Jump to content

VESNA30101962

Korisnik
  • Broj objava

    1
  • registrirao se

  • Zadnja posjeta

O VESNA30101962

  • Rang
    Novak

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

  1. Poštovani, Molim pomoć vezano za isplatu regresa. Naime poslodavac mi osporava isplatu regresa za 2019. godinu uz usmeno obrazloženje da mi u istoj godini ne može isplatiti dva regresa. Naime, od 29.1.2018. do 20.01.2019. godine bila sam na bolovanju te sam godišnji odmor za 2018. koristila u 2019. godini od 21. do 01.02.2019. godine. Za korištenje istog isplaćen mi je regres za godišnji odmor za 2018. godinu. Godišnji odmor za 2019. godinu koristila sam od 29.07. do 23.08.2019. godine. Poslodavac mi osporava isplatu regresa za 2019. godinu uz usmeno obrazloženje da se regres u jednoj godini može isplatiti samo jedamput. Pisano obrazloženje čekam već 2 mjeseca. U kolektivnom ugovoru stoji; "Godišnji odmor Članak 46. Radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20, a naj­više 30 radnih dana, uključujući dane godišnjeg odmora koji svakom radniku pripadaju sukladno kriterijima iz čl. 47. i čl. 48. ovog Ugovora. Članak 52. Radnik ima pravo godišnji odmor koristiti u dva di­jela, osim ako se s poslodavcem drugačije ne dogovori. Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna. Neiskorišteni dio godišnjeg odmora u trajanju du­žem od dva tjedna radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine. Radnik ne može prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu dio godišnjeg odmora iz stavka 2. ovog članka, ako mu je bilo omogućeno korištenje tog odmora. Iznimno od odredbe prethodnog stavka, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, radnik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine. Regres Članak 159. Poslodavac će isplatiti jednokratni dodatak na plaću (regres) u iznosu od 1.500,00 kn. Regres se isplaćuje radniku s prvom plaćom nakon korištenja prvog dijela godišnjeg odmora u minimalnom trajanju od dva tjedna neprekidnog trajanja. Molim odgovor da li imam pravo na isplatu regresa za 2019. godinu, odnosno da li mi je poslodavac dužan isplatiti regres. Hvala,
×
×
  • Napravi novi...