Jump to content

davor2010

Korisnik
 • Broj objava

  11
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Poštovani , molio bih odgovor na sljedeće: Pitanje: - kada je i da li je uopće nastupila zastara - od kojeg datuma se računa zastara , od datuma Prijedloga za ovrhu dne. 31.07.2006. (na koji sam uložio prigovor zastare ),od datuma Rješenja o ovrsi dne.02.08.2006. ili od datuma primitka pisma Javnog bilježnika poštom 30.09.2009.(!) ili od datuma duga koji je nastao prvi dan nakon dana moje zadnje uplate na tekući račun 17.06.2003 Je li nastupio prekid zastare i što zapravo znači čl.233 ZO. O nastupima zastare sam čitao i donekle shvatio OZ i ZOO,međutim ipak ne razumijem sljedeće što se sada meni događa: Dug po tekućem računu je nastao prestankom moje nemogućnosti otplate potrošačkog kredita banci 21.01.2004.zbog ostanka bez posla i teške invalidnosti tj.opće nesposobnosti za rad. -primio sam rješenje o ovrsi preporučenom poštom dne. 30.09.2009. s datumom na žigu Javnog bilježnika tj.Rješenju 02.08.2006. a s datumom "Prijedloga za ovrhu temeljem vjerodostojne isprave "dne.31.07.2006. a u prilogu je bio i izvadak iz ovjerovljenih knjiga po broju tekućeg računa i to u iznosu 35.013,90 i na datum 22.09.2005(?). -uložio sam prigovor u roku 8 dana i pozvao se na čl.28.st.3.OZ kao i prigovor zastare na osnovni dug za godine 2002 i 2003 i 2004 predmijevajući da je datum primitka Rješenja o ovrsi od bitnog značenja(?) -Općinski sud je taj prigovor prihvatio i održana je glavna rasprava na kojoj sam se sam branio jer sam invalid (s općom nesposobnosti )te u teškoj materijalnoj situaciji bez mogućnosti plaćanja odvjetnika. -glavna rasprava je održana 15.10.2013. i tom prilikom je tužitelj predao i meni i sudu dokumentaciju no bez objašnjenja koja je kta. stopa i zakonska kamatna stopa uzeta u obračun i koja vrsta obračuna kamate je primjenjena . Zatraženo je od mene da se pismeno očitujem na istu i iznesem osnovanost i visinu zahtjeva tužitelja - iskazan je promet od 17.11.2002. do 26.01.2004. -u međuvremenu sam na višekratno traženu molbu još prije ročišta 15.11.2013.konačno primio drugi ispis rekonstrukcije prometa po tekućem računu od 29.09.2002. do 04.11.2013 god. u kojem stoji da je 22.09.2005. glavnica bila 34.133,19 a sa danom ispisa tog prometa navedena je glavnica u iznosu 39.540,93 plus kamata 25.033,31 i ukupni dug na dan 04.11.2013. po tome iznosi 64.574,31 - Napominjem da sam iz "Zaključka "Općinskog suda od 18.12.2009.( iz primljene dokumentacije u arhivi suda ) primjetio da tužitelj nije podnio "Prigovor" sudu u zadanom roku od 8 dana nego je to učinio tek Podneskom 12.02.2010. (primitak u sudu 15.02.2010.) i pozvao se na čl.52.st.3 OZ -ja sam 17.06.2003. prestao plaćati svoju obvezu po tekućem računu i tada je moj dug po izvadku prometa iznosio 12.614,15 na što su vremenom dodavan kamate zatezne kamate i troškovo banke -nije mi jasno zašto je ovrhovoditelj uzeo baš dat.22.05.2009. kao datum na vjerodostojnoj ispravi i iznos duga od 35.013.90 MOlio bih da mi odgovorite po mogućnosti čim prije jer moram podnijeti Sudu pismeno očitovanje po pitanju osnovanosti i visine zahtjeva tužitelja radi plateža S dužnim poštovanjem,se zahvaljujem
