Jump to content

Logo2.jpg.df467c50602ed1173e41130f1129f825.jpg   XXXI. REDOVNO SAVJETOVANJE " AKTUALNOSTI KAZNENOG PRAVA U SVJETLU ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE"

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu od 6. do 8. prosinca 2018. održava svoje 31. redovno savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske". Savjetovanje će se ove godine održati u Remisens Premium Hotelu Kvarner.

Program savjetovanja, prijavnicu, kontakte, kao i druge detalje vezane uz Savjetovanje, možete preuzeti u dokumentu: Program - Opatija 2018.

acer111

Korisnik
 • Broj objava

  11
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Dobar dan Trebao bih jedan pravni savjet u konkretnom slučaju. Imam rođaka koji živi sa svojim starim ocem o kojem vodi brigu. Dogodila se nesreća. Izbio je požar u obiteljskoj kući dok je rođak bio u trgovini. Nemoćni i senilni djed je izašao iz kuće sam i nije ozlijeđen. Kuća je potpuno izgorila. Pri požaru počeli su pucati i meci koje je rođak imao u kući a koji su zaostali iz rata. Imam tri pitanja za vas. 1. Može li rođak odgovarati budući da je ostavio samoga nemoćnog i senilnog oca koji je zamalo izgorio? 2. Može li rođak odgovarati i zbog ilegalne municije koja je tom prilikom eksplodirala i time dovela u opasnost vatrogasce i imovinu drugih ljudi? 3. Rođak ima i brata koji živi u drugom gradu. Može li i taj brat odgovarati zato što nije vodio brigu o ocu. Napominjem da je otac jako star, nemoćan i senilan. Hvala!
 2. Kako se pravno osigurati u ovakvom slučaju?

  Hvala vam puno na savjetu. Poslušat ću vas! Lp
 3. Bok svima! Trebao bih jedan savjet. Naime o čemu se radi. Prodajem jedan stroj i jedan poznanik je zainteresiran da ga kupi. Cijena je 15.000 kn. Ponudio mi je da mi odmah da polovinu novca i odmah da preuzme stroj jer to njemu hitno treba a ostatak za mjesec dana. Spominje nešto ako treba i javnog bilježnika. Molim vas što bi ste mi savjetovali? Kako se pravno osigurati? Unaprijed hvala svima!
 4. Dobro veče. Prijateljica mi kupuje kuću stambenim kreditom. Vlasnice tj. suvlasnici su brat i sestra koji su tu kuću naslijedili od pokojnih roditelja. Brat i sestra su obadvoje u brakovima. Mojoj prijateljici sad banka traži da se u konačni kupoprodajni ugovor stvai članak u kojem će stojati da suvlasnici tj. brat i sestra kao prodavatelji te nekretnine izjavljuju da to nije njihova bračna stečevina. Molim vas objasnite mi o čemu je riječ ? Ulazi li to što su oni naslijedili ( svatko 1/2 kuće ) u bračnu stečevinu na koju polažu pravo njihovi supružnici ili ne? Banci je to navodn o jako bitno kad inzistira da takav članak stoji u kupoprodajnom ugovoru.
 5. Primjer ugovora o kupoprodaji nekretnine

  Također me zanima vezano uz tabularnu izjavu. Budući da su prodavatelji suvlasnici dali svaki od njih mora sastaviti i ovjeriti svoju tabularnu izjavu ili se to može u jednoj sve sastaviti i onda kod javnog bilježnika ovjeriti. Pitam zato što ovaj link koji sam prethodno dobio kako izgleda tabularna zjava tj. njena forma je u biti u situaciji gdjeje jedan prodavatelj. Molim pojašnjenje.
 6. Primjer ugovora o kupoprodaji nekretnine

