Jump to content

hrvoje2908

Korisnik
 • Broj objava

  53
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

Sve što je hrvoje2908 objavio

 1. U pravu ste. Imam dovoljno papirologije. Ali bi mi taj Izvadak iz poslovnih knjiga B2 kapitala na dan preuzimanja mog duga bio šlag na tortu. A oni mi to ne žele dostaviti.
 2. Borbena 7, evo gledam taj dokument koji sam poslao i Vama na uvid. Dakle, tu je Javni bilježnik N.V. sastavio Rješenje o ovrsi na temelju Prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave. A kao dokaz je naveo Izvadak iz poslovnih knjiga koji mi je dostavljen zajedno sa sa ovim Rješenjem.
 3. To ne mogu jer nije javni bilježnik donio nikakvo rješenje. Nego je banka prodala moj dug B2 kapitalu. A B2 kapital je meni samo poslao dopis da su od sada oni novi vjerovnici i naveo samo iznos duga. Taj Izvadak mogu dobiti samo od njih.
 4. Da Borbena7, bilo bi glupo i kukavički da se sada predam kada sam ovoliko vremena potrošio i sebi i Vama i Sunčanoj strani ulice koji mi nesebično pomažete ovdje na forumu. Čekat ću njihov odgovor iako kažem da sumnjam da će to biti nešto pozitivno i meni prihvatljivo. Jučer sam od njihovog agenta zatražio da mi uz odgovor pošalje i Izvod iz njihovih poslovnih knjiga na dan preuzimanja duga, jer ga nisam dobio uz onu obavijest koju su mi poslali kada su dug preuzeli. Poslali su mi samo koliki iznos im dugijem. Naravno agent je rekao da mi to ne može poslati zbog njihovih poslovnih pravila. A jasno je i zašto, jer u Izvodu bi se u stavci glavnica vidio iznos zbrojene glavnice i zateznih kamata, a u stavci zatezne kamate bi se vidjele i zatezne kamate. No, to sve nije bitno, i iz ovih dokumenata što imam je apsolutno razvidno da ne rade po zakonu. Imam samo jedno pitanje za Vas. U slučaju da ne pristanem na njihovu nagodbu, i ako oni ovo rješenje za prisilnu naplatu konačno dostave u Finu, da li će to biti isto ovo rješenje ili će ga prepravljati s obzirom da se moje dugovanje prema njima od 2018. do danas mijenjalo? I da li ću dobiti nekakvo upozorenje ili će mi odmah Fina zaplijeniti sredstva?
 5. Pa zaista ne znam više šta da radim. Snimio sam taj razgovor pa sam ga sada još jednom preslušao. Mislim da se s njima ne može pregovarati jer oni vode svoju politiku i svaki pokušaj ubijeđivanja da nisu u pravu je borba sa vjetrenjačama, Dugujem vam objašnjenje zašto se nisam žalio kada sam dobio ono njihovo rješenje za ovrhu. Napravio sam to namjerno u nadi da će oni to rješenje poslati u Finu, čak sam ih i pokušao navući da to naprave. Znao sam da će mi ovaj jednostavni stečaj potrošača biti pozitivno riješen pa sam s njime mislio riješiti se i B2 kapitala. Ali očito da su se oni toga i bojali pa nisu ništa ni poduzeli.