 2. Zastara po zadužnici i bianco zadužnici iz 2003 g. Gospodo, Umirovljenik sam i nisam u mogućnosti platiti savjet odvjetnika pa Vas molim HITNO pravni savjet: Radi naplate vjerovnikove tražbine izdao sam ( 2004 ugasli obrt -ali odgovoran sam i dalje ja kao fizičko lice!) Zadužnicu, javnobilježnički ovjerovljeni (moj potpis)u 5mj./2003 .Vjerovnik je istu poslao u banku gdje se vode poslovi platnog prometa na naplatu.Išćitavam da je Zadužnica pravno istovjetna sudskom rješenju o pravomoćnosti čime je pravna osoba zadužena za obavljanje platnog prometa za moj (ugašeni )obrt po Zakonu o obrtu,dužna zaplijeniti novčana sredstva na mom računu upisanom na zadužnici(da li i na svim ostalim računima ? ) . Obavijest o tome da će poslati zadužnicu nisam nikada primio. Zadužnicu sam pronašao u očevidniku u FINI u redu čekanja . Pitanje: da li se zastarni rok od 1o godina računa i za pravomoćno sudsko rješenje (što je u ovom slučaju ova zadužnica ) od datuma predaje iste na naplatu ako nije bilo nikakvih drugih radnji vjerovnika u tom periodu? Da li se smatra predaja Zadužnice od strane banke (koja je vodila moj žiro račun obrta) u očevidnik FINE 31.12.2010.eventualnim prekidom zastare ? Kome se podnosi Prigovor na zastaru ! Hvala unaprijed na pomoći
 3. Gospodo, Umirovljenik sam i nisam u mogućnosti platiti savjet odvjetnika pa Vas molim HITNO pravni savjet: Radi naplate vjerovnikove tražbine izdao sam ( 2004 ugasli obrt -ali odgovoran sam i dalje ja kao fizičko lice!) Zadužnicu, javnobilježnički ovjerovljeni (moj potpis)u 5mj./2003 .Vjerovnik je istu poslao u banku gdje se vode poslovi platnog prometa na naplatu.Išćitavam da je Zadužnica pravno istovjetna sudskom rješenju o pravomoćnosti čime je pravna osoba zadužena za obavljanje platnog prometa za moj (ugašeni )obrt po Zakonu o obrtu,dužna zaplijeniti novčana sredstva na mom računu upisanom na zadužnici(da li i na svim ostalim računima ? ) . Obavijest o tome da će poslati zadužnicu nisam nikada primio. Zadužnicu sam pronašao u očevidniku u FINI u redu čekanja . Pitanje: da li se zastarni rok od 1o godina računa i za pravomoćno sudsko rješenje (što je u ovom slučaju ova zadužnica ) od datuma predaje iste na naplatu ako nije bilo nikakvih drugih radnji vjerovnika u tom periodu? Da li se smatra predaja Zadužnice od strane banke (koja je vodila moj žiro račun obrta) u očevidnik FINE 31.12.2010.eventualnim prekidom zastare ? Hvala unaprijed na pomoći
 4. Poštovani, molim za mišljenje kako slijedi: Dne. 31.07.2006. uputio je javni bilježnik prijedlog za ovrhu Odvjetničkom uredu kojim se ovršeniku određuje ovrha radi prisilne naplate tražbina. općenito na imovini ovršenika . Jb je priložio Izvadak iz ovjerovljenih poslovnih knjiga navodeći iznos i s navodom da je tražbina dospijela na dan 22.09.2005. JB je donio rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave dne.02.08.2006. Gornje Rješenje sam tek primio 30.09.2009. Stavio sam pravodobni prigovor dne. 07.10.2009.prema temeljem čl.53 Ovršnog zakona. Pozvao sam se na zastaru temeljem nastanka dužničko-vjerovničkog odnosa u kojem je nastao osnovni dug smatrajući da je dug nastao 2004 god. i ranije ,dakle prije 5 godina ! Općinski sud je dne.18.12.2009. zatražio je od ovrhovoditelja očitovanje u roku od 8 dana od dostave prijepisa Zaključka u kojem je bio i primjerak mog prigovora. No tek je 12.02.2010.Ovrhovoditelj dostavio Podnesak SUDU kojim odbacuje moj prigovor u cjelosti kao neosnovan! Dne.01.12.2010.na prvom Ročištu sam dao Potvrdu o imovnom stanju! U međuvremenu sam dobio na Glavnoj raspravi kod OS dokumentaciju na uvid i na razmatranje od tužitelja da u roku 30 dana dostavim