Jump to content

asimicko

Korisnik
 • Broj objava

  17
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O asimicko

 • Status
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. Upravo tako, dobro ste rekonstruirali obiteljsko stablo, konkretno se radi o česticama zemlje. koje je pok. stric za svoga života prodao trećoj osobi (ugovor ovjeren kod JB ali nije provedeno u ZK). Nakon stričeve smrti kupac raskida kupoprodajni ugovor te u izjavi stoji kako se odriče prava iz predmetnog ugovora u korist živog strica. (izjava ovjerena kod JB). Mene zanima tko su nasljednici nakon izjave o raskidu kupoprodajnog ugovora? Može li se stric u čiju korist se kupac odriče prava uknjižiti ili smo svi zakonski nasljednici u igri? Koja je procedura uknjižbe
 2. Poštovani, molim Vas za savjet kod sljedećeg pravnog problema: Moj pok. stric, koji nije imao djecu svoj dio ostavio je osobi koja nije u srodstvu, a prijenos je napravljen temeljem kupoprodajnog ugovora (svibanj 2018.), u kupoprodajnom ugovoru piše da je obaveza kupca da izvrši intabulaciju, a koliko vidim po friškim izvatcima uknjižba nije obavljena. Nadalje, nakon stričeve smrti, "kupac" njegovih nekretnina kod istog JB, daje izjavu o raskidu ugovora o kupoprodaji, te kako se odriče prava iz predmetnog ugovora u korist moga drugog strica, sad taj stric traži da se ja i sestra
 3. Nikakvo rješenje o ovrsi nismo dobili. Koliko sam shavtio u ovom rješenju sud je obustavio ovrhu Ovrvr-xxx/04? Podneskom od 11.studenog 2019. ovrhovoditelj je povukao predmetni ovršni prijedlog te je predložio nastavak ovrhe na novčanim sredstvima. Sud je temeljem odredbe čl. 36. st2. Ovršnog zakona u svezi s odredbom čl 5 st 3 OZ odlučio kao u izreci rješenja?? Šta je točno sud odlučio??
 4. Poštovani, dobio sam sljedeće rješenje: U IME REPUBLIKE HRVATSKE RJEŠENJE Općinski sud XX po sucu XX, kao sucu pojedincu, u ovršnoj stvari ovrhovoditelja HRT Zagreb, zastupana po O.D. Hanžeković, protiv ovršenika XX radi isplate, povodom prijedloga ovrhovoditelja, dana 0.3.prosinca.2019. rješio je Obustavlja se ovrha na pokretninama ovršenika u postupku koji se vodio pred Općinskim sudom YY pod poslovnim brojem Ovrv-xxx/04. Obrazloženje Povodom ovršnog prijedloga ovrhovoditelja Općinski sud YY je 17.kolovoza 2004.g donio rješenje o ovrsi posl. br. Ovrvr-xxx/04 na
 5. Ugovor je sklopljen sa djedom, djed je nepismen te je ugovor potpisao otiskom kažiprsta i pred tri svjedoka. uvjeti iz kupoprodajnog ugovora su provedeni, međutim ugovor nije ovjeren kod JB. Kako bi se tako sklopljen ugovor mogao provesti u ZK (kupoprodaja nekretnina), potrebna je ovjera kod JB. Zanima me da li je ovaj ugovor valjan, te da li je potrebno samo napraviti ovjeru kod JB ili je potrebno sastaviti novi ugovor? Ukoliko je potrebna samo ovjera potpisa, tko sve ovjerava potpis u ovom slučaju, samo kupac i prodavatelj, ili je potrebno da i svjedoci ovjere svoj potpis.
 6. asimicko

