Jump to content

duznik_duzni

Korisnik
 • Broj objava

  14
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O duznik_duzni

 • Rang
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. Što ukoliko je samo jedna ovrha u tijeku, a ostale su u redu čekanja ?
 2. malo je off-topic, ali nadam se da će ostati na temi, ukoliko nije previše off.topic -- Da ne bi bilo "rekla-kazala" - ovdje je članak za EU sudove. http://www.hazud.hr/ekskluzivno-ima-li-pravde-za-hrvate-u-hrvatskoj-ali-i-pred-europskim-sudom-u-strasbourgu/
 3. Da, samo dok dođeš do tamo treba vremena, i treba dobar odvjetnik, i opet te neka Jelica može zeznuti, i otpisati ti tužbu, bez da ju je itko i otvorio. -- Čitao sam za slučaj sutkinje, koja je izgubila na tom sudu ( ne znam da li postoji više sudova ) . Zainatila se, i tražila prepisku, odnosno pravorijek. Prvo je poslala mail, pa drugi mail, pa mail sucu koji je bio potpisan, i na kraju je sama autobusom otišla tamo, da bi ustanovila, da je sudac samo generički potpisao obrazloženje, tj. presudu ( na koju baj de vej - nema žalbe ) - i nikako nije ni mogla doći do njega. -- Njezin predmet de facto, niko nije ni otvorio. Arhiva ne postoji, svi predmeti se uništavaju u roku od 6 mjeseci - od dana pravorijeka. -- Tako da - pravice ni tamo nema. Najbolje se ispisat iz državljanstva, i odseliti u NON EU zonu. Razumijem da se dugovi moraju platiti, ali ako cijela država radi protiv tebe, i u smislu malog poduzetništva, ako uništava privredu i platežnu moć građana, ako neosnovano diže komunalne usluge, dok cijela država zapravo živi u deflaciji, i ne može naplatiti realan rad, onda je jasno - da se niti dužnik ne može ponašati korektno, i plaćati dugove. -- Još je u Rimskom pravu postojala klauzula da dug po kamatama, ne može prijeći visinu glavnice, ali ovdje je i to zaboravljeno. -- A retrokativno računanje zakona, je dno dna -- Sutra si nelegalan po istim osnovama - po kojima si danas legalan. -- Građani RH, imaju po mojem mišljenju sve uvjete za politički azil u bilo koju drugu državu, jer ovakva nesigurnost u sudbinu, gora je od vješala
 4. već sam ga skinuo, za sada je ovo prijedlog - ali je išao u saborsku proceduru https://www.sabor.hr/index.php/hr/prijedlog-ovrsnog-zakona-prvo-citanje-pze-br-676-predlagateljica-vlada-republike-hrvatske
 5. Retroaktivno računanje je smrt bilo kakve pravne sigurnosti, hvala Borbena
 6. ovdje pišu sasvim drugačiji datumi, da li nešto propuštam ? - https://zakon.hr/z/624/Ovršni-zakon-2010
 7. pa to sam i rekao ( valjda ) - da se primjenjuje na Ovrhe donesene i pokrenute do 2014
 8. ali sve ovrhe do tog datuma, broje se po tom zakonu ?
 9. evo ovdje npr http://www.hazud.hr/obustava-ovrhe-temeljem-odredbi-cl-337-ovrsnog-zakona-13910-cl-369-oz-a-1122012/ Stupanjem na snagu novijeg Ovršnog zakona određeni su i uvjeti pod kojima se nastavlja ovrha koja je u tijeku. Tako je Ovršnim zakonom (NN 139/2010) čl. 338. propisano da je ovrhovoditelj dužan u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu toga zakona podnijeti osnovani prijedlog na temelju kojeg se postupak može nastaviti – odnosno „Postupci koji su u tijeku, a pokrenuti su prije stupanja na snagu Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 57/96., 29/99., 42/00., 173/03., 194/03., 151/04., 88/05., 121/05. i 67/08.) obustavit će se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu tog Zakona ako ovrhovoditelj ne podnese osnovani prijedlog na temelju kojeg se postupak može nastaviti.“ Ukoliko vaš ovrhovoditelj nije podnio osnovani prijedlog za nastavak ovrhe u ovršnom postupku, možete dati Prijedlog sudu da obustavi ovršni postupak (odnosno sud je po službenoj dužnosti dužan postupak obustaviti, iako to rijetko sam sudac čini pa ga je najbolje Prijedlogom za obustavu ovrhe podsjetiti na to pravo).
 10. osim toga našao sam vrlo zanimljivu stvar. pRESUDA u kojoj stoji, da se za Zadužnicu ne primjenjuju zastarni rokovi od 10 god. Mislim, ovo je inače prvi glas da zadužnica nema zastaru od 10 god ---- link http://www.poslovni.hr/hrvatska/novi-zivot-za-stare-ovrhe-nakon-sto-ih-fina-obustavi-343377 Presuda Trgovačkog suda u Zagrebu posl br P-1578/17 od 20. srpnja 2018. godine cit. „ Prema odredbi čl. 183. st. 1. Ovršnog zakona (“Narodne novine” broj: 57/96, 29/99, 173/03, 194/03, 151/04 i 88/05 dalje: OZ) koji je bio na snazi u trenutku izdavanja zadužnice _____, dužnik može ispravom na kojoj je javno ovjerovljen njegov potpis dati suglasnost da se radi naplate tražbine određenoga vjerovnika zaplijene svi računi koje