Jump to content

Sign in to follow this  
  • članaka
    9
  • komentara
    3
  • otvaranja
    1230

Isplata primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

Sign in to follow this  
Spitfire

1302 otvaranja

 

Nastavno na članak o suđenju u razumnom roku, ovdje dajemo osvrt na naknadu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, također prema odredbama Zakona o sudovima u čl.68-69.

Ukoliko predmet nije riješen ni u roku koji je donio predsjednik suda na temelju osnovanosti vašeg zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, možete neposredno višem sudu u daljnjem roku od šest mjeseci podnijeti zahtjev za isplatu primjerene naknade.

Neposredno viši sud ili vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske nakon toga odredit će novi rok za rješavanje predmeta ali i visinu naknade koja ne može iznositi više od 35.000 kuna, ovisno o tome koliko je dugo predmet na sudu.

Po dobivanju Rješenja kojim se dosuđuje isplata primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, treba se predati zahtjev za isplatu dosuđene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Zahtjev za isplatu dosuđene naknade dostavlja se Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, na Odjel pisarnice, osobno ili putem pošte na adresu Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.

U zahtjevu trebate navesti, ime i prezime, OIB, adresu i kontakt telefon ili adresu e-pošte, te IBAN vašeg računa na koji se treba izvršiti uplata.

Uz zahtjev za isplatu dosuđene naknade treba se priložiti rješenje kojim se dosuđuje isplata primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku s klauzulom pravomoćnosti.

Klauzulu pravomoćnosti (potvrdu da je Rješenje pravomoćno) dobija se kod suda kojem je predan zahtjev i koji je donio navedeno rješenje.

 

Sign in to follow this  


0 komentara


Preporučeni komentari

Još nema komentara.

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite korisnički račun na našoj stranici. Lako je!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad

×