Jump to content

trojanac

Korisnik
 • Broj objava

  26
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Društvene djelatnosti

  Hvala na odgovoru sivko. Ali vidi. Jasno je što su društvene znanosti i to je na ovo linku ali problematičan je uvije od tri godine radnog staža u socijalnoj skrbi ili drugoj društvenoj djelatnosti. Koje su to djelatnosti i koji propisi ih reguliraju ( Zakon o ustanovama slično) ? Hvala
 2. Na temelju članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 157/13) Za ravnatelja/icu Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti – najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju. Što spada u društvene djelatnosti u smislu ovoga članka zakona i koji pravni propis to regulira ? Hvala unaprijed
 3. prijava na oglas za posao

  Prijava na natječaj za posao je predana neposredno ne poštom, bez adrese pošiljatelja samo je na omotnici napisana adresa primatelaj uz naznaku "za natječaj ne otvarati" . osoba koja je donijela nije željela reći svoje ime i osobne podatke. Samo je ostavila omotnicu i otišla. Je li takva prijava pravovaljana ? Hvala
 4. Poštovani molim odgovor: Treba li se na omotnici koja se predaje neposredno kao prijava na oglas za zapošljavanje naznačiti adresa pošiljatelja ? Hvala.
 5. Za ravnatelja/icu Doma može biti imenovana osoba: – koja je hrvatski državljanin, – koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti, – najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju. Može li netko protumačiti uvjet iz Zakona o socijalnoj skrbi: "od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju": 1. Ima li ostvareni radni staž u socijalnoj skrbi prednost pred radnim stažem u drugoj društvenoj djelatnosti ? Hvala
 6. Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: – završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti – najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od kojih najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju. Ako netko može protumačiti što spada u druge društvene djelatnosti u smisli ovog uvijeta ? Postoji li neki propis koji regulira što su društvene djelatnosti?
 7. Prekovremeni rad

  Ako radnik radi u nejednakom rasporedu radnog vremena i koristi u jednom mjesecu godišnji odmor u trajanju od 100 radnih sati a ukupni mjesečni fond za taj mjesec je 176. Znači on je radio stvarno 76 sati. Hoće li i tada njegov godišnji fond biti 2080 ili će se umanjiti za sate godišnjeg odmora ( eventualno bolovanja). Hvala
 8. Prekovremeni rad

  Molim za odgovor ili savjet: Radnik radi u nejednakom rasporedu radnog vremena koje je utvrđeno u trajanju od 12 mjeseci od 1. siječnja 2017 do 1. siječnja 2018 godine. Radno vrijeme mu je po rasporedu trajalo nekada duže a nekada kraće. Godišnji fond stvarno odrađenih sati ( sati koje je proveo na radu) na kraju razdoblja nejednakog rasporeda radnog vremena dakle, 31. 12. će biti 2176 sati. Ukupno utvrđeni fond za 2017 godinu je 2080. Treba li radniku obračunati prekovremeni rad ? Hvala
 9. Medicinska sestra radi u nejednakom rasporedu radnog vremena od 1. lipnja do 1. siječnja 2017 godine. U četiri mjeseca prosječno je radila 48 sati tjedno ( u nekim tjednima je stvarno radila 36 sati odnosno 48 ). Ima li tu prekovremenog rada i kako se utvrđuje ? Uzimaju li se u obzir prosječno odrađeni sati iz nejednakog rasporeda radnog vremena u razdoblju od četiri mjeseca ili stvarno odrađeni sati ? Druga medicinska sestra u istom rasporedu rada radila je prosječno 36 sati tjedno ( u nekim tjednima je stvarno radila 46 sati odnosno 38 ). Smatra li se takav rad prekovremenim u koliko je na snazi odluka o nejednakom rasporedu radnog vremena ?. Hvala na odgovoru
×