 6. Evo sad sam pričao sa agentom iz B2 kapitala. Pitao sam ga zašto mi nisu odgovorili na mail u kojem sam i poslao dokument o zaključenom stečaju potrošača i tražio ih da mi dostave novi obračun duga iz njihovih poslovnih knjiga. Rekao je da je taj moj predmet poslan "stručnoj službi" i da ga vjerojatno još nisu obradili. Onda sam ga pitao sljedeće: Da mi kaže koliko im je Addiko banka do sada proslijedila novaca koje mi je Fina ovršila. Rekao mi je točan iznos koji se i kod mene poklapa. Onda sam mu rekao da zbroji taj iznos sa iznosom jednokranje uplate koju sam izvršio na njihov račun. Kad je zbrojio onda sam mu rekao da to oduzme od glavnice i vidjet će da sam u pretplati 1452kn. Tu počinje njegova priča: Da glavnica nije to što piše u izvatku nego da oni glavnicom smartaju kompletan dug. Znači i zatezne kamate i troškove. Onda sam mu rekao da postupaju nezakonito, jer da su prvo trebali naplačivati trošak, kamate pa glavnicu. Onda me opet on ubjeđuje u svoju teoriju. Vaš dug u trenutku našeg preuzimanja od banke iznosio je po glavnici 8253kn. Ja mu kažem sa glavnicom i zateznom kamatom. On kaže ne, banka nam je taj iznos ustupila kao glavnicu, mi ne znamo šta je tu još dodano od strane banke.... Ja mu kažem da imam Očevidnik ispred sebe i vidim da su tih 8253kn zbrojena glavnica i kamate. Ali ne vrijedi, on priča svoju priču. I kaže mi ovako: Mi taj iznos smo primili od banke kao glavnicu. I u našim knjigama smo ga uveli kao glavnicu i na njega vam se obračunavaju zatezne kamate, Eto, što reći? Malo ih je nazvati teroristima kako kaže Suncana strana ulice.
 7. Imam podatak iz Očevidnika Fine od 03.09.2018.
 8. Darkovace1966 Poslao sam sve to na pp od Borbena7 i Suncana strana ulice.
 9. OK, sada smo vrlo blizu da ugledamo svjetlo na kraju tunela 😉. Samo da rasvjetlimo postupanja u B2 kapitalu. Znači oni su od banke preuzeli dug u iznosu od 8253kn. Glavnica je 5591kn. Banka je njima sredstvima koje su joj uplaćena od mojih ovrha Fine prebacila 2463kn. Ja sam B2 kapitalu izvršio jednu direktnu uplatu od 4580kn. To je zbrojeno 7043kn. E sada tu nešto ne štima. B2 kapital mi je poslao izvod iz svojih poslovnih knjiga. Ako su već smanjivali samo glavnicu ispada da sam ja u pretplati od 1452kn. Međutim u izvodu stoji dug od još 1209kn. Zatezne kamate su narasle na 3166kn. I treća stavka je taj trošak za sastavljanje Ovršne isprave od 1226kn.
 10. E tako, sad sam ja malo pohvatao konce. Pravno ste me dovoljno "prosvijetlili" a ostalo što mi je preostalo je poslužiti se malo osnovnim matematičkim operacijama (oduzimanje i zbrakanje). Dakle, ako zanemarimo slučaj jednostavnog stečaja potrošača po kojem mi je u Fini otpisan dug prema Addiko banci, ispada da sam ja njima ostao dužan 1209kn. Taj iznos je točan, jer kada zbrojim glavnicu i zateznu kamatu i od toga oduzmem iznos koji mi je banka plijenila ovrhama na plaćama dobijem istu cifru. B2 kapital je otkupio od Addiko banke moj dug i poslao mi dopis u kojem stoji iznos koliko ja njima dugujem. Taj iznos je jednak iznosu koji je taj dan bio u očevidniku Fine. Znači glavnica plus zatezne kamate, Od tog dana B2 kapital je odbijao iznose koje mi je banka plijenila ovrhama na plaćama od glavnice duga (ne znam kojim kanalima su dobiljali te podatke iz Očevidnika Fine). A istovremeno zatezne kamate su malo po malo podizali. I kada sam im uplatio direktno na njihov račun 4580kn to isto su odbili samo od glavnice. I sada nekoliko nepoznanica: Da li je Fina sredstva koja su mi plijenili ovrhama od plaće transferirala B2 kapitalu ili je B2 kapital samo pratio stanje u Očevidniku i po tome mi smanjivao dug sa glavnice? I još jedna stvar, Fina je ta sredstva oduzimala i od glavnice i od zateznih kamata. I na kraju: blokada u Fini na dan prodaje duga B2 kapitalu je iznosila isto onoliko koliko je B2 kapital od mene prvim dopisom o preuzimanju duga potraživao. Taj iznos je 8253kn. A ja sam do sada od Fine ovršen za 6760kn a B2 kapitalu sam izvršio jednu direktnu uplatu od 4580kn. To je zbrojeno 11340kn. I sada B2 kapital od mene potražuje 1209kn glavnice, 3166kn zateznih kamata i 1226kn za troškove sastavljanja Ovršne isprave koju su mi prije dvije godine poslali ali je nisu nikada aktivirali u Fini.