ima kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa te da se novac s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u toj ispravi, izravno isplaćuje vjerovniku. Takva isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja radi naplate. Prema odredbi čl. 183. st. 3. OZ-a zadužnicu pravnoj osobi koja obavlja poslove platnoga prometa dostavlja vjerovnik s učincima dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrsi, neposredno u prijamnom uredu pravne osobe koja obavlja poslove platnoga prometa, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom ili preko javnoga bilježnika. Sukladno navedenim odredbama zadužnica samo ima učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi te je vjerovnik s tim učinkom dostavlja Financijskoj agenciji, ali to ju ne čini pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnom odlukom drugog nadležnog tijela. Zadužnica je sredstvo osiguranja tražbine koju izdaje dužnik i na kojoj javni bilježnik ovjerava potpis dužnika, a ne pravomoćna sudska odluka ili odluka drugog tijela, a niti javnobilježnički akt kojim bi bila utvrđena tražbina jer su javnobilježnički akti isprave o pravnim poslovima koje su sastavili javni bilježnici (čl. 3. st. 1. Zakona o javnom bilježništvu – “Narodne novine” broj: 78/93). Stoga se na zastaru tražbine koja je osigurana zadužnicom ne primjenjuje zastarni rok od 10 godina koji je propisan odredbom čl. 233. st. 1. ZOO-a za tražbine utvrđene pred sudom ili drugim nadležnim tijelom“ Presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske posl br Rev 946/08-2 od 27. listopada 2010. godine cit : “Prema tome, kada je prednik tuženika 13. rujna 2004. podnio na naplatu E. & S. B. d.d. naknadno popunjenu bjanko zadužnicu, došlo je do prekida zastare u smislu odredbe čl. 388. ZOO. Obzirom da ovaj način ostvarenja potraživanja nije uspio zbog nedostatka novčanih sredstava na računu dužnika, to je trogodišnji rok zastare počeo ponovo teći 14. rujna 2004.godine.“
 11. ne znam, ja sma na više mjesta pročitao da Sud ima službenu dužnost. Pa nije to rekla kazala. Tako piše
 12. Sud je trebao po službenoj dužnosti ovrhu zaustaviti, i ovrhovoditelja pozvati da prominjeni predmet ovrhe. PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI. - Zbog čega bi dužnik zbog sudskog propusta ili vjerovnikovog nečinjenja došao u nepovoljna položaj - u smislu zaustavljanja zastarnog roka ?? Čak i ako je ovrha sa Fine skinuta kasnije - početak zastarnog roka bi se trebao smatrati - onaj dan - kada je nastupila obavezna sudska deblokada. Meni to zvuči logično. Znamo da logika nije isto što i pravo, ali ovdje su i vjerovnik i sud billi pasivni, a imali su zakonsku obavezu poduzeti daljnje radnje. _ Prebaciti sve to - samo na dužnika, samo zato jer možda nije ni primio rješenje o ovrsi, pa nije sud na vrijem obavijestio - je nezakonito postupanje.
 13. Ne bih rekao da je ovo točno. Posebno zato jer he Sud morao po službenoj dužnosti ovrhu preinačiti, i račun odblokirati. -- Blokiran račun - ne znači apsolutno ništa - ako neko ne priznaje dug, i nema naplate po njemu. Ja to sa računom smatram proizvoljnim tumačenjem bez uporišta u zakonu
 14. I mene zanima nešto ovdje, našao sam dosta nejasnih odgovora. 1) Ako je račun blokiran - i na njemu nema prometa, navodno zastara ne teče - jer je naplata u procesu. --- Po nekima - zastara ipak teče - jer nema naplate. -- Prema zakonu iz 2010 - Vjerovnik pod obaveznim mora dostaviti sudu podatke da će ovrhu nastaviti drugim sredstvima, jer na računu nema ništa. Sud istovremeno ima službenu dužnost - da ovrhu obustavi. --- Zastara bi trebala početi teći od dana kada je recimo - zadužnica bila predana na naplatu. Međutim ovdje nalazim tumačenja da ukoliko je blokiran račun - da zastara ne teče. Nedavno je sve nennaplativo na FINI skinuto. Zastarni rok - trebao bi teći NAJVIŠE od trenutka kada je vjerovnik trebao predložiti novo sredstvo ovrhe a nije - jer je ovrha - od toga dana trebala ući u drugu fazu - a nije - nego je stanje ostalo - status quo. ------ Ukoliko nešto nije npalaćeno 10 godina, i pored blokiranog računa - ukoliko isti postoji - trebala bi nastupiti zastara. Nikako ne mogu razumjei ako neko ima račun, i isti je blokiran, a nema naplae ni piznanja duga, da zastara ne teče. Morala bi teći od onog dana kada je dug poslan na naplatu. Zastara se prekida samo plaćanjem, npr kada bi se sa računa skidao oređen novac. U suprotnom, morala bi nastupiti zastara. I bez obzira na ovo sudsko skidanje blokade računa.
×
×
 • Napravi novi...