pismeno očitovanje zašto sam ostao pri svom Prigovoru i na osnovanost i visinu zahtjeva tužitelja . Iz naknadno dobivene dokumentacije na Sudu od vjerovnika dokumentacije sam iščitao da je dug nastao u 2002. godine i sukcesivno bio plaćan do 2003. (dug u ratama po kartici ! ) kada više nisam mogao plaćati zbog nepredvidljivih i težih okolnosti i tako do 26.01.2004. Dakle, volio bih znati Vaše cijenjeno mišljenje o tome da li je nastupila zastara od 5 godina kao u mom Prigovoru i što mi je činiti? Da li se zastara računa od dat. Rješenja o ovrsi koji je izdao javni bilježnik ili od dat. nastanka duga ? S poštovanjem
 5. Molim pravni savjet: Radi naplate vjerovnikove tražbine izdao sam(obrt) Zadužnicu javnobilježnički ovjerovljenu u 5mj./2003 .Vjerovnik je istu poslao u banku gdje se vode poslovi platnog prometa na naplatu.Zadužnica je pravno istovjetna sudskom rješenju o pravomoćnosti čime je pravna osoba zadužena za obavljanje platnog prometa za moj (ugašeni )obrt po Zakoonu o obrtu sada meni osobno kao dužniku , zaplijeniti novčana sredstva na svim mojim računima. Obavijest o tome da će poslati zadužnicu nisam nikada primio.Zadužnicu sam pronašao u očevidniku u FINI u redu čekanja ,jučer. Pitanje: da li se zastarni rok od 1o godina računa za pravomoćno sudsko rješenje (što je u ovom slučaju ova zadužnica ) od datuma predaje iste na naplatu ako nije bilo nikakvih drugih radnji vjerovnika u tom periodu?
 6. Što znači za bivšeg vlasnika ugašenog obrta sada fizičku osobu,čl.20. stavak 1. Zakona o obrtu (članak 21. stavak 1. pročišćenog teksta) a koji glasi: Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom unesenom imovinom koja je potrebna za obavljanje obrta. "Odluka / rješenje Ustavnog suda : Odluka o ukidanju zakona i drugih akata zakonodavnog tijela U-I / 2771 / 2008 Objave: Narodne novine broj 40/10., I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se UKIDA članak 20. stavak 1. Zakona o obrtu ("Narodne novine" broj 77/93., 90/96., 64/01., 71/01. - ispravak, 49/03. - pročišćeni tekst, 68/07. i 79/07. - ispravak). II. Ova odluka stupa na snagu 15. srpnja 2010. godine Sporni članak 20. stavak 1. unesen je u Zakon o obrtu na temelju amandmana na Konačni prijedlog Zakona, koji je amandman za polaznu osnovu imao isključivo (pogrešno) stajalište da neograničena odgovornost za obveze obrtnike dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na članove trgovačkih društava (društava kapitala), koji za obveze društva ne odgovaraju. U pravu društava i trgovačkom pravu zakonom se, uz ostalo, propisuje da svaki nositelj poduzeća cijelom svojom imovinom odgovara za obveze preuzete u poslovanju svoga poduzeća. No, u odlučivanju Ustavnog suda (primjerice, u predmetima broj: U-III-783/2005 i U-III-4649/2004) pokazalo se da je pojam "unesena imovina potrebna za obavljanje obrta", iz ove odredbe Zakona o obrtu, nejasna i neodređena kategorija " !!! PITANJE:ako je obrt ,( zbog nesolventnosti i blokade porezne uprave ), ugašen 2004.god. (a osnovan temeljem Zakona o obrtu NN 49/03 ) da li vlasnik tog obrta uzevši u obzir gore navedenu odluku Ustavnog suda , odgovara i dalje kao fizička osoba svom svojom imovinom i u slučaju kada je sud donio rješenja o ovrsi na temelju ovrhovoditeljevih prijedloga za ovrhu na koju se ovršenik kao fizička osoba nije žalio jer ih nije ni primio. OV- je iz i 2003.(špediter) i 2004(HT) a u očevidniku FINE me vode kao fizičku osobu u blokadi!
