Jump to content

aiven3000

Korisnik
  • Broj objava

    1
  • registrirao se

  • Zadnja posjeta

  1. 17. Jamstvo? Oblik ugovora? Može li obveza jamca biti veća od dužnika? Može li vjerovnik obratiti se prije jamcu negoli dužniku? Kako je to u trgovačkim ugovorima? 34. Izmjena/raskid zbog promjenjenih okolnosti? 44. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju? Oblik? 46. Ugovor o djelu? Odgovornost za nedostatke (vidljivi, skriveni nedostatci, rokovi, prekluzivni rok za tužbu)? Koja prava naručitelj ima prema izvođaču glede djela? Pravo nadzora naručitelja nad radom izvođača? 96. Prava založnog vjerovnika do namirenja? Ako je zalog pokretnina (dobrovoljno-sudsko), kako kada je nekretnina (dobrovoljno-sudsko),a kako kada je predmet zaloga imovinsko pravo(dobrovoljno-sudsko)? Pravo na plodove, pravo na posjed, pravo na davanje zaloga u podzalog? 101. Pravo stranaca za stjecanje prava vlasništva nad nekretninama u RH? 115. Privatna oporuka- samo vlastoručna i pisana pred svjedocima. NE reći usmena (to je oporuka u izvanrednim okolnostima). 149. Glavna skupština d.d. Pravo dioničara na sudjelovanje u radu GS. Ovlasti/nadležnosti GS. Ima li ona pravo na vođenje poslova d.d. 168. Razlučni/izlučni vjerovnici. Da li su oni stečajni vjerovnici. Koji su Mogu li se namiriti i u nekom drugom postupku osim stečajnom? 170. Namirenje stečajnih dužnika? Prijava i utvrđivanje tražbina? Imaju li pravo stečajni vjerovnici prijaviti svoje tražbine stečajnom upravitelju ako se o njima vodi postupak (navesti broj spisa i naziv suda). Što mora učiniti stečajni upravitelj da utvrditi prednost tražbina? Tko prijavljuje tražbine radnika? Kada se tražbina smatra priznatom? GPP 7. Određivanje nadležnosti od strane višeg suda? Nužna i svrhovita delegacija? 13. Nepotpuni i nerazumljivi podnesci. 18. Vrste tužbi? Deklaratorna, kondemnatorna, konstitutivna, stupnjevita (3 vrste stupnjevitih tužbi). 27. Mirovanje postupka? Kako dolazi do toga. Rokovi. Nakon proteka roka od 4 mjeseca što je sa tužbom (Smatra se povućenom)? 29. Svjedoci. Dužnost? Tko ne može biti saslušan kao svjedok? Uskrata svjedočenja? Uskrata odgovora? Kazne? 63. Žalba i postupak po žalbi u ostavinskom postupku? Rokovi. 74. Sredstvo i predmet ovrhe? Što ne može biti predmetom ovrhe? 100. Što se uređuje Obiteljskim zakonom? Na kojima se načelima temelji? 110. Roditeljska skrb-prav i obveze? 115. Imenovanje skrbnika- tko imenuje? Koje su pretposktavke za imenovanje? KP i KPP 22. KD kvalificirana težom posljedicom? Moguće kombinacije krivnje? (namjera+ nehaj, nehaj+nehaj) 23. Stjecaj KD. Definicija. Vrste (realni i idealni; vrste idealnog). Što povezuje KD kod realnog. Navedi primjere za svako od njih. 46. Sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom? Za koja djela se izriče. Kad ju sud može, a kad mora izreči. 51. Neodređene vrijednosti kao zakonska obilježja KD. Nabroji termine i vrijednost; primjeri u kojim KD ih nalazimo. 76. Što je isprava? Javna i privatna. O javnoj ispravi ZKP ništa ne kaže- primjenjuje se podredno ZPP I ZUP. 84. Stvarna nadležnost sudova? Nabroji i tko šta radi? OS, ŽUP, VSRH, Visoki kazneni sud – od 2015. 91. Oštećenik kao tužitelj. Kad ne može nastaviti kazneni progon (3 slučaja). 98. Rokovi u kaznenom postupku+ njihovo računanje. Produljenje. Rokovi koji padaju u neradne dane i u blagdane. 102. Jamstvo u KZ. Što je sudac dužan napraviti (razmotriti mogućnost primjene instituta jamstva), a što može napraviti (prihvatiti ili odbiti jamstvo). Gdje se u rješenju nalaze odredbe o jamstvu- ako ga odrediš- u izreci, a ako ga sud odbije- u obrazloženju. Moguće je definitivno odbiti mogućnost jamstva kao zamjene za istražni zatvor. Propast i ukidanje jamstva. 108. Trajanje istražnog zatvora.
×
×
  • Napravi novi...