Jump to content

rim1

Korisnik
 • Broj objava

  31
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

Objave koje je rim1 objavio

 1. prije 3 sati , Adacta adacta je napisao:

  Pozivate se na zastaru, a ne na čl. 242 Zoo-a

  Ali zastara mora imati svoj temelj. Moraju se eliminirati radnje ovrhovoditelčja kojima se protok zastare prekida. . to pronalazim samo u navedenome članku i to jedino iz razloga što je ovrhovoditelj povukao ovrhu u cjelosti. ILI 

   

 2. Prije 6 minuta, Borbena7 je napisao:

  Kakvo je to rješenje koje je stavljeno izvan snage? Pitam, jer je ovrhovoditelj postupio prema svojim ovlastima iz čl. 40. st. 1. OZ, ali je sud donio odluku mimo čl. 40. st. 2. OZ?

  u obrazloženju stoji da je prema odredbama čl. 40 st. 1 i 2 ovr.zak. i , citiram:

  Budući da je ovršni prijedlog povučen, ovrhu je na temelju prednjih zakonskih odredbi valjalo obustaviti. kraj citata

   

  pravni lijek, žalba u roku 8 dana

  žalbu nitko nije uložio

   

 3. Prije 43 minuta, Borbena7 je napisao:

  Ovo nije isto kao i ovo što navodite 

  Brkate pravne pojmove.

  U svojem podnesku ovrhovoditelj je napisao, citiram:

  Ovrhovoditelj ovim putem obavještava sud da u cjelosti povlači ovrhu protiv ovršenika, slijedom čega predlaže sudu obustaviti predmetnu ovrhu poslovni broj gornji. kraj citata

   

  posljedično ovog sud je donio rješenje, citiram:

  1. Stavlja se van snage rješenje o ovrsi Opć.sud u ..... pod posl. br. ...... od ......., ukidaju se sve provedene radnje te se ovršni postupak obustavlja.

  2. Briše se zabilježba ovrhe zabilježene na nekretnini, i to: .................

  3. Brisanje zabilježbe ovrhe izvršiti će Z.K. odjel ovog suda, stalne službe u ............

  kraj citata

   

  Sada mislim da više nema dvojbi.

  Dali je ovim opravdano inzistirati na zastari i pozvati se na članak 242 ZOO-a

  Hvala

   

 4. prije 12 sati , Borbena7 je napisao:

  Lijepo ste Vi ovo pojednostavili. Sretno Vam u parnici.

  Zahvaljujem na dobrim željama. Nije mi jednostavno naći rješenje kao pravno neukoj stranci . Nemam dobro iskustvo s odvjetnicima, samo traže lovu unapred a do sada nisam naišao na nekog tko mene savjetuje i štiti već ja sam morao njima davati smjernice.

  Ovo na kraju ispada jednostavno. Jednostavno s toga što imam sretnu okolnost da je vjerovnik povukao ovrhu, sud pravomoćno ukinuo i ukinuo SVE provedene radnje, tako piše u rješenju, pa samo zbog tih činjenica se možu primjeniti odredbe ovih članaka ZOO-a.

  Napominjem da sam žalbu na rješenje dao da istakne odvjetnik, on ovo nije nigdije istaknuo, a masno je naplatio žalbu

  Hvala ovome forumu da pruža mogućnost svima, često i tapkajući u mraku, da uporne dovedu do rješenja. Meni je više puta pomoglo.

  Sretno svima i čuvajte se

   

 5. prije 4 sati , Borbena7 je napisao:

  Ni ovo neće biti točno, jer se zastarni rok prekida sa radnjama ovrhovoditelja koje su poduzete pred sudom ili drugim nadležnim tijelom s ciljem naplate duga. Uz to po prekidu zastranog roka sa ovakvim radnjama, zastrani rok ponovno teče, ali se rok od 10. godina računa iz početka. 

  E vidite. Tu je ipak "kvaka"

   

  Članak 242 st.1 ZOO-a

   

  Članak 242.

  (1) Prekid zastare izvršen podnošenjem tužbe ili kojom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred su­dom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine, smatra se da nije nastupio ako vjerovnik odustane od tužbe ili radnje koju je poduzeo

   

  nije li ovo super :)  

  a isti članak st. 2

   

  (2) Isto tako, smatra se da nije bilo prekida ako vjerovnikova tužba ili zahtjev bude odbačen ili odbijen, ili ako određena mjera osiguranja bude stavljena izvan snage.

   

   

  Članak 244.

  Za prekid zastare nije dovoljno da vjerovnik pozove dužnika pisano ili usmeno da obvezu ispuni.