 7. Poštovani , Na tavanu samostojeće kuće u kojoj živi ukupno 4 stanara , je izgrađen stan od 55 m2 prije 1968g kao i zgrada.Plaćam sve komunalne naknade, imam proveden plin i struju,vodu i sve priključke na kanalizaciju za postojeći stan od 55 m2 a koji je otkupljen od Hrvatskog fonda za privatizaciju. Uz suglasnost stanara otkupljen je , uz potpisani ugovor i isplatu, ostatak tavana od 53 m2,1994 godine. Srušeni su cigleni pregradni zidovi,oslobođen je "mrtav-prazan " pregradni prostor i postavljeni zidovi od knaufa,grede nisu dirane. Plinski sat,elektrin sat je na istom mjestu , kao i priključci za vodu i vertikale za kanalizaciju. Urađen je međusuvlasnički ugovor i provedno etažiranje po ovlaštenom arhitektu. Kućice su postojale od ranije.drveni prozori su zamjenjeni aluminijskim. Zgrada je etažirana i imam vlasnički list za stan, moj stan 55 m2 a i ostali stanovi u zgradi upisani su u knjigu položenih ugovora. Rješenje za upis etažnog prava vlasništva na proširenom dijelu stana s planom etažiranja tj. etažnim elaboratom , katastarskim planom , međusuvlasničkim ugovorom s knjižnim ovlaštenicima na nekretnini u trenutku kad smo sporazum dostavili sudu,tabularnom izjavom Grada, s ovjerenim potpisima kod javnog bilježnika čeka na gruntovnici u Zagrebun na uknjižbu. Pitanje koje me muči:Koji je najlakši i za mene najpovoljniji način da se taj dio stana upiše u vlasnički list,da li trebam raditi zahtjev za legalizaciju za dodatnih 53 m3 tavana i da li je dovoljno ovo što je predano na gruntovnicu za upis u zemljišne knjige ? Unaprijed zahvaljujem na brzom odgovoru s poštovanjem
 8. MOLIM Vas odgovor jer mi je hitnooo u pogledu mogućnosti da li je tim Rješenjem Općinskog suda doista došlo do prekida zastare kojim je ovrhovoditelj dao " PRIJEDLOG promjenu sredstava ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika "i koji je Sud "usvojio"? Da li je moguće da je prošla zastara od datuma pravomoćnosti rješenja o ovrsi OVRV-1998 odnosno od datuma kada sam uplatio ratu po nagodbi 26.02.2002 god. ? Da li sam u pravu ako konstatiram da je zastara nastupila 26.12.2012.dakle nakon 10 god. ili je stvarno prekinuta zastara tim činom ovrhovodtiteljeva odvjetnika ! Još jednom napominjem u dopisu poslatom redovnom(običnom )poštom od strane ovrhovoditeljeva odvjetnika , u predmetu primljenog dopisa kojim se pozivam na nagodbu otpisa kamata i podmirenja glavnice i odvj. troškova od 2500 kn.( gl.cca 2 .300 a kamate su 11.000) " stoji: " broj ugovora sa mobilnim operaterom " a ne i poziv na broj OVRV iz '98 ili OVRPL' iz 2009. Koliko se sječam uložio sam prigovor na zastaru 2009 u roku 8 dana iako to u "Prijedlogu" nije navedeno s žigom Općinskog suda.Da li da se sada pozovem ponovo na 10 godišnju zastaru od datuma uplate rate nagodbe(2002) ili ? Zahvaljujem Vam na hitnom odgovoru !ps. Inače sam u invalidskoj mirovini sa 3000 kn. mirovine i neznam kako mogu prihvatiti odvjetničku nagodbu za plačenjem u 3 rata (glavnice i odvjetničkih troškova što čini cca 5500 kn.)
