Jump to content

asimicko

Korisnik
 • Broj objava

  15
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

Sve što je asimicko objavio

 1. Nikakvo rješenje o ovrsi nismo dobili. Koliko sam shavtio u ovom rješenju sud je obustavio ovrhu Ovrvr-xxx/04? Podneskom od 11.studenog 2019. ovrhovoditelj je povukao predmetni ovršni prijedlog te je predložio nastavak ovrhe na novčanim sredstvima. Sud je temeljem odredbe čl. 36. st2. Ovršnog zakona u svezi s odredbom čl 5 st 3 OZ odlučio kao u izreci rješenja?? Šta je točno sud odlučio??
 2. Poštovani, dobio sam sljedeće rješenje: U IME REPUBLIKE HRVATSKE RJEŠENJE Općinski sud XX po sucu XX, kao sucu pojedincu, u ovršnoj stvari ovrhovoditelja HRT Zagreb, zastupana po O.D. Hanžeković, protiv ovršenika XX radi isplate, povodom prijedloga ovrhovoditelja, dana 0.3.prosinca.2019. rješio je Obustavlja se ovrha na pokretninama ovršenika u postupku koji se vodio pred Općinskim sudom YY pod poslovnim brojem Ovrv-xxx/04. Obrazloženje Povodom ovršnog prijedloga ovrhovoditelja Općinski sud YY je 17.kolovoza 2004.g donio rješenje o ovrsi posl. br. Ovrvr-xxx/04 na temelju vjerodostojne isprave radi isplate na pokretninama ovršenika. Podneskom od 11.studenog 2019.g, ovrhovoditelj je povukao predmetni ovršni prijedlog te je predložio nastavak ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika. Obzirom na gore navedeno, sud je temeljem odredbe čl36.st2. Ovršnog zakona(OZ. NN 57/96..) u svezi s odredbom čl 5 st.3 OZ-a odlučio kao u izreci rješenja. Prije svega, molim Vas savjet, imam li pravo na žalbu i na osnovu čega? Pomoć mi je stvarno potrebna Uopće nisam imao pojma da se vodi ovršni postupak, niti sam dobio ikakvu obavjest od ovrhovoditelja kao niti od nadležnog suda. Imam li pravo pozvati se na zastaru? Također, HRT je već 2012. imao ovhu koju je naplatio sa računa. Ne mogu sa sigurnosću tvrditi da li je račun plaćen ili nije, jer je proteklo puno godina. U najgorem slučaju koliko mogu očekivati naplatu (glavnica dugovanja je cca dva računa po 300kn) Unaprijed Hvala
 3. Ugovor je sklopljen sa djedom, djed je nepismen te je ugovor potpisao otiskom kažiprsta i pred tri svjedoka. uvjeti iz kupoprodajnog ugovora su provedeni, međutim ugovor nije ovjeren kod JB. Kako bi se tako sklopljen ugovor mogao provesti u ZK (kupoprodaja nekretnina), potrebna je ovjera kod JB. Zanima me da li je ovaj ugovor valjan, te da li je potrebno samo napraviti ovjeru kod JB ili je potrebno sastaviti novi ugovor? Ukoliko je potrebna samo ovjera potpisa, tko sve ovjerava potpis u ovom slučaju, samo kupac i prodavatelj, ili je potrebno da i svjedoci ovjere svoj potpis. Savjet molim
 4. asimicko

