Jump to content

acer111

Korisnik
 • Broj objava

  19
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Kaznenopravna rehabilitacija i potvrda o nekažnjavanju

  Poštovani forumaši evo da vas izvijestim. Od policije sam dobio zaključak da u roku od 6 mjeseci od dostave tog zaključka , policiji moram dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu za zaštitara te dokaz o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti. Hvala svima na savjetima i na podršci!
 2. Bok! Planiram se zaposliti kao zaštitar pa me zanima što je to operativna provjera te koja pitanja pita policija. Hvala!
 3. Kaznenopravna rehabilitacija i potvrda o nekažnjavanju

  Dobar dan. Pronašao sam presudu. 24.7.2009. je postala pravomoćna. Proglašen sa krivim zbog kaznenog djela prijetnje iz čl. 129. st.2. KZ/97 i kaznenog djela uništenja i otećenja tuđe stvari iz čl. 222. st.1. KZ/97. te mi je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci uvjetno na dvije godine.
 4. Kaznenopravna rehabilitacija i potvrda o nekažnjavanju

  Hvala na pravnom savjetu. Kazneno djelo sam počinio u svojstvu fizičke osobe. Sukob sa susjedom. Hvala vam. Puno ste mi pomogli!
 5. Kaznenopravna rehabilitacija i potvrda o nekažnjavanju

  Radilo se o oštećenju tuđe imovine. Posao zaštitara je u pitanju. Kako to mogu provjeriti?
 6. Dobar dan Prije deset godina bio sam osuđen na godinu dana zatvora uvjetno na dvije godine. Zbog prirode posla mi treba potvrda o nekažnjavanju. Ne potvrda sa suda da se u ovom trenutku protiv mene ne vodi nikakav postupak već potvrda o nekažnjavanju. Zanima me je li bih je mogao dobiti budući da pretpostavljam da zbog proteka skoro 10 godina je možda došlo do kaznenopravne rehabilitacije. U međuvremenu nisam imao nikakvih kaznenih postupaka protiv sebe. Hvala
 7. Dobar dan Trebao bih jedan pravni savjet u konkretnom slučaju. Imam rođaka koji živi sa svojim starim ocem o kojem vodi brigu. Dogodila se nesreća. Izbio je požar u obiteljskoj kući dok je rođak bio u trgovini. Nemoćni i senilni djed je izašao iz kuće sam i nije ozlijeđen. Kuća je potpuno izgorila. Pri požaru počeli su pucati i meci koje je rođak imao u kući a koji su zaostali iz rata. Imam tri pitanja za vas. 1. Može li rođak odgovarati budući da je ostavio samoga nemoćnog i senilnog oca koji je zamalo izgorio? 2. Može li rođak odgovarati i zbog ilegalne municije koja je tom prilikom eksplodirala i time dovela u opasnost vatrogasce i imovinu drugih ljudi? 3. Rođak ima i brata koji živi u drugom gradu. Može li i taj brat odgovarati zato što nije vodio brigu o ocu. Napominjem da je otac jako star, nemoćan i senilan. Hvala!
 8. Kako se pravno osigurati u ovakvom slučaju?

  Hvala vam puno na savjetu. Poslušat ću vas! Lp
 9. Bok svima! Trebao bih jedan savjet. Naime o čemu se radi. Prodajem jedan stroj i jedan poznanik je zainteresiran da ga kupi. Cijena je 15.000 kn. Ponudio mi je da mi odmah da polovinu novca i odmah da preuzme stroj jer to njemu hitno treba a ostatak za mjesec dana. Spominje nešto ako treba i javnog bilježnika. Molim vas što bi ste mi savjetovali? Kako se pravno osigurati? Unaprijed hvala svima!
 10. Dobro veče. Prijateljica mi kupuje kuću stambenim kreditom. Vlasnice tj. suvlasnici su brat i sestra koji su tu kuću naslijedili od pokojnih roditelja. Brat i sestra su obadvoje u brakovima. Mojoj prijateljici sad banka traži da se u konačni kupoprodajni ugovor stvai članak u kojem će stojati da suvlasnici tj. brat i sestra kao prodavatelji te nekretnine izjavljuju da to nije njihova bračna stečevina. Molim vas objasnite mi o čemu je riječ ? Ulazi li to što su oni naslijedili ( svatko 1/2 kuće ) u bračnu stečevinu na koju polažu pravo njihovi supružnici ili ne? Banci je to navodn o jako bitno kad inzistira da takav članak stoji u kupoprodajnom ugovoru.
 11. Primjer ugovora o kupoprodaji nekretnine