 11. Imao sam dug na tekućem računu Addiko banke. 2009-te godine banka mi preko odvjetnika Ovršnom ispravom blokira račun u Fini. Nakon toga, banka 2014. godine moj dug prodaje B2 Kapitalu ali i dalje mi u Očevidniku iz Fine stoji dug prema banci. U sljedećem periodu, malo sam bio a malo nisam bio zaposlen. Kada sam bio zaposlen, svaki mjesec mi se s plaće odbijao iznos i smanjivao dug prema banci. Paralelno s tim, iz B2 kapitala su me uporno telefonski zvali, slali mi poštom razne ponude za otplatu duga koje sam sve negirao i nisam pristajao na nikakve nagodbe.. B2 Kapital mi je preko odvjetnika u 11. mjesecu 2018. poslao Ovršni prijedlog na iznos od 11200kn koji još nisu aktivirali u Fini. Na njega sam propustio rok žalbe u roku od 8 dana.
 12. Borbena7 puno Vam hvala za sve odgovore i veliku pomoć! Idem im sada napisati mail i pristati samo na sve te troškove koji su navedeni u Ovršnom rješenju.
 13. Na ime nastalih troškova ovrhovoditelja, nastalih troškovi odvjetnika, predvidivi troškovi ovrhovoditelja, prevvidivi trošak odvjetnika... Nije mi bilo jasno jer su troškovi raspoređeni da se uplate na račun B2 kapitala i Odvjetničkog društva. Pa sam mislio da sam dužan platiti troškove koji se odnose samo na B2 kapital. Hvala na odgovoru, sada znam da ih tu ne mogu pobijati i dužan sam platiti sva ova potraživanja.
 14. Gledam to Rješenje o ovrsi. U ovih 1226kn ima više stavki i samo jedan mali iznos se navodi da se mora uplatiti na račun Ovrhovoditelja tj. B2 kapitala, Glavnina toga ide na račun Odvjetničkog društva koje ih zastupa. Preciznije, u Rješenju se navodi da se na račun B2 kapitala treba uplatiti 275,35kn. Znači B2 kapital me može teretiti samo za taj dug, a ostali iznos sam dužan Odvjetničkom društvu. Jesam li u pravu?
 15. Nešto razmišljam da im se obratim na način da im napišem: Glavnicu od 1209 kn Vam ne moram platiti jer je ona otpisana nakon zatvaranja jednostavnog stečaja potrošača prema meni. Zateznu kamatu Vam ne moram platiti jer je to protuzakonito učinjena stavka. Ali mi nije jasno kako da postupim sa ovom stavkom OSTALA POTRAŽIVANJA? Tu su mi ubacili 1226kn javnobilježničkih troškova za sastavljanje Prijedloga za ovrhu a taj Ovršni prijedlog nikada nije aktiviran tj. samo su ga poslali meni a ne u Finu.
 16. Uh, od silne nervoze zabrljao sam i krivo napisao ovo gore. B2 kapital je od Addiko banke otkupio moj dug za 8253kn. U međuvremenu ovrhama na plaćama (dok sam bio povremeno zaposlen) Fina mi je skinula oko 2463kn. Prošle godine sam na račun B2 kapitala uplatio 4580kn. Znači ostao sam dužan B2 kapitalu još 1210kn. Međutim, po njihovom obračunu Ja njima dugujem još 5603kn. 3156kn zateznih kamata koje su mi obračunali za 6 godina koliko je ovaj predmet kod njih i 1226kn javnobilježničkih troškova za sastavljanje Prijedloga za ovrhu. Kao što sam već ovdje pisao, ja sam im ponudio nagodbu: Da mi obrišu nezakonski zaračunate zatezne kamate a ja bi im platio samo glavnicu duga i troškove javnog bilježnika što sve skupa iznosi 2435kn. Oni su na ti pristali, ali su mi dali rok od prvo tjedan pa onda prolongirali na mjesec dana. I danas me zovu i traže mi iznos od 5642kn smatrajući da su oni meni napravili ustupak i skinuli zatezne kamate, a pošto ja nisam platio dogovoreni iznos u roku koji su oni zadali ne pristaju više na tu nagodbu za 2435kn. Kako sam već napisao, danas je taj dug prema Addiko banci 0kn jer sam od njega oslobođen po jednostavnom stečaju potrošača. I šta sada da radim, kako dalje da pregovaram s njima?
