Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  8795
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  119

Spitfire je zadnji put osvojio dan travanj 13

Spitfire objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

5 pratitelja

O Spitfire

 • Status
  Moderator

Nedavni posjetitelji profila

14005 pregleda profila
 1. Prvi dio Glava I Temeljne odredbe zakona Odluka Zaklade HBDR-nije odluka JP tijela "Osporenim rješenjem Upravnog suda u Splitu odbačena je tužba tužitelja kao neosnovana temeljem članka 30. stavak 1. točka 7. Zakona o upravnim sporovima... ...Prema stanju spisa razvidno je da je tužitelj podnio tužu radi poništavanja odluke Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, donesene na temelju članaka 3. Zakona o zakladi hrvatskih brenitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te članaka 16., 17., 18. i 19. Pravilnika o uvjetima i
 2. Ima u odredbama prostornih planova i Zakonu o prostornom uređenju tj., ukoliko se u poslovnom prostoru želi stanovati treba ga prenamjeniti u stambeni prema čl. 151 navedenog zakona. Ukoliko za to nisu potrebni radovi za koje je potrebna građ. dozvola, isto se riješava dobivanjem dozvole za promjenu namjene i uporabe građevine koju izdaju uredi državne uprave za prost.planiranje općina/gradova.
 3. Za proširenje balkona vam treba dozvola jer se to smatra rekonstrukcijom građevine, dok bi vam za prozor trebala samo suglasnost suvlasnika.
 4. Ne znam što bi tu trebalo biti razumljivije. Glavni projekt kao takav je skup projekata (arhitektonski, građevinski, elektro itd) usklađenih s odredbama prostornog plana, posebnim uvjetima, tehničkim propisima i drugima donesenih na temelju Zakona o gradnji, te potvrđen je osnova za ishodovanje dozvole za gradnju. Pa ako je ista na na temelju njega izdana, onda je pitanje koliko treba biti temeljit pri tehničkom pregledu kod izdavanja uporabne dozvole nepotrebno. Na tehničkom pregledu računi nisu od nekog interesa ali je rješenje o upisu u sudski registar ili obrtnica i suglasnost za o
 5. Spitfire

  Zakup zemljista

  Da, ako mu prodate zemljište.
 6. Zakon propisuje da se izgrađena, odnosno rekonstruirana građevina može početi koristiti nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola (ili izjednačeni akt npr. Rješenje o izvedenom stanju). Znaći da mora biti završena i želite je početi koristiti. Sam nekakov propisan rok u biti ne postoji no može se izračunati nekakov krajnji rok za podnošenje zahtjeva za uporabnu dozvolu na način da imate tri godine za početak radova na osnovu pravomoćne građ. dozvole+ 5 ili 7 godina za završetak građevine u zavisnosti od skupine u kojoj se nalazi (2b ili 3b) Onoliko temeljit koliko je pot
 7. Upisati legalizirane objekte/dogradnje.
 8. Spitfire

  Aneks predugovora

  U biti ništa komplicirano. Aneks Predugovora o kupoprodaji nekretnine sačinjenog i potpisanog dd.mm.yyyy te ovjerenog kod JB XY pod poslovnim brojem Ovr-xy. I/Temeljem činjenice smrti (predmnijevam da je pok. otac prodavatelj) Prodavatelja XY iz članka X navedenog Predugovora, te Rješenja o nasljeđivanju, kupac YX iz članka X Predugovora i pravni sljednik iz Rješenja o nasljeđivanju, suglasni su da se članak X Predugovora mijenja i glasi: (tu upisujete svoje podatke), u daljnjem tekstu prodavatelj, YX, u daljnjem tekstu kupac,... II/Ostale odredbe Predugovora ostaju i
 9. Meni se prije čini da se ovdje radi o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reaumbulaciji koja je za dio područja K.O. Čučerje završena javnim izlaganjem 02.01.2020 godine nakon čega je obnovljena zemljišna knjiga te se o tome dobilo rješenje nakon provedbe u katastru nekretnina i zemljišnim knjizi te tu ne bi trebalo biti o nikakvoj razlici i eventualnom usklađivanju. Prema tome, ako se radi samo o vađenju zk izvatka, a kako su zemljišne knjige javne isprave, to joj može izvaditi netko tu a može podnijeti zahtjev i osobno online ako ima aktiviran sustav e-Građanin.
 10. Postoje, od 3 000-6 000 kn za fizičke osobe. Jedini je problem što trenutno prijavu promjene i probijanje zakonskog roka prije a posebno nakon prijave promjene nadležnom kat.uredu nitko još ne utvrđuje prekršaj i kaznu (moguće zbog nedorečenih propisa čija bi to nadležnost bila) pa i u ovakvim slučajevima ljudi rješenje drže u ladici dok eventualno ne moraju srediti stanje u katastru i ZK zbog prodaje i sl. Po mome skromnom mišljenju to se moglo riješiti na sličan način kao i kod probijanja roka kod upisa u ZK, peterostrukom ili većom pristojbom, no to je već do zakonodavca.
 11. Nositelj prava na nekretninama dužan je u roku od 90 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnom područnom uredu za katastar odnosno uredu Grada Zagreba svaku promjenu na nekretninama koja utječe na podatke upisane u katastarski operat katastra nekretnina.
 12. Možda će vam ovako biti jasnije. Što u prijevodu znači ako je stečena i otuđena u roku 2 godine od dana nabave oca od strane pravnog prednika, u ovom slučaju darovatelja tj. sina. Dakle od dana kada je istu sin darovao ocu. Nakon toga se propisuje da mu se utvrđuje dohodak na način iz stavka 1 na što se odnosi nastavak koji ste citirali, da će se razlika primitka utvrđivati od dana nabave darovatelja, dakle porez na dohodak će se utvrđivati ne od dana kada je sin ocu darovao nekretninu, nego od dana kada ju je sin kupio.
 13. Ne bih ulazio tko sve radi po raznim upravnim odjelima no ostao bih kod svog prvotnog odgovora,
 14. Nakon dobivanja izvršnog akta za gradnju, s istim se predaje zahtjev upravnom odjelu koji donosi rješenje o prenamjeni. U tome postupku se plaća prenamjena.
×
×
 • Napravi novi...