Jump to content

asimicko

Korisnik
 • Broj objava

  17
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

Objave koje je asimicko objavio

 1. prije 1 sat, Ruby_Danderfluff je napisao:

  Ako možete malo bolje pojasniti obiteljsko stablo: tri su brata - jedan je Vaš otac, drugi je pokojnik, a treći je stric?I radi se o udjelu u nekretnini u kojoj taj treći stric živi? A s obzirom da pokojni stric nije imao djece, njegov udio se dijeli na trećeg strica i na Vas i sestru kao nasljednike iza pokojnog strica? 

  Ako je tako, Vi i sestra slobodno raspolažete svojim nasljedničkim izjavama: hoćete li prihvatiti ili se odreći nasljedstva, koje Vam temeljem zakona pripada. Stric može otkupiti  vaše udjele od vas, a možete ostati upisani u toj nekretnini. On to može tražiti, ali Vi to ne morate prihvatiti.

  Upravo tako, dobro ste rekonstruirali obiteljsko stablo, konkretno se radi o česticama zemlje. koje je pok. stric za svoga života prodao trećoj osobi (ugovor ovjeren kod JB ali nije provedeno u ZK). Nakon stričeve smrti kupac raskida kupoprodajni ugovor te u izjavi stoji kako se odriče prava iz predmetnog ugovora u korist živog strica. (izjava ovjerena kod JB).

  Mene zanima tko su nasljednici nakon izjave o raskidu kupoprodajnog ugovora? Može li se stric u čiju korist se kupac odriče prava uknjižiti ili smo svi zakonski nasljednici u igri?

  Koja je procedura uknjižbe

 2. Poštovani,

  molim Vas za savjet kod sljedećeg pravnog problema:

  Moj pok. stric, koji nije imao djecu svoj dio ostavio je osobi koja nije u srodstvu, a prijenos je napravljen temeljem kupoprodajnog ugovora (svibanj 2018.), u kupoprodajnom ugovoru piše da je obaveza kupca da izvrši intabulaciju, a koliko vidim po friškim izvatcima uknjižba nije obavljena.

  Nadalje, nakon stričeve smrti, "kupac" njegovih nekretnina kod istog JB, daje izjavu o raskidu ugovora o kupoprodaji, te kako se odriče prava iz predmetnog ugovora u korist moga drugog strica, sad taj stric traži da se ja i sestra (kao zakonski nasljednici) odreknemo dijela? nije mi jasno zašto se mi moramo odreći tog dijela?

  Odnosno kako stoje stvari s ovim slučajem, ako neko može objasniti

  Unaprijed hvala

   

   

 3. Prije 35 minuta, Borbena7 je napisao:

  Morali ste na neki način biti obaviješteni s obzirom da je postojalo pravomoćno rješenje o ovrsi na pokretninama i s obzirom da je sudski ovršitelj izlazio na Vašu adresu radi uredovanja. Da nije ovako, onda ne bi bila dopuštena promjena predmeta i sredstva ovrhe.

  Žalba na obustavu nema smisla, a žalba na rješenje  o ovrsi na novčanim sredstvima se može uložiti i to u roku od 8 dana od uručenja. Razloge za žalbu nije moguće dati dok ne napravite uvidi u svoj spis i dok ne vidite o čemu je točno riječ.

  Neće biti zastare.

  Možete očekivati glavnicu, te kamate od dana dospijeća, a to će biti poprilično, zatim troškove postupka i troškove uredovanja. A po drugom rješenju također i troškove tog postupak.

  Nikakvo rješenje o ovrsi nismo dobili. Koliko sam shavtio u ovom rješenju sud je obustavio ovrhu Ovrvr-xxx/04? Podneskom od 11.studenog 2019. ovrhovoditelj je povukao predmetni ovršni prijedlog te je predložio nastavak ovrhe na novčanim sredstvima.

  Sud je temeljem odredbe čl. 36. st2. Ovršnog zakona u svezi s odredbom čl 5 st 3 OZ odlučio kao u izreci rješenja??

  Šta je točno sud odlučio??

 4. Poštovani, dobio sam sljedeće rješenje:

  U IME REPUBLIKE HRVATSKE RJEŠENJE

  Općinski sud XX po sucu XX, kao sucu pojedincu, u ovršnoj stvari ovrhovoditelja HRT Zagreb, zastupana po O.D. Hanžeković, protiv ovršenika XX radi isplate, povodom prijedloga ovrhovoditelja, dana 0.3.prosinca.2019.

  rješio je

  Obustavlja se ovrha na pokretninama ovršenika u postupku koji se vodio pred Općinskim sudom YY pod poslovnim brojem Ovrv-xxx/04.

