Jump to content

Uvjeti korištenja stranice

Opći uvjeti korištenja stranica na domeni Legalis.hr

1.     Uvjeti korištenja:

Korištenjem bilo kojeg dijela internetskih stranica unutar domene legalis.hr, kao i svih pod-domena, istodobno prihvaćate sve uvjete korištenja navedene u ovim Općim uvjetima, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove internetskih stranica unutar domene legalis.hr. Pretpostavlja se da ste korištenjem ovih stranica, ili bilo kojeg njihovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim sadržajem pravila korištenja te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili.

2.     Prava i obveze korisnika:

Legalis - pravni portal  (u  tekstu dalje: Legalis) posjetiteljima internetskih stranica na domeni legalis.hr u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržajem tih stranica. Svi korisnici i posjetitelji imaju pravo besplatno služiti se sadržajem stranica, pod uvjetom da ne krše odredbe ovih Općih uvjeta, Pravila foruma te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se regulira korištenje stranica legalis.hr. Internetske stranice legalis.hr sastoje se od vlastitih sadržaja, preuzetih sadržaja, sadržaja sastavljenih od strane posjetitelja i korisnika te veza na druge stranice izvan domene legalis.hr.

3.     Rizici:

Korištenjem sadržaja internetskih stranica legalis.hr korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz njihova korištenja te prihvaća koristiti njihov sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

4.     Odricanje od odgovornosti:

 Legalis se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem internetskih stranica unutar domene legalis.hr, za bilo koje radnje korisnika povezanih s uporabom ili zlouporabom sadržaja tih internetskih stranica, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internetskih stranica legalis.hr.

5.     Točnost informacija:

Informacije objavljene na internetskim stranicama unutar domene legalis.hr ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane te ne predstavljaju obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Leglalis ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja bilo koje informacije objavljene na stranicama legalis.hr.

6.     Poveznice:

Internetske stranice legalis.hr sadržavaju poveznice na druge internetske stranice. Ove poveznice objavljujene su u dobroj namjeri. Legalis ne može biti odgovoran ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan domene legalis.hr, a sa kojima na ovakav način može biti povezan.

7.     Autorska prava:

Doumenti, podaci i informacije objavljeni na internetskim stranicama legalis.hr mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Legalis polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizalne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela internetskih stranica legalis.hr smatra se kršenjem autorskih prava, i može rezultirati sudskim i drugim postupcima protiv prekršitelja. Ukoliko smatrate da je Legalis na bilo koji način povrijedilo vaša autorska prava ili druga prava, molimo da to prijavite na e-mail adresu: legalis@legalis.hrVaš zahtjev će u najkraćem roku biti razmotren, i ukoliko ga nađemo opravdanim sporni sadržaji  će biti bez odlaganja uklonjeni.

8.     Odnos s drugim sadržajima:

 Stranice legalis.hr sadrže i dokumente, podatke, informacije, kao i veze prema drugim internetskih stranicama napravljenim od strane trećih osoba, koje će se, kad god je to moguce, kao takve označavati. Legalis nemaj nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriču svake odgovornosti, uključujući one vezane za točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba

9.     Privatnost:

Legalis u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika. Legalis se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja internetskih stranica te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Legalis može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom njihova korištenja portala, ili podatke unesene u postupku registracije. Legalis obvezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adresa, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika na bilo koji način distribuirati. Legalis se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika internetskih stranica u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila, ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pismeni zahtjev nadležnih tijela ili, direktno zainteresiranih osoba, a u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, Legalis može tim tijelima ili osobama dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim osobama.

10.  Izmjene i stupanje na snagu:

Legalis zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na stranicama legalis.hr.

 

 

×
×
  • Napravi novi...