   

 6. Prije 2 minuta, rim1 je napisao:

  Čini mi se da sam ipak pronašao "kvaku" datumi iz citata su iz primjera, pretpostavke datuma uzeti u obrazlaganju samo za primjer. znači, ZASTARA

   

  Ako do obustave dođe iz razloga za koje je odgovoran vjerovnik ili njegova pasivnost, tada se on ne može pozvati na činjenicu da je pokrenuo ovršni postupak 14. srpnja 2010 godine, pa po obustavi ovrhe ponovno pokrenuti naplatu novim prijedlogom za ovrhu npr. 24. ožujka 2011 godine, jer će ista po žalbi dužnika/ovršenika i istaknutom prigovoru zastare biti obustavljena iz razloga nastupa zastare protekom roka od 10 godina od pravomoćnosti presude.

   

  ponavljam, vjerovnik mje povukao ovrhu, sud obustavio i ukunuo sve provedene radnje. Tim okolnostima dolazimo do zastare jer prvo pravomoćno rješenje o ovrsi je iz ranih 2000 godina

   

   

   

  Učinak zastare;

  Nastupom zastare u pravili se ne gasi samo subjektivno pravo. Zastarom prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveze (st. 1 čl. 214) ZOO. To znači da se zastarjelo pravo ne može prisilno, putem suda ostvariti.

  Sud ne pazi na zastaru po službenoj dužnosti, već isključivo temeljem prigovora tužene strane. Ne istakne li tuženik/dužnik/ovršenik prigovor zastare, sud će postupati s tužbom ne obazirući se na zastaru.

  ja sam u svojim žalbama i prigovoru na zabilježbu se pozvao i na zastaru

 7. prije 23 sati , Borbena7 je napisao:

  Sve što ste naveli je netočno. Zk odjel je brisao zabilježbu, a kasnije je zabilježen novi ovršni postupak. Zastara nije nastupila. Nema ovdje nikakvih "kvaka" ili nečega što Vam ide u korist. I cesija proizvodi jednaki pravni učinak bez obzira o kojem je predmetu ovrhe riječ.

  Čini mi se da sam ipak pronašao "kvaku" datumi iz citata su iz primjera, pretpostavke datuma uzeti u obrazlaganju samo za primjer. znači, ZASTARA

   

  Ako do obustave dođe iz razloga za koje je odgovoran vjerovnik ili njegova pasivnost, tada se on ne može pozvati na činjenicu da je pokrenuo ovršni postupak 14. srpnja 2010 godine, pa po obustavi ovrhe ponovno pokrenuti naplatu novim prijedlogom za ovrhu npr. 24. ožujka 2011 godine, jer će ista po žalbi dužnika/ovršenika i istaknutom prigovoru zastare biti obustavljena iz razloga nastupa zastare protekom roka od 10 godina od pravomoćnosti presude.

   

  ponavljam, vjerovnik mje povukao ovrhu, sud obustavio i ukunuo sve provedene radnje. Tim okolnostima dolazimo do zastare jer prvo pravomoćno rješenje o ovrsi je iz ranih 2000 godina

   

   

   

 8. prije 8 sati , Borbena7 je napisao:

  Ovdje nema ništa sporno. Bila su dva postupka. Prvi je okončan i po pravomoćnosti rješenja o obustavi je za njega brisana zabilježba u zk. Nakon toga ovrhovoditelj pokreće novi ovršni postupaka na toj istoj nekretnini (nema zakonskih zapreka za ovo) i sud daj nalog zk odjelu da upiše zabilježbu tog novog pokrenutog ovršnog postupka na nekretnini.

  što bi biloo da je ZK odjel brisao ovrhe iz ZK knjiga.? mislim da tereta nebi bilo a da bi bila zastara za novu ovrhu. Možda se varam

  jedna pripravnica mi je rekla, sada brzo prebacite to na nekoga. no kako ako su zabilježbe još bile i drugo, ako bi se brisale zabilježbe, po meni bilo bi čisto. Nadalje. Kada sam išao na općinski sud izvaditi jedan papir iz spisa, gospođa tamo mi je rekla, to je gotovo, moram zatražiti iz arhiva. po meni neka kvaka mora postojati koja bi mi išla u prilog. također piše da je dobiveno cesijom. čitao sam da cesija ne važđi ako ovršenik nije uključen u postupak ako se radi o nekretnini, valjda je druga priča ako je ovrha na novčanim sredstvima, onda ovršenik ne može potpisati cesiju jer mu je račun blokiran

   

