Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  8071
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  108

Spitfire je zadnji put osvojio dan rujan 16

Spitfire objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

4 pratitelja

O Spitfire

 • Rang
  Moderator

Nedavni posjetitelji profila

12321 pregleda profila
 1. Ne. Sam naziv Rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu pomoćnu zgradu u funkciji osnovne zgrade govori da se odnosi na pomoćnu zgradu. Nadalje, uz zahtjev za donošenje rješenja morali ste priložiti tri primjerka kopije katastarskog plana i akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena. Sam akt nije dokaz i da je osnovna zgrada izgrađena točno prema aktu te se ne smatra završnim dokazom legalnosti. To bi bila uporabna za građevinu izgrađenu do 01. listopada 2007.
 2. Ni moderatori nemaju tu mogućnost.
 3. Norma vam nešto posebno ne treba jer je sama Uredba imala izmjene i dopune (NN 117/05) koje sada glase, čl.4 st.1 Neto korisna površina stana (P) za koji se utvrđuje najamnina u skladu s odredbama ove Uredbe, određuje se primjenom članka 19. Pravilnika minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (NN 106/04), a navedeni članak Pravilnika određuje da je izračun za neto korisnu površinu za stan: -mjereno od ulaznih vrata, sve podne površine, svi ugrađeni predmeti i prostori (ventilirani ormari, kade i sl.) – koef. 1,0 -lo
 4. Pojedinačni ispravni postupak ili parnični postupak pred sudom, pojašnjeno u članku.
 5. U roku od tri godine od proglašenja oporuke. Oni predstavljaju naplatne pravne poslove i tako ne ulaze u sastav ostavine.
 6. Spitfire

  Promjena imena

  Ime, kao i prezime se može sastojati od vise riječi no u osobne dokumente će se isto upisati ako jedno ili drugo ne prelazi određeni broj slova koji se mogu upisati u dokumente. Dakle, može se upisati dva imena ili prezimena. No ukoliko prelazi, upisati će se ono osobno ime koje stranka u izjavi kod matičara odredi da će se njime koristiti u pravnom prometu. Sto se tiče same promjene osobnog imena, a na tragu upita korisnice, oni hrvatski državljani kojima je promjena osobnog imena odobrena po propisima drugih država, s kojim se vise ne služe jer su stekli novo osobno ime, upisuju se u ma
 7. Radilo bi se u biti o pravu na nužni dio prema kojem bi brat mogao zahtjevati umanjenje raspolaganja oporukom zbog povrede nužnog dijela. Nužni dio potomaka, posvojčadi i njihovih potomaka te bračnog druga iznosi jednu polovicu. Eventualno ako bi brat bio isključen iz nasljedstva poradi nekog od razloga iz čl.85 Zakona o nasljeđivanju. Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju.
 8. Da. To se promijenilo novim Zakonom o porezu na promet nekretnina koji je stupio na snagu 01.01.2017. gdje su se kod poreznog oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju bez naknade dodale riječi "koji čine uspravnu liniju" gdje se u temi probalo otkriti u čemu je novost s tim dodavanjem. Tako da je zakonodavac odredio uspravnom linijom tj. načelom transmisije plaćanje poreza na sva stjecanja bez naknade ukoliko se preskače živući potomak. Eventualno ako bi ste sačekali 2 godine od dana darovanja majci zbog Zakona o porezu na dohodak.
 9. Ali bi svakako vrijedile odredbe čl.11 st.2 Obiteljskog zakona. Naime, određeni zakoni jesu već izjednačavali bračnu i izvanbračnu zajednicu u poreznim pitanjima (Zakon o porezu na dohodak) no ne i Zakon o porezu na promet nekretnina, pa niti posebnim zakonom kao što je porezni status životnih partnera Zakonom o životnom partnerstvu osoba istoga spola. Tako status bračnih i izvanbračnih drugova nije bio izjednačen ni prošlim Obiteljskim zakonom do donošenja novog koji je na snazi od 01.01.2020. i odredbama već spomenutog čl.11, a to je uredio i Opći porezni zakon u čl.15.
 10. Ja bih se samo nadovezao sa konkretnim odredbama prema kojima pravna osnova postaje dosta jednostavna. Dakle, ZOUP propisuje načelo zaštite stečenih prava stranaka prema kojemu se pravomoćna odluka javnopravnog tijela a čime je stranka stekla određena prava, može poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima propisanim zakonom. Kako se u ovom slučaju ne bi moglo govoriti o poništavanju ili ukidanju na način kako to propisuje ZOUP, ostaje izmjena propisana zakonom, u ovom slučaju podredno i Zakonom o socijalnoj skrbi i čl.36 st.1 i 36a. Dakle, prema navedenome bi se donijelo Rješenje o i
 11. Što se tiče sudske prakse, može se naći i ovdje jer se Matrix potrudio postaviti istu po određenim područjima.
 12. Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže.
 13. Možda bi vam se početak bil najbolje obratiti upravnom odjelu za prost.uređenje i gradnju gdje bi dobili točnije odgovore za vaše područje, no općenito kada se radi o zahtjevu za promjenu namjene građevine istom se prilaže akt za uporabu. To bi značilo da bi prije podnošenja zahtjeva za promjenu namjene trebali ishodovati akt za uporabu građevine građene prije 15. veljače 1968 s time da bi ista trebala biti u stanju uporabe, dakle trebala bi imati barem sređeno krovište ako je u stanju zbog kojeg bi uporaba bila upitna.
 14. Odgovor na oba pitanja daju odredbe Zakona o prostornom uređenju a podredno, još detaljnije i odredbe za provođenje prostornog plana vaše JLS. Naime, ZPU određuje kada je moguća parcelacija ali svakako je bitno i ono što porpisuje prostorni plan o veličini pojedine čestice, najmanjoj širini ali i dubini pa prema tome ovisi bi li mogli uopće parcelirati i na koji način.
 15. Spitfire

  Zid i susjed

  Prava i obveze propisuje Zakon o vlasništvu pa što se tiče međe i ograda kaže da se može imati zajednička ili vlastita ograda. Ukoliko su njegovi stupovi i ograda na njegovoj strani međe (a kažete da je vaš zid na vašoj čestici) baš i nemate pravo tražiti da ga udaljuje jer bi to bila vlastita ograda kao i vaš zid. Glede zemlje, ukoliko zbog iste nema prekomjernih imisija ili je poduzeo sve potrebne mjere za odvođenje kišnice s krova tako da se ne slijeva na vašu nekretninu, isto bi bilo kao i sa ogradom.
×
×
 • Napravi novi...