  JOSIPA JOSIPOVIĆ iz Pule, Ulica Bana Jelačića 80, OIB: 48965713594, i MARIJA MARIJANOVIĆ iz Makarske, Ulica Ivana Gundulića 90, OIB: 78945612345 kao prodavatelji i ĐURO ĐURIĆ iz Zagreba, Ulica Kralja Tomislava 70, OIB:78945612349 kao kupac sklopili su slijedeći UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE Članak 1. Prodavatelji prodaju, a kupac kupuje nekretninu upisanu u k.o. Pula, zk.ul.4652, kč.br.45, u naravi kuća broj 80 i dvor u ulici Bana Jelačića u Puli, ukupne površine 70 m2. Članak 2. Stranke suglasno ugovaraju kupoprodajnu cijenu za nekretninu koja je predmet ovog ugovora o kupoprodaji u iznosu od 100.000,00 Eura. (slovima: sto tisuća Eura). Članak 3. Stranke suglasno ugovaraju da se iznos od 100.000,00 Eura od strane kupca isplati u jednakim dijelovima prodavateljima što znači 50.000,00 Eura gđi. Josipi Josipović čiji je IBAN: HR456789456123456 i 50.000,00 Eura gđi. Mariji Marijanovićčiji je IBAN: HR456123021546879 , uz napomenu protuvrijednost u Kunama po srednjem tečaju Zagrebačke banke na dan isplate. Tečajnu razliku do prodajnog tečaja na dan isplate snosi kupac. Članak 4. U posjed nekretnine iz čl.1 ovog ugovora kupac će stupiti po konačnoj isplati ugovorene kupoprodajne cijene prodavateljima, s tim da su prodavatelji dužni predati kupcu nekretninu slobodnu od osoba i stvari te se obvezuju izmiriti sve obveze i režijske trokove vezane za predmetnu nekretninu nastale do stupanja kupca u posjed. Članak 5. Prodavatelji jamče kupcu da je nekretnina iz čl.1. ovog ugovora njihovo isključivo vlasništvo te da nije opterećena nikakvim uknjižbama ni neuknjiženim pravima ili teretima u korist trećih osoba koja bi na bilo koji način isključivala, umanjivala ili ograničavala prava kupca. Članak 6. Prodavatelji dozvoljavaju da se kupac upiše u zemljine knjige kao vlasnik nekretnine iz članka 1. ovog ugovora i tabularne izjave prodavatelja da je kupoprodajna cijena u cijelosti isplaćena. Članak 7. Ovaj ugovor je sastavljen u četiri istovjetna primjerka. Članak 8. U znak prihvata prava i obveza ugovorne strane ovaj ugovor vlastoručno potpisuju. Članak 9. U slučaju spora stranke ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Puli. U Puli , XY. studenog 2017. PRODAVATELJI:_________________________________ _________________________________ KUPAC: _________________________________ Napominjem da su imena, prezimena i mjesta izmišljeni. Zanima me jesam li dobro sročio ugovor po člancima? Tj. forma ugovora o kupoprodaji.
 7. Dobro jutro. Uskoro trebam sklopiti kupoprodajni ugovor. U predugovoru nismo naveli da prodavatelji trebaju podmiriti režije. Prodavatelji žele podmiriti režije. Molim vas objasnite mi kako da to sročim u kupoprodajnom ugovoru. Napominjem da se kupnja nekretnine ostvaruje preko stambenog kredita te će se raditi i tabularna izjava nakon isplate prodavatelja od strane banke.
 8. Upis prava vlasništva temeljem kupoprodaje

  Puno Vam hvala felixx i drot13. Puno ste mi pomogli. Lijep pozdrav
 9. Upis prava vlasništva temeljem kupoprodaje

  Hvala Vam na informaciji. Možete li mi napisati neki tipski primjer za tabularnu izjavu?
 10. Dobar dan. Naime o čemu se radi. Odlučio sam kupiti jednu nekretninu. Radi se o stambenoj kući. Sa vlasnikom sam sklopio predugovor o kupoprodaji. U banci sam predao kreditni zahtjev i dva primjerka tog predugovora. Sad što mene zanima. Nakon što banka odobri kredit kad ja sklapam sa prodavateljem konačni kupoprodajni ugovor prije isplate od strane banke ili nakon isplate banke? Također me zanima jedan pojam a to je tabularna izjava. Znam što je to. Pogledao sam definiciju. No postavljam pitanje. Zašto bi prodavatelj nakon isplate meni davao tabularnu izjavu ako to isto stoji u kupoprodajnom ugovoru onom tipskom koji se može kupiti u narodnim novinama. U točki 3. takvog ugovora stoji: " Prodavatelj ovlašćuje kupca da, bez bilo kakvog daljnjeg pitanja ili odobrenja, može u zemljišnim knjigama ili u drugim javnim očevidnicima ishoditi uknjižbu prava vlasništva kupljenih nekretnina iz točke 1. ovog ugovora na svoje ime. Opet ako sam ja dobro sad razumio mislim da se radi o tome da budući da banka uvjetuje da konačni kupoprodajni ugovor kupac i prodavatelj sklope prije nego što ona isplati prodavatelja, prodavatelj da bi opet sebe zaštitio nebi smio pristati na ovakav kupoprodajni ugovor gdje već stoji takva nazovimo je tabularna izjava budući da jo nije dobio svoj novac stoga ako ja dobro razumijem cjelokupnu situaciju prodavatelj tek nakon što mu banka isplati traženi novac on mora sastaviti tabularnu izjavu i takvu ovjerenu kod javnog bilježnika predati je kupcu nebi li isti ishodio pravo na upis vlasništva u zemljišnim knjigama. Molim vas ispravite me ako sam negdje pogriješio. Pozdrav!
×