  Obrazloženje

  Povodom ovršnog prijedloga ovrhovoditelja  Općinski sud YY je 17.kolovoza 2004.g donio rješenje o ovrsi posl. br. Ovrvr-xxx/04 na temelju vjerodostojne isprave radi isplate na pokretninama ovršenika. Podneskom od 11.studenog 2019.g, ovrhovoditelj je povukao predmetni ovršni prijedlog te je predložio nastavak ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika.

  Obzirom na gore navedeno, sud je temeljem odredbe čl36.st2. Ovršnog zakona(OZ. NN 57/96..) u svezi s odredbom čl 5 st.3 OZ-a odlučio kao u izreci rješenja.

   

  Prije svega, molim Vas savjet, imam li pravo na žalbu i na osnovu čega? Pomoć mi je stvarno potrebna

  Uopće nisam imao pojma da se vodi ovršni postupak, niti sam dobio ikakvu obavjest od ovrhovoditelja kao  niti od nadležnog suda.

  Imam li pravo pozvati se na zastaru?

  Također, HRT je već 2012. imao ovhu koju je naplatio sa računa.

  Ne mogu sa sigurnosću tvrditi da li je račun plaćen ili nije, jer je proteklo puno godina.

  U najgorem slučaju koliko mogu očekivati naplatu (glavnica dugovanja je cca dva računa po 300kn)

  Unaprijed Hvala

   

   

   

   

 5. Ugovor je sklopljen sa djedom, djed je nepismen te je ugovor potpisao otiskom kažiprsta i pred tri svjedoka. uvjeti iz kupoprodajnog ugovora su provedeni, međutim ugovor nije ovjeren kod JB.

  Kako bi se tako sklopljen ugovor mogao provesti u ZK (kupoprodaja nekretnina), potrebna je ovjera  kod JB.

  Zanima me da li je ovaj ugovor valjan, te da li je potrebno samo napraviti ovjeru kod JB ili je potrebno sastaviti novi ugovor?

  Ukoliko je potrebna samo ovjera potpisa, tko sve ovjerava potpis u ovom slučaju, samo kupac i prodavatelj, ili je potrebno da i svjedoci ovjere svoj potpis.

  Savjet molim

  Oporuka

  Pozdrav,

  bila sam jedan od svjedoka kada je stric uslijed bolesti ali, pri zdravoj svijesti mojoj prijateljici pred 3 svjedoka usmeno izrekako kako "Ostavlja sve svoje".Stric je nepismen, ali smo isprintali Oporuku te naveli njegovu izjavu kako sve svoje ostavlja nećakinji, te naveli nekretnine na koje se to odnosi i prisutne svjedoke kao i datum potpisivanja. Stric je također oporuku ovjerio otiskom desnog kažiprsta, te smo mi kao svjedoci potpisali vjerodostojnost izjavljenoga. Oporuku smo umnožili po jedan primjerak svjedocima dok je original ostao prijateljici.

  Tjedan dana nakon Oporuke stric je preminuo i nema izravne nasljednike (suprugu niti djecu),ima braću i njihovu djecu koji ne osporavaju oporuku, ostavinska rasprava još nije održana.

  Da li je ova oporuka pravovaljana i provediva, te koja je procedura za ostavinsku raspravu, moramo li se mi kao svjedoci javiti nadležnom JB te priložiti primjerak oporuke?

  Hvala

 6. Poštovani,

  potreban mi je savjet u vezi kupnje nekretnina, odnosno suvlasničkog udjela. 

  Stric bi mi prodao ukupni suvlasnički dio , te bi sklopili kupoprodajni ugovor.

  Zanima me da li da u kupoprodajnom ugovoru navedem i izvanknjižne nekretnine koje se nalaze u posjedovnom listu.

  Unaprijed hvala

 7. prije 4 sati , Matrix je napisao:

  Neovisno o tome kako će te Vi taj ugovor nazvati, on će po svojoj sadržini biti tumačen kao darovni ugovor. 

  Znači moguće je?

  U slučaju Darovnog ugovora s nametom koji će biti ostvaren u budućnosti, kada se daroprimatelj može upisati u zk, odnosno da li prijenos vlasništva nastupa s potpisivanjem ugovora?

  LP

 8. prije 1 sat , Matrix je napisao:

  Iz svega kako ste opisali, vaš međusobni obvezno pravni odnos ide ka ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju. 

  Ne, jer su izvršene obveze iz prethodnog (neovjerenog) ugovora. Na temelju tih izvršenih obaveza ostvario bi se prijenos vlasništva nad nekretninama.

  Stoga je postavljen upit

  1. Da li je takakv UGOVOR O PRIJENOSU VLASNIŠTVA valjan i dostatan za upis u ZK

  2. Da li se plaća porez kod takvog ugovora i po kojoj stopi

  LP

 9. Prije 21 minuta, Spitfire je napisao:

  Zavisi što smatrate pod protučinidbom. Može se napraviti darovni ugovor s nametom, dakle darovatelj daje određenu stvar a obdarenik preuzima neku obvezu. Ista može biti banalna ili kao protučinidba s nekakovom vrijednošću. No da bi se zadržao smisao darovnog ugovora ta protučinidba mora biti po vrijednosti manja od darovane stvari.