 9. Prije 1 minutu, rim1 je napisao:

  evo kako je u ZK knjigama evidentirana obustava ovrhe:

   

  11.2   Zaprimljeno 07.03.2017.g. pod brojem Z-5047/2017

  BRISANJE ZABILJEŽBE, OVRHA, na temelju pravomoćnog Rješenja o ovrsi Općinskog suda u ..........., posl.br: 77 Ovr-1330/15 od 7. veljače 2017.g., a koja zabilježba je upisana rješenjem posl.br: Z-537/14.

  svo kako sačinjena zabilježba u ZK knjigama za novi ovršni postupak:

   

  12.1   Zaprimljeno 11.09.2020.g. pod brojem Z-20063/2020

  ZABILJEŽBA, OVRHA, ZAKLJUČAK 1-BP-T:OVR-569/2020-6 11.09.2020, utvrđenjem vrijednosti nekretnine, prodajom nekretnine te namirenjem ovrhovoditelja ................. d.o.o. iz iznosa dobivenog prodajom.
 10. Upravo sad, rim1 je napisao:

  Evo kako su prenesena pravga potraživanja na novu "osobu",  copy-past iz ZK izvadka: 

  Primljeno: 24.rujna 1997. Z-945/97

  Na temelju ovosudnog rješenja o osiguranju I.234/96, uknjižuje se pravo zaloga na osnovu Okvirnog ugovora o poslovnoj suradnji u iznosu od 200.000,00 DEM u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju NBH sa sporednim tražbinama, koja tražbina dospijeva na naplatu 17.10.2001.god. ili u cijelosti prije u slučaju raskida tog Ugovora za korist:
  200.000,00 DEM    
        *............ BANKA PODRUŽNICA ZAGREB, ZAGREB, ..........      
    2.2   Zaprimljeno 18.04.2017.g. pod brojem Z-8618/2017

  UKNJIŽBA, USTUPANJE ZALOŽNOG PRAVA, Na temelju Ugovora o ustupu tražbine od 27.01.2017.g., ovjerenog po javnom bilježniku ........... ............... iz Zagreba, dana 30.01.2017.g., pod brojem OV-...../17, povijesni izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu od 17.03.2017.g. i izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu od 23.03.2017.g., prijenos založnog prava na nekretnine u A-I, a koje založno pravo je uknjiženo u Teretnom listu - pod C 2.1 ovosudnim rješenjem posl. broj Z-945/97 u korist .............. banke podružnica Zagreb, Zagreb, ............, na temelju rješenja o osiguranju I.234/96, uknjižuje se pravo zaloga na osnovu Okvirnog ugovora o poslovnoj suradnji u iznosu od 200.000,00 DEM u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju NBH sa sporednim tražbinama, za korist novog vjerovnika - cesionara:
    Prvenstveni red upisa Z-945/97 na 2.1
  na 2.1
   
        ................... D.O.O., OIB: ................., ZAGREB, ..................

  evo kako je u ZK knjigama evidentirana obustava ovrhe:

   

  11.2   Zaprimljeno 07.03.2017.g. pod brojem Z-5047/2017

  BRISANJE ZABILJEŽBE, OVRHA, na temelju pravomoćnog Rješenja o ovrsi Općinskog suda u ..........., posl.br: 77 Ovr-1330/15 od 7. veljače 2017.g., a koja zabilježba je upisana rješenjem posl.br: Z-537/14.
 11. , Borbena7 je napisao:

  Poštovani, sa pitanjima i odgovorima se vrtimo u krug. Ugovor o cesiji ne može biti osnova za upis zabilježbe ovrhe na nekretnini. Nešto je drugo u pitanju. Tim više što obustavljena prethodna ovrha na nekretnini koju je pokrenuo prvi ovrhovoditelj. I da postoji propust zk odjela da briše ovu zabilježbu temeljem pravomoćnog rješenja o obustavi kojega dostavlja sud na provedbu, to i dalje ne znači da se novi ovrhovoditelj može upisati u teretni list na mjesto prvog ovrhovoditelja.

