Jump to content

OPD51

Korisnik
 • Broj objava

  48
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Izvlaštenje

  Lokalna jedinica (grad) želi me izvlastiti za veći dio moje građevinske parcele. Prilikom dvanja suglasnosti za lokacijsku dozvolu zbog koje se i provodi izvlštenje dogovoreno je sa gradom da će mi se oduzeti dio moje čestice nadoknaditi susjednom česticom u vlasništvu grada (1:1). Međutim Grad se poziva na to da "prema zakonu" ta zamjena se može izvesti samo po principu jednakih tržišnih vrijednosti. Korisnik izvlaštenja (grad) je naručio procjenu u kojoj je aktivno sudjelovao na način da je osigurao dokaze o tržišnoj vrijednosti terena dostavivši ugovore o prodaji svojih terena. Na taj način je praktički formirao cijenu m2 moje parcele za 600kn/m2. Međutim Grad teren koji graniči sa mojim terenom meni prodaje za 1000kn. Meni ovo smrdi na manipulaciju pa bi volio znatii na koji način mogu spriejčiti da me grad izigra?
 2. Poštovani, nakon mog dopisa gradu u kojem ih obavještavam da pristajem samo na zamjenu pod uvjetom da se zamjena vrši m2 za m2 i na tak način da čestica ne gubi pravilni oblik, a budući da je grad zemljišta oko moje čestice to nebi smio biti problem, grad me obavještava da moj prijedlog nije prihvaćen te da ću biti obeštečen u iznosu 600kn / m2 te mi nude da kupim gradsko zemljište u iznosu od 1000kn / m2. Na dopisu iz grada nema nikakve uput e o pravnom ljeku ili slično. Koji je sljedeći korak. Da li se izvlaštenje vodi na sudu ili? Može li mi itko savjetovati što mi je sljedeče činiti.
 3. Dali smo suglasnost na ishodovanje lokacijske dozvole za gradnju stambeno-servisne ulice i istaknuli prijedlog za zamjenu zemljišta, koji je prihvaćen. Rečeno nam je da neće bit problem jer čestica graniči na dvije strane sa gradskim građevinskim česticama, da cesta neće uzeti puno, da ionako treba sve parcelizirati itd. Smatram da me grad sada želi preveslati i zato izvlaštenje predstavljaju kao gotovu stvar po sistemu: izvlaštenje ili daj što daš i to bez pisanih tragova. Ova zona valjda jedna od posljednja lokacija baš u gradu (barem za sada). Meni je u interesu zadržati građevinsku česticu u toj zoni. Cijela je zona je u postupku parcelizacije i čestice su uglavnom nepravilnih (neke čak i trokutastih oblika).Grad u toj zoni ima nekoliko većih čestica u svom vlasništvu, i moja čestica graniči sa gradskom na dvije strane. Jednom premijerovom suradniku cesta prelazi preko zemljišta i volio bih znati što njemu grad nudi. Pitanje: da li u praksi postoji šansa da me grad obešteti na način da mi za uzetih 131m2 sjeverno ustupi 131m2 južno ili su stvarno vezani time da je zemljište na kojem je predviđena cesta automatski manje vrijedno i moram prihvatiti 80,27m2 za 131m2 oduzetih?
 4. Htio bih napomenuti da su me zvali iz grada kao da mi rade uslugu jer da je njima lakše mene izvlastiti i da nemaju obavezu prema meni. Iako smo prvotno dobili dopis od gradonačelnika da će se vršiti zamjena jer smo tako dogovorili. Kod mog pristanka na zamjenu nije nam bilo rečeno o kojim se kvadratima radi, rekli su "možda nešto malo". Moja čestica je 325m2. Grad želi uzeti 131m2 i u zamjenu mi daje 80,26m2 što svodi moju česticu na 274,26m2. Kazu da je tih 131m2 predviđeno za cestu i kao takvo nije građevinsko odnosno ima manju vrijednost pa od tuda proizlazi ta razlika od 50,74m2. Prema tekstualnom dijelu PP: najmanja dopuštena površina građevne čestice za izgradnju obiteljske kuće iznosi, - za slobodnostojeće građevine: 400 m2 , - za dvojne građevine: 300 m2 , - građevine u nizu: 200 m2 Prema tome ako padnem ispod 300m2 nemam više istu korist od te čestice. Mi nismo dali suglasnost za odabir vještaka. Vjerojatno je grad izvjesio neki oglas da zadovolji formu pa postupio po čl.27,st.2 prema kojem u slučaju da vlasnik zemljišta ne izabere jednog od ponuđenih procijenitelja, smatrati će se da je suglasan sa odabirom predloženog. Budući da smo na vrijeme se odazvali da se izjasnimo o cesti i potom dobili dopis od gradonačelnika, daljnje obavjesti putem oglasa čista su manipulacija. Nedavno je ostvarena kupoprodaja susjedna čestice koja nije bila zahvačena cestom, da li bi ta cijena mogla biti dostojan dokaz vrijednosti moje čestice? Meni je u interesu zadržati česticu u takvoj veličini da mogu graditi barem dvojni objekt. Ako tražim zamjenu za drugu česticu da li imam pravo na zamjenu 1:1 (325 za 325) ili imam pravo tražiti samo 274.26m2??
 5. Površina čestice je cca 300m2, oduzima se rubni dio od 130m2. Izvlaštenjem će čestica biti uska, međutim kažu mi u gradu da na toj čestici i onako nasmijem graditi jer površina čestice je ispod 400m2. No čemu onda cesta do moje parcele koja nije zazidljiva, tu cestu mogu prekinuti i prije mojeg zemljišta ako se tamo nesmije zidati. Vještačenje je naručio investitor (grad) i kako to već kod nas biva angažirao vještaka. Studija mi nije bila pokazana. Taj dio koji oduzimaju predviđen je za javnu cestu, time ispada da je taj dio manje vrijednosti od ostatka parcele. Znači zamjenom mi se smanjuje ukupna površina parcele, a izvlaštenjem je ta parcela još i manja. U slučaju da pristanem za zamjenu prema vrijednosti (umjesto izvlaštenja) parcela će se nešto umanjiti i tada mi opet fali cca 120m2 da bih smio graditi jer navodno parcela mora biti minimalno 400m2 da bi se moglo zidati. Grad mi nudi otkup gradskog zemljišta po cijeni koju je dao vještak. Cijelo područje je u postupku parcelizacije i dosta čestica ima grad ali i jedan visoko pozicionirani stranke na vlasti i vlade. Ne bih htio da mi se dogodi da pristanem na nepovoljni dogovor, a onda naknadno grad postigne dogovor sa ministrom po kojem mijenjaju 1:1 ili čak bolje od toga, ipak je ovo zemlja u kojoj su neki jednakiji.
×