Jump to content

ManonF

Korisnik
  • Broj objava

    4
  • registrirao se

  • Zadnja posjeta

  1. Zastara Članak 108. (1) Pravo i obveze poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pravo i obveza poreznog tijela na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe zastarijeva za šest godina računajući od dana kada je zastara počela teći. (2) Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći istekom godine u kojoj je nastala porezna obveza. Nastanak porezne obveze propisan je posebnim poreznim zakonima. (3) Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata sukladno članku 28. ovog zakona počinje teći istekom godine u kojoj je donesena pravomoćna presuda za kazneno djelo. (4) Zastara prava na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio poreznu obvezu ili istekom godine u kojoj je postalo izvršno rješenje kojim je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu i kamate. (5) Zastara prava na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik stekao pravo na povrat. (6) Ako se radi utvrđenja poreza i kamata ili naplate poreza, kamata i troškova ovrhe vodi postupak pred sudom, za vrijeme trajanja tog postupka zastara ne teče. (7) Zastara prava na naplatu porezne obveze, kamata i troškova ovrhe ne teče niti u slučajevima propisanim ovim zakonom i posebnim propisima. (8) Ako porezni obveznik podmiri poreznu obvezu nakon nastupa zastare, ima pravo na povrat plaćenog poreza i pravo na kamate od dana podnošenja zahtjeva. izvor: http://www.zakon.hr/z/100/Op%C4%87i-porezni-zakon Nije mi jasan ovaj odnos između 2. i 4. članka, s obzirom da je do sada postojala relativna zastara 6 godina i apsolutna zastara 10 godina. Rok relativna zastare, odnosno datum od kada počinje teći se uvijek vraćao na godinu kada bi porezna uprava ponovno provela postupak ovrhe, a ne od datuma kada je prvotno porezni dug nastao. Apsolutnom zastarom nakon 10 godina taj bi porezni dug pao u zastaru bez obzira na datume kada je Porezna obnavljala postupak ovrhe. Novim zakonom se uvodi jedinstven rok zastare od 6.godina. koji po gore navedenom članku 2., počinje teći ''istekom godine u kojoj je nastala porezna obveza'', dok u 4. članku, se navodi ''istekom godine u kojoj je postalo izvršno rješenje kojim je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu i kamate''. Nije mi jasno mogu li tražiti zastaru duga koji je počeo teći s 01.01. 2010. dakle dug je u zastari po novom jedinstvenom roku zastare s 01.01.2016. Pošto je u tom periodu PU nekoliko puta provodila ovrhu, znači li to po članku 4. da ustvari nema izlaska iz duga toliko dugo dok mi porezna šalje ovrhu, pošto nema apsolutne zastare?
  2. Članak 30. Postupci utvrđivanja zastare započeti po zahtjevu obveznika doprinosa, a prema odredbama Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.) dovršit će se sukladno odredbama toga Zakona, osim ako su odredbe ovoga Zakona i odredbe Općeg poreznog zakona povoljnije za obveznika doprinosa. izvor: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2528.html Što znači članak 30., da će se uzeti u obzir kraći rok zastare?
  3. Poštovani/a, Molim Vas da mi odgovorite na pitanje u vezi poreznog duga za doprinose i mirovinsko osiguranje, koji je nastao za obrt, u periodu između 2009. I 2012. Budući da je zadnjim izmjenama zakona rok zastare skraćen na 6 godina, da li onda kod takvih starih slučajeva vrijedi rok zastare koji je bio važeći za vrijeme kada je dug nastao, ili se gleda trenutno važeći rok zastare koji od 1.1. iduće godine ide na 6 godina? unaprijed zahvaljujem!
  4. Obrt je otvoren 1998, zatvoren 2004. godine. Postojeća dugovanja su: porez državi, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno te naknade obrtničkoj komori. Porezna svaki mjesec šalje uplatnice na ime navedenih dugovanja. Jedina prislina naplata koju je Porezna izvršila bila je ovrha na imovini ovršenika (poreznog dužnika), u jesen 2010. godine. Tom ovrhom naplatio se samo neznatni dio od ukupnog duga te je veći dio duga još preostao za platiti. Moje pitanje se odnosi na trenutak kada zastarni rok počinje teći. Mogu li računati da je zastarni rok počeo teći od zadnje prisilne naplate Porezne koja se desila u jesen 2010. godine ili uplatnice koje svaki mjesec dolaze na ime poreznog dužnika predstvaljaju pokušaj porezne da naplati porezno dugovanje te onemogućuju da zastarni rok počne teći? Porezni dužnik je u strahu da mu Porezna uskoro ne sjedne na plaću. Naime, od zatvaranja obrta je prošlo više od 10 godina. U tih deset godina porezni dužnik tek zadnjih godinu dana ima stalan posao i prima redovnu plaću te živi u strahu da će Porezna opet nešto poduzeti, odnosno provesti ovrhu nad mjesečnim primanjima. Iz tog razloga volio bi reagirati na vrijeme ukoliko su ispunjeni zakonski uvjeti te tražiti da se utvrdi zastara barem za dio duga. Također, poreznom dužniku nije jasno primjenjuju li se zastarni rokovi koji su bili na snazi kada je obvezala nastala ili današnji zastarni rokovi? Hvala.
×
×
  • Napravi novi...