršeniku i prije njegove pravomoćnosti, pa (kao laik) zaključujem da se odredbe čl. 41. i čl. 128. odnose na (tkz.) "specijalne" ovrhe (na temelju vjerodostojne isprave i na temelju prijedloga za ovrhu prodajom nekretnine), te da se tim ovrhama može pristupiti (tek) nakon pravomoćnosti rješenja, kao i da se odredbe čl. 256. odnose na (tkz.) "obične" ovrhe (na temelju prijedloga za ovrhu ispražnjenjem i predajom nekretnine), te se ovim ovrhama može pristupiti (već) prije pravomoćnosti rješenja (u naravi u roku 8 dana od dana dostave rješenja)?
 2. Sudsko iseljenje

  Zahvaljujem na odgovoru da rok od 8 dana (koji se navodi u rješenju o ovrsi) nije paricioni rok, nego je žalbeni rok, a iz čega slijedi da se ovrha (kao prislino izvršenje) može provesti odmah nakon primitka rješenja o ovrsi (pošto žaba ne zadržava ovrhu), dok iz korespodencije u 2013. (na Vašem webu) slijedi da se ovrha može provesti tek u roku 8 dana nakon primitka rješenja o ovrsi, jer se u 2013. (između ostaloga) navodi (citat): "Ispražnjenju i predaji nekretnine može se pristupiti nakon proteka osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi ovršeniku i prije njegove pravomoćnosti.", pa je citirani navod u kontradikciji sa Vašim odgovorim, te Vas molim za pojašnjenje. Istovremeno, molim za odgovor o tome je li Vam mogu poslati isprave u vezi mojeg konkretnog slučaja ovrhe i je li će isprave biti javno objavljene na Vašem webu?
 3. Sudsko iseljenje

  S obzirom da navodite kako po zakonu (o ovršnom postupku) nije potrebna nikakva daljnja obavijest (suda) i kako je teoretski moguće da se ovrha (ispražnjenjem i predajom nekretnine) provede
 4. Sudsko iseljenje

  OK, u pravu ste, iako uopće nisam citirao navedenu odredbu, nego sam jedino citirao navod korisnika kleavz! Stoga i dalje ostaje moje inicijalno pitanje u vezi toga kako i kada će se pristupiti ispražnjenju i predaji nekretnine (bez ikakve prethodne obavijesti suda za ovršenika devetog dana od dana dostave sudskog rješenja o ovrsi ovršeniku ili sa nekom prethodnom obavijesti suda za ovršenika nakon proteka devetog dana od dana od dostave sudskog rješenja o ovrsi ovršeniku)?
 5. Ugovor o najmu stana

  Prema onome što je u srijedu naveo korisnik kleavz moglo bi biti da se radi o slučaju gradskog stana Grada Zagreba, a istovremeno ne bi moglo biti da se radi o takvom slučaju, jer Grad Zagreb u svojim ugovorima ima odredbu da namopromac zatraži produljenje 60 dana prije isteka ugovora o najmu stana. Istovremeno, korisnik kleavz spominje i mogućnost pozivanja na čl. 574. Zakona o obveznim odnosima, odnosno čl. 575. Zakona o najmu stanova, pa pretpostavljam da se radi o lapsusu, jer uopće ne postoji čl. 575. Zakona o najmu stanova, nego samo postoji čl. 575. (i čl. 574.) Zakona o obveznim odnosima.
 6. Sudsko iseljenje

  Na Vašem portalu, a s opcijom pravni savjeti> stvarno pravo i temom sudsko iseljenje, tijekom korespodencije od 2. do 11.2013. (između ostaloga) je navedeno (citat): " Ispražnjenju i predaji nekretnine može se pristupiti nakon proteka osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi ovršeniku i prije njegove pravomoćnosti."! Stoga (u vezi citiranog) molim odgovor o tome je li nakon proteka (roka) osam dana od dana dostave rješenja o ovrsi ovršeniku se ispražnjenju i predaji nekretnine može (neposredno) pristupiti (bez ikakve prethodne obavijesti ovršeniku) devetog dana od dana dostave rješenja o ovrsi ovršeniku ili (sa nekakvom prethodnom obavijesti ovršeniku) nakon proteka osam dana od dostave rješenja o ovrsi ovršeniku?
×