 17. Da, to sam i mislio. Znači dogovor sa B2 kapitalom je bio da im platim 2435kn. U to je bio uračunat i iznos od 1226kn koji je stajao u Fini. Ali danas je on obrisan jer je na njemu izvršen jednostavni postupak stečaja potrošača. Znači da ja B2 kapitalu sada dugujem 2435kn - 1226kn = 1209kn.
 18. U jednostavnom stečaju potrošača.
 19. Evo, nitko se nije žalio, rješenje je postalo pravomoćno, Fina je danas dobila dopis od suda i obrisane su sve osnove iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje kao i one koje je Fina prestala izvršavati temeljem temeljem čl. 12. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Ali, maloprije mi zvoni mobitel i gospodin iz B2 kapitala me pita kada ću platiti dug? Prije 3 dana me je iz B2 kapitala zvala gospođa i postavila mi je isto pitanje. Uputio sam je da pogleda mailove jer nema razloga da istu stvar rješavamo i preko mobitela i preko maila. Razgovor je brzo završio. Međutim, današnji poziv je potrajao skoro pola sata, i da sada ne pišem pre detaljno: Gospodin tvrdi da ja njima dugujem 5802kn. Na to sam mu odgovorio da to nije točno jer smo se dogovorili na iznos od 2435kn. Ali gospodin kaže da je to bio njihov ustupak prema meni ako platim u roku koji su oni meni dali. Ja mu napominjem da to nije istina, nego da su pristali na taj iznos iz razloga jer sam im spomenuo nezakonito uglavljene kamate. On sve to negira, uporno tupi svoju priču, ja ga pokušavam ubijediti u suprotno... I kaže mi na kraju, da ja njima napišem mail sa pitanjem. Uglavnom vrti priču u krug. Da li da im sada napišem mail i iznos od 2435kn umanjim za iznos od 1226kn koji mi je brisan u Fini?
 20. Još nije. 15.05. završava 8 dana od objave na e-oglasnoj ploči suda i od tada počinje teći rok od 15 dana za žalbe.
 21. Pozdrav svima, Evo da vam se javim i napišem kako se odvijaju stvari. Dakle nakon što sam se uspio nagoditi sa B2 kapitalom za ovaj gornji iznos, uporno me zovu svakih 15 dana i pitaju kada ću im to platiti. Pravdam se sa novonastalom koronavirus situacijom, i zamolio sam ih da me ne zovu nego da ću se ja njima javiti kada budem u mogućnosti uplatiti dug. Njihov odgovor je da je to politika firme i da me moraju kontaktirati barem jednom mjesečno. U međuvremenu je prema meni zatvoren stečaj potrošača i u njemu mi je otpisan i dug prema Addiko banci od koje su oni otkupili moj dug. Da ne pišem više, evo nekoliko screenshotova komunikacije sa B2 kapitalom. Obratite pažnju na dvije stvari: Izvadak u kojem oni i dalje vode nezakonito dvostruko obračunate kamate koje su rekli da su povukli i konačni iznos duga koji nije onaj na koji su pristali.