  Evo kako su prenesena pravga potraživanja na novu "osobu",  copy-past iz ZK izvadka: 

  Primljeno: 24.rujna 1997. Z-945/97

  Na temelju ovosudnog rješenja o osiguranju I.234/96, uknjižuje se pravo zaloga na osnovu Okvirnog ugovora o poslovnoj suradnji u iznosu od 200.000,00 DEM u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju NBH sa sporednim tražbinama, koja tražbina dospijeva na naplatu 17.10.2001.god. ili u cijelosti prije u slučaju raskida tog Ugovora za korist:
  200.000,00 DEM    
        *............ BANKA PODRUŽNICA ZAGREB, ZAGREB, ..........      
    2.2   Zaprimljeno 18.04.2017.g. pod brojem Z-8618/2017

  UKNJIŽBA, USTUPANJE ZALOŽNOG PRAVA, Na temelju Ugovora o ustupu tražbine od 27.01.2017.g., ovjerenog po javnom bilježniku ........... ............... iz Zagreba, dana 30.01.2017.g., pod brojem OV-...../17, povijesni izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu od 17.03.2017.g. i izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu od 23.03.2017.g., prijenos založnog prava na nekretnine u A-I, a koje založno pravo je uknjiženo u Teretnom listu - pod C 2.1 ovosudnim rješenjem posl. broj Z-945/97 u korist .............. banke podružnica Zagreb, Zagreb, ............, na temelju rješenja o osiguranju I.234/96, uknjižuje se pravo zaloga na osnovu Okvirnog ugovora o poslovnoj suradnji u iznosu od 200.000,00 DEM u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju NBH sa sporednim tražbinama, za korist novog vjerovnika - cesionara:
    Prvenstveni red upisa Z-945/97 na 2.1
  na 2.1
   
        ................... D.O.O., OIB: ................., ZAGREB, ..................
 12. , Borbena7 je napisao:

  Poštovani, sa pitanjima i odgovorima se vrtimo u krug. Ugovor o cesiji ne može biti osnova za upis zabilježbe ovrhe na nekretnini. Nešto je drugo u pitanju. Tim više što obustavljena prethodna ovrha na nekretnini koju je pokrenuo prvi ovrhovoditelj. I da postoji propust zk odjela da briše ovu zabilježbu temeljem pravomoćnog rješenja o obustavi kojega dostavlja sud na provedbu, to i dalje ne znači da se novi ovrhovoditelj može upisati u teretni list na mjesto prvog ovrhovoditelja.

  Poštovani. Jasno mi je da se vrtimo u krug no to je jednostavno bilo tako. Ovrhovoditelj je u cjelosti povukao ovrhu. Osnovom toga sud donosi rješenje o obustavi ovrhe i poništava sve radnje vezane za ovrhu te daje nalog ZK odjelu za brisanje ovrhe. Stalna služba općinskog suda pored toga donosi rješenje kojim se DOPUŠTA brisanje zabilježbe. Sve postaje pravomoćno, nitko ne ulaže prigovor ili žalbu. Iznenada se pojavljuje preuzimatelj potraživanja, upisuje se na mjesto prethodnog ovrhovoditelja u knjigama ZK odjela, pokreće novu zabilježbu. Sud donosi rješenje o ovrsi a ZK odjel rješenje o zabilježbi ovrhe. Da bude sve zanimljivije, sve potpisuje ista sutkinja koja je i potpisala rješenje o dopuštanju brisanja ovrhe

  nadopuna, napominjem da ZK odjel ne provodi dobivene naloge i dopuštenje za brisanje ovrhe iz ZK knjiga 

 13. prije 5 sati , Borbena7 je napisao:

  Ovo što navodite nije moglo biti ovako provedeno. Što točno piše u teretnom listu pod tom zabilježbom i u kakvoj je ona vezi sa prvom zabilježbom za koju tvrdite da je omaškom zk odjela ostala upisana u zk knjigama?

  osnova je ugovor o preusimanju potraživanja. u toj proceduri preuzimanja nisam bio obavješten ni ja ni sud. tome je dokaz da je sud izdao rješenje kojim je postupak ovrhe obustavljen i nalaže zk odjelu brisanje svih zabilježbi

   

 14. , rim1 je napisao:

  To sam negdije pročitao da se ne može provoditi ponovno ovrha na istoj nekretnini no ne mogu pronaći gdije. možete li mi dati vezu gdije to stoji. hvala unapred

   

  kronološki gledano, ovrhovoditelj je prije ustupanja potraživanja povukao ovršni prijedlog u cjelosti. sud je izdao rješenje o obustavi i dao nalog ZK odjelu da briše zabilježbe ovrhe.  zk odjel to nije učinio, brisao, nešto kasnije preuzimatelj dostavlja zk odjelu zabilježbu i pokreće novi ovršni postupak. mišljenja sam da je tu kriv zk odjel jer nije brisao zabilježbu samim time preuzimatelj potraživanja, MISLIM, više nebi držao u rukama sredstvo osiguranja. molim mkišljenje

   

   

 15. prije 21 sati , Adacta adacta je napisao:

  Ovrha je jedno, dug je drugo. 

