Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  9257
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  129

Spitfire je zadnji put osvojio dan srpanj 25

Spitfire objavljuje sadržaj koji drugi korisnici cijene!

8 pratitelja

O Spitfire

 • Status
  Moderator

Nedavni posjetitelji profila

17450 pregleda profila
 1. Postoji shodno čl. 110 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, jedino što je bit toga postupka dokazivanje prekomjernosti imisije.
 2. U ovom slučaju ste vi još uvijek upisani vlasnik dok je kupac sa postojećim ugovorom izvanknjićni vlasnik. Možete u slučaju koji ste naveli da bi se mogao desiti ići s progovorom JLS uz dokaz kupoprodajnog ugovora kojim bi teretili izvanknjižnog vlasnika. Kako bi na to reagirala JLS, pitanje je. Da bi to riješili jednom za svagda, kao osoba koja prema Zakonu o zemljišnim knjigama gubi knjižno pravo, možete uz potrene isprave podnijeti prijedlog za upis promijene vlasništva uz jednu ne baš dobru stvar po vas, a ta je da bi vam vjerovatno zbog proteka vremena naplatili peterostruki iznos pr
 3. U katastru se opisuju nekretnine dok je zemljišna knjiga nadležna za upisivanje stvarnih prava na istim nekretninama. No, zbog kojekakvih razloga navedeni registri nisu uvijek bili vođeni u suglasju pa je moguće da su nositelji stvarnih prava upisani u jsdnom od tih registra.
 4. Nema na čemu. Lijep pozdrav i svako dobro.
 5. Version 1.0.0

  14 preuzimanja

  Primjer predloška osobne služnosti stanovanja.
 6. Što bi značilo da prema tadašnjim zakonskim odredbama istu nije bilo potrebno legalizirati jer je loggia kao takova zadržala svoju prvotnu funkciju. Svi ostali koji su rušili pregradni zid takovu preinaku su morali legalizirati jer je time loggia izgubila navedenu funkciju. No to što su drugi takove radove legalizirali ne znači da ste i vi na razini cijele zgrade dobili mogućnost isto napraviti bez potrebne dokumentacije. A ista se u vašem slučaju sastoji od izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole. Eventualno bi mogli, kada ste već napisali da su sve već zatvorene, odradi
 7. Nije to nikakav pritisak jer već poodavno zakonski ne postoji zakup ili najam bez naknade tj. mijenjan je zakon baš iz razloga zaobilaženja plaćanja poreza na ovaj način te porezna stoga, bez obzira što vi naveli ugovoru, ima pravo i obvezu obračunati porez na dohodak prema tržišnoj vrijednosti ako ista nije navedena ili nije navedena u tržišnom iznosu.
 8. Potreban vam je ovlašteni arhitekt koji bi izradio glavni projekt (koji bi sadržavao i projekt rušenja) na osnovu čega bi ishodovali građ.dozvolu. Pogodnost u svemu bi bila, ukoliko se radi o istim gabaritima, neplaćanje komunalnog i vodnog doprinosa.
 9. Točna odredba vjerovatno ne postoji pa ni u odredbama za provođenje prostornog plana (eventualno moće biti propisana udaljenost od susjedne čestice u slučaju obiteljskih stamenih objekata). To može biti propisano međuvlasničkim ugovorom ili pravilnikom o kućnom redu ako ste ga kao suvlasnici donijeli. Međutim, ono na što bi ste u ovome slučaju trebali obraatiti pozornost jesu odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u dijelu o susjedskim pravima koje se jednako tako odnose na vlasništvo posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) o imisijama a koje kažu da, "Nitko se
 10. Odgovori na vaše pitanje bi postojali u Odluci o odvodnji otpadnih voda vaše JLS koju su trebali donijeti temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakona o vodama. Tamo se pobliže opisuje što je septička jama i koje uvjete treba zadovoljavati, a sam smještaj iste određuje se u odredbama za provođenje prostornog plana.
 11. Naravno da ne i tu bi imao razloga za postupanje komunalni redar. No, morate biti svjesni da je u takovim mjestima to našto normalno (da ne kažem tradicija) pa će rijetko tko nešto posebno postupati u takvoj situaciji.
 12. Tražite da se u ugovor navede isto da ne bi kasnije ostalo na "je rekao".
 13. Traži se, na zahtjev vlasnika (vas) druge nekretnine, od suda da svojom odlukom uspostavi služnost vodova preko prve.
 14. Terasa je definirana kao ravna, površinski obrađena, natkrivena ili nenatkrivena površina uz neku graževinu ili na njoj. A nadstrešnice točnije definiraju prostorni planovi na način npr., da su to pomoćne građevine koje natkrivaju neki prostor, otvorene sa svih strana osim u slučaju da se najviše sa svije strane naslanjaju na druge građevine, potporne zidove ili na međe susjednih čestica u kojem slučaju moraju biti zatvorene s tih stana.
×
×
 • Napravi novi...