  Oporuka

  Pozdrav, bila sam jedan od svjedoka kada je stric uslijed bolesti ali, pri zdravoj svijesti mojoj prijateljici pred 3 svjedoka usmeno izrekako kako "Ostavlja sve svoje".Stric je nepismen, ali smo isprintali Oporuku te naveli njegovu izjavu kako sve svoje ostavlja nećakinji, te naveli nekretnine na koje se to odnosi i prisutne svjedoke kao i datum potpisivanja. Stric je također oporuku ovjerio otiskom desnog kažiprsta, te smo mi kao svjedoci potpisali vjerodostojnost izjavljenoga. Oporuku smo umnožili po jedan primjerak svjedocima dok je original ostao prijateljici. Tjedan dana nakon Oporuke stric je preminuo i nema izravne nasljednike (suprugu niti djecu),ima braću i njihovu djecu koji ne osporavaju oporuku, ostavinska rasprava još nije održana. Da li je ova oporuka pravovaljana i provediva, te koja je procedura za ostavinsku raspravu, moramo li se mi kao svjedoci javiti nadležnom JB te priložiti primjerak oporuke? Hvala
 5. Poštovani, potreban mi je savjet u vezi kupnje nekretnina, odnosno suvlasničkog udjela. Stric bi mi prodao ukupni suvlasnički dio , te bi sklopili kupoprodajni ugovor. Zanima me da li da u kupoprodajnom ugovoru navedem i izvanknjižne nekretnine koje se nalaze u posjedovnom listu. Unaprijed hvala
 6. Znači moguće je? U slučaju Darovnog ugovora s nametom koji će biti ostvaren u budućnosti, kada se daroprimatelj može upisati u zk, odnosno da li prijenos vlasništva nastupa s potpisivanjem ugovora? LP
 7. Ne, jer su izvršene obveze iz prethodnog (neovjerenog) ugovora. Na temelju tih izvršenih obaveza ostvario bi se prijenos vlasništva nad nekretninama. Stoga je postavljen upit 1. Da li je takakv UGOVOR O PRIJENOSU VLASNIŠTVA valjan i dostatan za upis u ZK 2. Da li se plaća porez kod takvog ugovora i po kojoj stopi LP
 8. U slučaju darovnog ugovora s nametom, je li upis u ZK moguć odma po sklapanju ugovora, ili tek po ispunjenju nameta. Npr u Darovnom ugovoru namet je osiguravanje troškova pogreba u slučaju smrti.
 9. Postojao je ugovor između braće sklopljen pred svjedocima, neovjeren i uništen u ratu. Kako je došlo do ispunjenja obveze (tzv. dohrana) tog ugovora, Ugovorna strana koju možemo smatrati DAROVATELJEM prenijela bi svoj suvlasnički dio na izvršitelja obveze, odnosno na njegove nasljednike. Forma bi ostala ista kao i kod DAROVNOG ugovora, sa predajom u posjed (tabularna), uz obrazloženje na čemu je zasnovan prijenos vlasništva, te bez naziva darovatelj i daroprimatelj. Je li takav Ugovor pravovaljan za upis u zemljišne knjige?
 10. Poštovani, zanima me da li je moguće sklopiti ugovor UGOVOR O PRIJENOSU SUVLASNIŠTVA, u kojem bi analogno darovnom ugovoru ali s određenom nematerijalnom protučinidbom i potrebnim utvrđenjima i s pravom predajom u posjed? Ugovorne strane bi same sastavile ugovor te ovjerili potpise kod JB. 1. Može li se temeljem ovog ugovora (analogno darovnom) ostvariti prijenos prava vlasništva u zemljišnim knjigama? 2. Plaća li se porez na promet nekretnima u ovom slučaju i koliko? Zahvaljujem LP
 11. Postupak je proveden, ali ne ispravno, naime nije dobro utvrđena imovina, neki od ZK uložaka nisu spomenuti što je razlog nesređenog stanja. LP
 12. Poštovani molim savjet za najbrže/najpovoljnije rješenje imovinsko pravnih odnosa. Situacija je sljedeća: Na čestici zemlje na kojoj planiram izgraditi kuću ZK ulošku zavedeni su: 1.moja baka (davno umrla) 2.moj pok. otac (iza njega ja, brat i sestre kao nasljednici temeljem rj. iz 2007.g. ali nije zavedeno u ZK) 3. brat moga djeda, odnosno njegovi nasljednici, koji se zbog nesređenih knjiga vode na toj čestici (također neki umrli) Moj brat i sestre složni su da se čestica stavi na moje ime. Što se tiče djedovih srodnika, navedena čestica je u našem posjedu i oni se slažu da se ja zavedem kao vlasnik, također zbog nesređenih zemljišnih knjiga postoje čestice koje su u njihovom posjedu ali se i mi vodimo kao suvlasnici. Molim savjet za rješavanje navedene problematike, koja je procedura? Unaprijed Hvala
 13. Ubijena je kao civil 1992.g. za vrijeme srbo-četničke okupacije na području RH . Međutim zbog tadašnjih uvjeta sahranjena je u improviziranu grobnicu, te naknadno, nakon oslobođenja pod vodstvom UNPROFOR-a ekshumirana i sahranjena u obiteljsku grobnicu. U puščanoj paljbi od strane oklopno-mehanizirane srbo-četničke formacije moja majka je ubijena, a susjeda teško ranjena, dok je nekolicina stanovništva zarobljena te prebačena u vojarnu iz koje su naknadno oslobođeni.
 14. Poštovni molim pomoć/savjet, moja teta (od tate sestra) želi mi darovnim ugovorom ostaviti svoj dio koji je naslijedila nakon djedove smrti. Ja također imam suvlasništvo nad istim nekretninama/česticama koje je naslijedio moj otac, a nakon njegove smrti i ja. Također koristim te nekretnine. Zanima me jesam li u ovom slučaju oslobođen poreza na nekretnine (suvlasnički dio) koji dobijem od tete darovnim ugovorom. Hvala
 15. Poštovani, moja majka je civilna žrtva rata, ubijena je 1992., pokopana, a kasnije pod UNPROFO-om ekshumirana i prebačena u obiteljsku grobnicu. Imamo li mi djeca pravo na odštetu za civilnu žrtvu rata? koji je postupak i kome se obratiti? Unaprijed hvala
×
×
 • Napravi novi...