 22. Evo da napišem što sam uspio napraviti. Ovo je mail koji sam im poslao: Poštovani, Sukladno jučerašnjem (09.03.2020.) razgovoru i dogovoru sa vašom djelatnicom, šaljem Vam ovaj dopis: NE PRIZNAJEM iznos duga koji VI potražujete u iznosu od 5591kn. PRIZNAJEM iznos duga od 2435kn. Dakle, VOLJAN sam Vam platiti iznos od 2435kn. Ovdje neću pisati detalje, mislim da za to nema potrebe jer sam siguran sam da ih je vaša djelatnica unijela u sustav a također i razgovor je snimljen kako mi je rečeno na početku poziva, pa možete izvršiti uvid u moj predmet i moje obrazloženje zbog čega negiram gore navedeni iznos duga. Ovo je moja posljednja i konačna ponuda, s Vama više ne želim pregovarati ni o kakvom drugom iznosu jer je bespredmetan za raspravljanje. Ukoliko ne pristanete, aktivirajte Ovršnu ispravu na koju ću se žaliti i ovaj predmet ćemo rješavati na sudu. P.S. Presliku Očevidnika iz FINE, koju je vaša djelatnica tražila da pošaljem, pribavite si sami jer Vi imate pravni interes i lako možete doći do njega. LP, ........ A ovo je odgovor koji sam dobio: Poštovani, zahvaljujemo na ponudi vezanoj za tražbinu koja glasi na Vaše ime, a koju smo preuzeli od Addiko bank d.d. Hrvatska (naš broj xxxxxxx). Ovim bismo Vas putem htjeli obavijestiti da smo u mogućnosti pristati na Vašu ponudu u iznosu 2.435,00 HRK. Uplatu je potrebno izvršiti do 27.3.2020. godine. Molim Vas javite nam povratnu informaciju kako bi mogli pripremiti dokumentaciju. Za dodatna pitanja stojimo na raspolaganju, Srdačan pozdrav / Best regards, Odjel naplate / Resolution department Mislim da je ovaj iznos na koji sam ih uspio nagovoriti OK, ne potražuju mi više te sporne kamate. Ali koliko vidim oni to smatraju ustupkom prema meni i uvjetuju mi rok plaćanja od 10 dana.
 23. Borbena7, ne bi li bilo bolje da ovo preformuliram i umjesto "mogu" napišem "maximum koji želim platiti" ? Jer bi me u suprotnom opet mogli nagovarati na dug koji oni smatraju da je ispravan. Meni je u cilju: Ili da pristanu na tu moju ponudu (platio bi im bez problema) ili da ih navučem na sud.
 24. Evo danas su me kontaktirali iz B2 Kapitala. Pitali su me da se dogovorimo oko plaćanja duga i rekli da je iznos 5591kn. Ja sam im rekao da se ne slažem sa tim iznosom, da sam se savjetovao sa odvjetnikom i da je moj dug 2435kn. Spomenuo sam im i njihovo nezakonito računanje kamata na kamatu, iznos na dan koji sam imao u trenutku preuzimanja duga, itd... i ako misli da nisam u pravu neka aktiviraju Ovršni prijedlog u FINI. Na sve to, gospođa me ubjeđivala da nisam u pravu, da nisu računali kamatu na kamatu... Nisam se htio dalje natezati i pitao sam je šta mi ona predlaže. Rekla mi je da im pošaljem SVOJ PRIJEDLOG koji sam joj spomenuo, dakle da napišem da se ne slažem sa iznosom duga koji oni potražuju i da napišem iznos koji sam joj spomenuo. Također je rekla da im pošaljem i presliku Očevidnika iz FINE. Rekao sam da se moram konzultirati sa svojim odvjetnikom pa ću tek onda vidjeti da li ću im išta slati. I sada, što mi je pametnije, ne slati im ništa ili poslati?
 25. Da, od kako je predmet kod njih uračunali su mi 3156kn zateznih kamata. Reći ću im to kada me budu kontaktirali, sada mi je dug prema njima 5591kn i kada bi mi oprostili te kamate bio bi 2435kn. To bi mi bilo prihvatljivo i pristao bi na nagodbu. Ali oni će se sigurno braniti i reći da su te kamate zakonski uračunate. E onda ću doći u nezgodnu situaciju, jer ne znam kako ću im objasniti da nisu pošto ne znam koji Zakon, stavak, članak da im navedem i opravdam svoju tvrdnju.
×
×
 • Napravi novi...