  Također me zanima vezano uz tabularnu izjavu. Budući da su prodavatelji suvlasnici dali svaki od njih mora sastaviti i ovjeriti svoju tabularnu izjavu ili se to može u jednoj sve sastaviti i onda kod javnog bilježnika ovjeriti. Pitam zato što ovaj link koji sam prethodno dobio kako izgleda tabularna zjava tj. njena forma je u biti u situaciji gdjeje jedan prodavatelj. Molim pojašnjenje.
 12. Primjer ugovora o kupoprodaji nekretnine

  JOSIPA JOSIPOVIĆ iz Pule, Ulica Bana Jelačića 80, OIB: 48965713594, i MARIJA MARIJANOVIĆ iz Makarske, Ulica Ivana Gundulića 90, OIB: 78945612345 kao prodavatelji i ĐURO ĐURIĆ iz Zagreba, Ulica Kralja Tomislava 70, OIB:78945612349 kao kupac sklopili su slijedeći UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE Članak 1. Prodavatelji prodaju, a kupac kupuje nekretninu upisanu u k.o. Pula, zk.ul.4652, kč.br.45, u naravi kuća broj 80 i dvor u ulici Bana Jelačića u Puli, ukupne površine 70 m2. Članak 2. Stranke suglasno ugovaraju kupoprodajnu cijenu za nekretninu koja je predmet ovog ugovora o kupoprodaji u iznosu od 100.000,00 Eura. (slovima: sto tisuća Eura). Članak 3. Stranke suglasno ugovaraju da se iznos od 100.000,00 Eura od strane kupca isplati u jednakim dijelovima prodavateljima što znači 50.000,00 Eura gđi. Josipi Josipović čiji je IBAN: HR456789456123456 i 50.000,00 Eura gđi. Mariji Marijanovićčiji je IBAN: HR456123021546879 , uz napomenu protuvrijednost u Kunama po srednjem tečaju Zagrebačke banke na dan isplate. Tečajnu razliku do prodajnog tečaja na dan isplate snosi kupac. Članak 4. U posjed nekretnine iz čl.1 ovog ugovora kupac će stupiti po konačnoj isplati ugovorene kupoprodajne cijene prodavateljima, s tim da su prodavatelji dužni predati kupcu nekretninu slobodnu od osoba i stvari te se obvezuju izmiriti sve obveze i režijske trokove vezane za predmetnu nekretninu nastale do stupanja kupca u posjed. Članak 5. Prodavatelji jamče kupcu da je nekretnina iz čl.1. ovog ugovora njihovo isključivo vlasništvo te da nije opterećena nikakvim uknjižbama ni neuknjiženim pravima ili teretima u korist trećih osoba koja bi na bilo koji način isključivala, umanjivala ili ograničavala prava kupca. Članak 6. Prodavatelji dozvoljavaju da se kupac upiše u zemljine knjige kao vlasnik nekretnine iz članka 1. ovog ugovora i tabularne izjave prodavatelja da je kupoprodajna cijena u cijelosti isplaćena. Članak 7. Ovaj ugovor je sastavljen u četiri istovjetna primjerka. Članak 8. U znak prihvata prava i obveza ugovorne strane ovaj ugovor vlastoručno potpisuju. Članak 9. U slučaju spora stranke ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Puli. U Puli , XY. studenog 2017. PRODAVATELJI:_________________________________ _________________________________ KUPAC: _________________________________ Napominjem da su imena, prezimena i mjesta izmišljeni. Zanima me jesam li dobro sročio ugovor po člancima? Tj. forma ugovora o kupoprodaji.
 13. Dobro jutro. Uskoro trebam sklopiti kupoprodajni ugovor. U predugovoru nismo naveli da prodavatelji trebaju podmiriti režije. Prodavatelji žele podmiriti režije. Molim vas objasnite mi kako da to sročim u kupoprodajnom ugovoru. Napominjem da se kupnja nekretnine ostvaruje preko stambenog kredita te će se raditi i tabularna izjava nakon isplate prodavatelja od strane banke.
 14. Upis prava vlasništva temeljem kupoprodaje

  Puno Vam hvala felixx i drot13. Puno ste mi pomogli. Lijep pozdrav
 15. Upis prava vlasništva temeljem kupoprodaje

  Hvala Vam na informaciji. Možete li mi napisati neki tipski primjer za tabularnu izjavu?
×