Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  8192
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  111

Spitfire je zadnji put osvojio dan studeni 26

Spitfire objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

4 pratitelja

O Spitfire

 • Rang
  Moderator

Nedavni posjetitelji profila

12741 pregleda profila
 1. Da, kod vas je prolem što već imate nućni dio okućnice inaće bi se mogli tražiti od JLS prodaju zemljišta za formiranje izgrađene građevne čestice u skladu s UPU ili DPU ako su isti planovi donešeni. Što se tiče dosjelosti (korištenje 50 god) sa nekretninama u vlasništvu JLS koje su (ako jesu) bile društveno vlasništvo su trenutno skoro nemoguća misija jer bez obzira na kakvoću posjeda (zakonitost, istinitost ili barem poštenje) za istu vam je potrebno 40 godina računajući od 08. listopada 1991. tj. od stupanja na snagu Zakona o preuzimanju zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima.
 2. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice izdaje upravni odjel JLS, pa kako se prije toga mora ispoštovati određena procedura kod zahtjeva za prodaju određene ili dijela te čestice, samim time je dana i suglasnost. Na kraju krajeva JLS prema Zakonu o prostornom uređenju ima obvezu, na zahtjev vlasnika građevine, prodati zemljište koje čini građevnu česticu zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju.
 3. Zakonu o gradnji, Zakonu o prostrornom uređenju, odredbama za provođenje prostornih planova i odlukama JLS. Za sada ne. Odluke JLS. Upravnom odjelu JLS nadležnom za poslove prost.uređenja i gradnju. Prije upuštanja u izradu bilo kakove dokumentacije mogli bi ste se informirati kod njih što i kako. Samo onaj tko zna za to na način da prijavi građ. inspekciji. Ili u slučaju eventualne prodaje, kupac ili banka. Ne. Sama garaža je pomoćni objekat i trenutno se može graditi do 50 m2 bez građ.dozvole uz glavni projekt na čestici postojeće stamben
 4. Koji? Prilozi koji su dio zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju kao što je spomenuti arhitektonski snimak? Nemate koristi od toga ukoliko u Rješenju o izvedenom stanju nisu spomenuti prozori. Da jesu i u tim priloženim dokumentima bi bili spomenuti kao i što bi bila priložena i Potvrda konzervatora. U Rješenju o izvedenom stanju se navodi što je ozakonjeno a ne u popratnoj dokumentaciji.
 5. Koliko ja vidim vi već raspolažete nekakovim Rješenjem o izvedenom stanju i citirati njegove dijelove.
 6. Sve i da postoji slika pročelja to ne znaci da su ozakonjenje i prozori jer se prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito uzgrađenim zgradama ne može ozakoniti građevina koja se nalazi unutar kulturno povijesne cjeline koja je upisana u Registar KD ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u Registar, osim ako nadležno tijelo za zaštitu kulturne baštine ne izda potvrdu da je izgrađena u skladu sa posebnim uvjetima. Shodno tome bi i u rješenju o izvedenom stanju izrijekom stajalo da se ozakonjuju i sporni prozori.
 7. Radilo bi se o porezu na dohodak kojeg bi ste bili obveznik plaćanja da ste nekretninu stekli darovanjem i otuđili u roku dvije godine. No to ne vrijedi ako je nekretnina stečena nasljeđivanjem (čl.58 st.4 Zakona o porezu na dohodak).
 8. Vjerovatno, ako zadovoljava prvi i najvažniji uvjet, da to što je "otišlo" nije u suprotnosti sa prostornim planom. Trebat ćete arhitektonski snimak izvedenog stanja, kao i geodetski snimak ako građevina nije evidentirana u katastarskom planu. Doprinose bi trebali platiti za m3 izgrađene mimo građ.dozvole kao i kaznu za zadržavanje nelegalno izgrađene građevine čije visine propisuje JLS, a znatno su nepovoljnije od onih koje su propisane za legalizaciju po povoljnijem zakonu (Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama). Što se tiče garaže, ne bi je trebalo biti problem evidentirati u
 9. Ne, osobne sliužnosti ne mogu se prenositi s ovlaštenika na drugu osobu.
 10. Prvo treba podnijeti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku sudu pred kojim se vodi postupak, pa ako se rješenjem odredi rok u kojem se treba riješiti predmet, a ne riješi se u tome roku, tek onda se ima pravo tražiti naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.
 11. Naravno da utječe jer odredbe za provođenje prostornih planova i služe tome da bi se znalo koliko se gdje može graditi. Doduše, neke odredbe imaju i propisane iznimke ali mislim i da postoje u ovom slučaju se ne bi primjenjivale jer je povoljnijim zakonom legalizirano takovo stanje ali se ne bi više moglo raditi ništa mimo odredbi za provođenje PP. To bi također trebalo biti propisano u spomenutim odredbama za provođenje PP. Bila bi nadležna građevinska inspekcija. Međutim, teško mi je za povjerovati da bi se neki arhitektonski ured igrao s izradom takvog projekta (iako uvijek
 12. Ovdje i dalje treba imati na umu promjene odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina i ubacivanje riječi "koji čine uspravnu liniju", što se može vidjeti u temi.
 13. Ako se radi o vanjskim stepenicama kojima se građevina tlocrtno proširuje, da. Zakon navodi 10 ili manje nekretnina, ne suvlasnika. Prema tome ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno granici sa 10 ili manje nekretnina poziv na uvid se dostavlja strankama osobnom dostavom. Za podizanje nadozida do 0.6 m. Takav projekt ne mora imati potvrde JP tijela, niti se poziva na uvid u isti.
 14. Na nekretnini koja bi promijenila vlasnika, ne. Eventualno bi mogli pobijati tu dužnikovu pravnu radnju tužbom u roku tri godine za besplatno raspolaganje (darovanje) od dana sklapanja ugovora.
 15. Ako se ne riješi u zadanom roku. Tada stranka ima pravo podnijeti zahtjev neposredno višem sudu za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Taj zahtjev se podnosi u roku 6 mjeseci od isteka zadanog roka.
×
×
 • Napravi novi...