  Oporuka

  Pozdrav, bila sam jedan od svjedoka kada je stric uslijed bolesti ali, pri zdravoj svijesti mojoj prijateljici pred 3 svjedoka usmeno izrekako kako "Ostavlja sve svoje".Stric je nepismen, ali smo isprintali Oporuku te naveli njegovu izjavu kako sve svoje ostavlja nećakinji, te naveli nekretnine na koje se to odnosi i prisutne svjedoke kao i datum potpisivanja. Stric je također oporuku ovjerio otiskom desnog kažiprsta, te smo mi kao svjedoci potpisali vjerodostojnost izjavljenoga. Oporuku smo umnožili po jedan primjerak svjedocima dok je original ostao prijateljici. Tjedan dana nakon
 7. Poštovani, potreban mi je savjet u vezi kupnje nekretnina, odnosno suvlasničkog udjela. Stric bi mi prodao ukupni suvlasnički dio , te bi sklopili kupoprodajni ugovor. Zanima me da li da u kupoprodajnom ugovoru navedem i izvanknjižne nekretnine koje se nalaze u posjedovnom listu. Unaprijed hvala
 8. Znači moguće je? U slučaju Darovnog ugovora s nametom koji će biti ostvaren u budućnosti, kada se daroprimatelj može upisati u zk, odnosno da li prijenos vlasništva nastupa s potpisivanjem ugovora? LP
 9. Ne, jer su izvršene obveze iz prethodnog (neovjerenog) ugovora. Na temelju tih izvršenih obaveza ostvario bi se prijenos vlasništva nad nekretninama. Stoga je postavljen upit 1. Da li je takakv UGOVOR O PRIJENOSU VLASNIŠTVA valjan i dostatan za upis u ZK 2. Da li se plaća porez kod takvog ugovora i po kojoj stopi LP
 10. U slučaju darovnog ugovora s nametom, je li upis u ZK moguć odma po sklapanju ugovora, ili tek po ispunjenju nameta. Npr u Darovnom ugovoru namet je osiguravanje troškova pogreba u slučaju smrti.
 11. Postojao je ugovor između braće sklopljen pred svjedocima, neovjeren i uništen u ratu. Kako je došlo do ispunjenja obveze (tzv. dohrana) tog ugovora, Ugovorna strana koju možemo smatrati DAROVATELJEM prenijela bi svoj suvlasnički dio na izvršitelja obveze, odnosno na njegove nasljednike. Forma bi ostala ista kao i kod DAROVNOG ugovora, sa predajom u posjed (tabularna), uz obrazloženje na čemu je zasnovan prijenos vlasništva, te bez naziva darovatelj i daroprimatelj. Je li takav Ugovor pravovaljan za upis u zemljišne knjige?
 12. Poštovani, zanima me da li je moguće sklopiti ugovor UGOVOR O PRIJENOSU SUVLASNIŠTVA, u kojem bi analogno darovnom ugovoru ali s određenom nematerijalnom protučinidbom i potrebnim utvrđenjima i s pravom predajom u posjed? Ugovorne strane bi same sastavile ugovor te ovjerili potpise kod JB. 1. Može li se temeljem ovog ugovora (analogno darovnom) ostvariti prijenos prava vlasništva u zemljišnim knjigama? 2. Plaća li se porez na promet nekretnima u ovom slučaju i koliko? Zahvaljujem LP
 13. Postupak je proveden, ali ne ispravno, naime nije dobro utvrđena imovina, neki od ZK uložaka nisu spomenuti što je razlog nesređenog stanja. LP
 14. Poštovani molim savjet za najbrže/najpovoljnije rješenje imovinsko pravnih odnosa. Situacija je sljedeća: Na čestici zemlje na kojoj planiram izgraditi kuću ZK ulošku zavedeni su: 1.moja baka (davno umrla) 2.moj pok. otac (iza njega ja, brat i sestre kao nasljednici temeljem rj. iz 2007.g. ali nije zavedeno u ZK) 3. brat moga djeda, odnosno njegovi nasljednici, koji se zbog nesređenih knjiga vode na toj čestici (također neki umrli) Moj brat i sestre složni su da se čestica stavi na moje ime. Što se tiče djedovih srodnika, navedena čestica je u našem posjedu i oni
 15. Ubijena je kao civil 1992.g. za vrijeme srbo-četničke okupacije na području RH . Međutim zbog tadašnjih uvjeta sahranjena je u improviziranu grobnicu, te naknadno, nakon oslobođenja pod vodstvom UNPROFOR-a ekshumirana i sahranjena u obiteljsku grobnicu. U puščanoj paljbi od strane oklopno-mehanizirane srbo-četničke formacije moja majka je ubijena, a susjeda teško ranjena, dok je nekolicina stanovništva zarobljena te prebačena u vojarnu iz koje su naknadno oslobođeni.
×
×
 • Napravi novi...