 9. Na Rješenju Opć.građanskog suda iz 2009 a u svezi OVRV-..../98 piše samo "da Sud usvaja prijedlog ovrhovoditelja o promjeni sredstva ovrhe i da moram platiti u roku 8 dana " ... Dakle , nigdje mi nisu naveli da se mogu žaliti na to Rješenje!!! Usput pismo je došlo poštom bez preporuke ili s povratnicom ! Dakle ,pitanje je sad, da li je tim Rješenjem doista došlo do prekida zastare ili je stvarno moguće da je prošla zastara od datuma pravomoćnosti rješenja o ovrsi iz 1998 odnosno od datuma kada sam uplatio ratu po nagodbi 26.02.2002 god. ? Da li sam u pravu ako konstatiram da je zastar nastupila 26.12.2012.dakle nakon 10 god.Što znači kratica OVRPL-...09OvrV-.../98
 10. Odvjetnik u svojstvu generalnog opunomoćenika HT d.dZagreb obraća mi se za novčano potraživanje .predmetno potraživanje proizlazi iz pretplatničkog osnosa za mobilnu telefoniju prema ugovoru br......... te se sastoji od glavnice ,troškova ovršnog postupks i dospjelih zateznih kamata ,te mi nudi sklapanje nagogodbe kojom bih se obavezao HT d.d. platiti dug na ime glavnicce i troškova postupka dok bi se HT u tom slučaju odrekao potraživanja s osnove zateznih kamata.Nagodbeni iznos bih mogao platiti u više mjesečnih obroka . U predmetu stoji; ponuda za sklapnje nagodbe bez broja OVRV. Dug je inače nastao 1997 i 1998 ovrhovoditelju HPT-CRONET GSM,Zagreb. Prijedlog za donošenje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave (izvadak iz poslovne knjige, obračun kamata )podnesen je 1/1999 god..Ovrha je određena zapljenom, procjenom i prodajom te namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa prodajom pokretnina koje nalaze u posjedu ovršenika. Nagodio sam se platio dvije rate i ..više nisam mogao ! 3 je puta sudski ovršitelj bezuspješno uredovao , da bi 09.04.2009.dobio od HT d.d. kao ovrhovoditelja , prijedlog za promjenu sredstva ovrhe na novčanoj tražbini ovršenikova računa kod banke tj. Rješenje kojim Općinski sud usvaja prijedlog (OVRV.../98) Ništa nisam poduzimao ,žalio se i sl. jer nisam primio osobno pismeno! U očevidniku kod FINE sam vidio blokadu po br. OVRV.../98).Što bih mogao uraditi u ovom slučaju ? Da li je nastupio prekid zastare ovim prijedlogom za promjenu sredstva ovrhe ili se mogu pozvati ipak na zastaru jer je prošlo više od 10 godina od ovrhe iz1999? Da li mogu tako i tako otpisati kamate po ZOO a temeljem članka Povremene tražbine Članak 226.-zastara 3 god. Zastara prava Članak 227. (1) Pravo iz kojega proistječu povremene tražbine zastarijeva za pet godina, računajući od dospjelosti najstarije neispunjene tražbine. (2) Kad zastari pravo iz kojega proistječu povremene tražbine, vjerovnik gubi pravo ne samo da zahtijeva buduća povremena davanja Po kojem se Zakonu tretira takav stara dug odnosno ovrha ? Zahvaljujem na hitnom odgovoru.
 11. Molim hitan savjet kako se pravno zaštiti -od štete nastale od strane majstora U stanu se odvodna cijev iz kupaone zaštopala.Pronalazim na internetu vodoinstalatera za odštopavanje koji dolazi i počinje sa radom,gura "sajlu" u odvodnu cijev.Odjednom iz susjednog stana ispod mene dolazi informacija da voda curi kao luda susjedu u stan. Vodoinstalater prestaje s radom.Za dva dana jer preko vikenda ne radi donosi posuđenu kameru od jednog drugog vodoinstalatera i s kamerom ulazi u odvod.konstatira da odvodna cijev na jednom mjestu u koljenu propušta odlivnu vodu.daljnja informacija ,slijedi da moram prekopati dnevni boravak po širini 7m, kako bih promjenio cijev dakle dizati i rezati parket pa rezati betonski pod da bih došao do cijevi. potom opet betonirati i stavljati novi parket ali kroz cijeli dnevni boravak. Što trebam uraditi da bih dobio odštetu od nestručnog rukovanja vodoinstalatera. da li bi majstori trebali imati policu osiguranja za dobro izvršenje posla. kako da pokrijem nastale troškove za nanesenu mi štetu od majstora. štetu susjedu pokriti ću iz moje police osiguranja.
×
×
 • Napravi novi...