  Nebi smio poslje povlačenja banke koristiti istu ovrhu. 

  Sudu na kojem se vodi poslovni broj, pošaljite da nije u z k brisano i da se novi vjerovnik  upisao na povučenu ovrhu što je protuzakonito. Navedite da trpite štetu i da če te tražiti odštetu. 

  Ali bolje da to pitate nekoga da vam stručno napiše

  To sam negdije pročitao da se ne može provoditi ponovno ovrha na istoj nekretnini no ne mogu pronaći gdije. možete li mi dati vezu gdije to stoji. hvala unapred

   

 16. prije 15 sati , Adacta adacta je napisao:

  Ako je sudsko rješenje sa suda pravomočno u vašu korist da je ovrha završena onda je došlo do propusta suda ili ZK koji nije to brisao. Temeljem čega je utjerivač kupio potraživanje i koje godine? 

  utjerivač je od banke otkupio potraživanje NAKON što je banka povukla zahtjev za ovrhu. U sječnju će biti 4 g

   

 17. prije 2 sati , Adacta adacta je napisao:

  Ako nije bilo kupaca nema zastare, jer to nije ovrhovoditeljova krivnja što se nisu pojavili kupci. 

  A ako on povuče prjedlog u cjelosti treba vidjet razlog povlačenja, da li zbog nemogučnosti ili samo povlači  bez razloga. 

  Ukoliko je povukao prjedlog, a prošlo je kako vi govorite više od 10 g. Pa sada traži novi prjedlog, ja bih uložio prigovor zastare jer time negubite ništa. Sad opet ovisi kolki je dug, jer to vi želite platiti ili ne, itd.,. A i treba vidjet kakav je to novi prjedlog, čime je zatražena ovrha. 

  banka je povukla u cjelosti zahtjev bez posebnog obrazloženja i time je postupak završen. Doneseno je rješenje osnovom toga i dan je nalog ZK odjelu za brisanje svih zabilježbi. Na to rješenje se nitko nije žalio i postalo je pravomoćno, u sječnju će biti 4-a godina. Utjerivač dugova je otkupio potraživanje a kako u ZK odjelu nije provedeno brisanje koje je sud naložio, oni sada su kao sljednici. O svemu tome nisam imao NIKAKVA saznanja niti sam sudjelovao u prenosu-cesiji

   

 18. prije 18 sati , Adacta adacta je napisao:

  Neuspješno provedena, zašto? 

  Što stoji u zapisniku, nesupješna jer nije bilo kupaca, niko se nije pojavio ili? 

  da nije bilo kupaca i tako još 2 puta. četvrti put je ovrhovoditelj povukao zahtjev u cjelosti

   

 19. prije 1 sat, Adacta adacta je napisao:

  Na čemu je bila ovrha, koliki iznos, kad je bila prva ovrha i na čemu, jel znate šta piše u spisu itd? 

  ovrha je bila na nekretnini i sada pokušava obnoviti ovrhu na istoj nekretnini iako je povukao ovršni zahtjev prije više od 3 g

   

 20. Prije 30 minuta, Adacta adacta je napisao:

  Zavisi kakvo je potraživanje,ako je sudska ovrha onda nakon 10g, ali unutar tih 10 g se nesmije ništa dešavati od strane ovrhovoditelja

  proces je trajao oko 15 g. sada je više od 3 g. da je postupak obustavljen POVLAČENJEM prijedloga za ovrhu u CJELOSTI od strane ovrhovoditelja. Sve je postalo pravomoćno. Dali se računa zastara od okončanja postupka ili od isticanja potraživanja obzirom da je postupak ovrhe OBUSTAVLJEN povlačenjem ovršnog prijedloga - zahtjeva u cjelosti.

  Hvala

   

 21. , Ruby_Danderfluff je napisao:

  Bit će da sutkinja smatra da niste potrošač. No nije samo Rimska konvencija, tu postoje i kasnije direktive EU, ako se radi o trgovcu i potrošaču iz zemalja članica EU. To što Vi smatrate da sudac ne poznaje pravo, nije razlog za izuzeće, razlozi za izuzeće su svi taksativno navedeni u postupovnim zakonima i ne možete mimo tih razloga.

  ipak nisam zatražio izuzeće jer sam ovo uspio sutkinji dostaviti, zapravo cijeli stručni rad po pitanju mjerodavnog prava s naglaskom na ovo citirano. sve ušlo u zapisnik s rasprave. mišljenja sam da je ovo nedvojbeno jasno i da preko ovog nebi mogla samo tako preći

  blob.png

×
×
 • Napravi novi...