  U slučaju darovnog ugovora s nametom, je li upis u ZK moguć odma po sklapanju ugovora, ili tek po ispunjenju nameta. Npr u Darovnom ugovoru namet je osiguravanje troškova pogreba u slučaju smrti. 

 10. Prije 1 minutu, Spitfire je napisao:

  Zavisi što smatrate pod protučinidbom. Može se napraviti darovni ugovor s nametom, dakle darovatelj daje određenu stvar a obdarenik preuzima neku obvezu. Ista može biti banalna ili kao protučinidba s nekakovom vrijednošću. No da bi se zadržao smisao darovnog ugovora ta protučinidba mora biti po vrijednosti manja od darovane stvari.

  Postojao je ugovor između braće sklopljen pred svjedocima, neovjeren i uništen u ratu. Kako je došlo do ispunjenja obveze (tzv. dohrana) tog ugovora, Ugovorna strana koju možemo smatrati DAROVATELJEM prenijela bi svoj suvlasnički dio na izvršitelja obveze, odnosno na njegove nasljednike.

  Forma bi ostala ista kao i kod DAROVNOG ugovora, sa predajom u posjed (tabularna), uz obrazloženje na čemu je zasnovan prijenos vlasništva, te bez naziva darovatelj i daroprimatelj.

  Je li takav Ugovor pravovaljan za upis u zemljišne knjige?  

 11. Poštovani,

  zanima me da li je moguće sklopiti ugovor  UGOVOR O PRIJENOSU SUVLASNIŠTVA, u kojem bi analogno darovnom ugovoru ali s određenom nematerijalnom protučinidbom i potrebnim utvrđenjima i s pravom predajom u posjed?

  Ugovorne strane bi same sastavile ugovor te ovjerili potpise kod JB.

  1. Može li se temeljem ovog ugovora (analogno darovnom) ostvariti prijenos prava vlasništva u zemljišnim knjigama?

  2. Plaća li se porez na promet nekretnima u ovom slučaju i koliko?

  Zahvaljujem

  LP

 12. Poštovani molim savjet za najbrže/najpovoljnije rješenje imovinsko pravnih odnosa.

  Situacija je sljedeća:

  Na čestici zemlje na kojoj planiram izgraditi kuću ZK ulošku zavedeni su:

  1.moja baka (davno umrla)

  2.moj pok. otac (iza njega ja, brat i sestre kao nasljednici temeljem rj. iz 2007.g. ali nije zavedeno u ZK)

  3. brat moga djeda, odnosno njegovi nasljednici, koji se zbog nesređenih knjiga vode na toj čestici (također neki umrli)

  Moj brat i sestre složni su da se čestica stavi na moje ime. Što se tiče djedovih srodnika, navedena čestica je u našem posjedu i oni se slažu da se ja zavedem kao vlasnik, također zbog nesređenih zemljišnih knjiga postoje čestice koje su u njihovom posjedu ali se i mi vodimo kao suvlasnici.

  Molim savjet za rješavanje navedene problematike, koja je procedura?

  Unaprijed Hvala

   

 13. , G-man je napisao:

  Možete li napisati dodatne podatke - majka je ubijena od koje strane točno i na čijem teritoriju?

  Ubijena je kao civil 1992.g. za vrijeme srbo-četničke okupacije na području  RH .

  Međutim zbog tadašnjih uvjeta sahranjena je u improviziranu grobnicu, te naknadno, nakon oslobođenja pod vodstvom UNPROFOR-a ekshumirana i sahranjena u obiteljsku grobnicu.

  U puščanoj paljbi od strane oklopno-mehanizirane srbo-četničke formacije moja majka je ubijena, a susjeda teško ranjena, dok je nekolicina stanovništva zarobljena te prebačena u vojarnu iz koje su naknadno oslobođeni.

 14. Poštovni molim pomoć/savjet,

  moja teta (od tate sestra) želi mi darovnim ugovorom ostaviti svoj dio koji je naslijedila nakon djedove smrti. Ja  također imam suvlasništvo nad istim nekretninama/česticama koje je naslijedio moj otac, a nakon njegove smrti i ja. Također koristim te nekretnine.

  Zanima me jesam li u ovom slučaju oslobođen poreza na nekretnine (suvlasnički dio) koji dobijem od tete darovnim ugovorom.

  Hvala

 15. Poštovani,

  moja majka je civilna žrtva rata, ubijena je 1992., pokopana, a kasnije pod UNPROFO-om ekshumirana i prebačena u obiteljsku grobnicu.

  Imamo li mi djeca pravo na odštetu za civilnu žrtvu rata? koji je postupak i kome se obratiti?

  Unaprijed hvala

×
×
 • Napravi novi...