Jump to content

WTTV

Korisnik
 • Broj objava

  23
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O WTTV

 • Status
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. Zna li netko: u kojem roku tijelo državne uprave, čije rješenje je na drugom stupnju poništeno i predmet vraćen na ponovno rješavanje, mora donijeti i stranci dostaviti novo rješenje i je li ovo pitanje regulirano nekom zakonskom odredbom? Unaprijed puno hvala na Vašim odgovorima!
 2. Upravni sud je prvostupanjskom presudom poništio prvostupanjsko porezno rješenje Ministarstva financija po kojem smo bili dužni platiti trošarinu, a koja je od nas već i naplaćena jer žalba na prvostupanjsko porezno rješenje nije odgađala izvršenje rješenja. Upravni sud je odredio da se provede novi postupak. Žalba na presudu nije uložena. Teoretski je moguće da u ponovljenom postupku porezno tijelo ponovno donese isto rješenje sa istom trošarinom. Međutim, nas zanima imamo li pravo u navedenim okolnostima od poreznog tijela, jer je presuda Upravnog suda postala pravomoćna, tražiti p
 3. Hvala Ruby, odgovorna osoba danas podnijela žalbu, javimo šta je bilo.
 4. Situacija: Okrivljenici u prekršajnom postupku (za prekršaj iz članka 70. st.1. t. 3. Zakona o trgovini) su pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi. Na glavnoj raspravi predstavnik pravne osobe se odrekao prava na žalbu. Odgovorna osoba u pravnoj osobi nije pristupila na glavnu raspravu, ali je dostavila pisanu obranu u kojoj poriče krivnju za prekršaj. U rješenju o prekršaju koje je predstavniku pravne osobe uručeno na glavnoj raspravi, okrivljenici su proglašeni krivima i izrečene su im novčane kazne za navedeni prekršaj. U uputi o pravnom lijeku navedeno je da ovlašteni tužitelj u
 5. Hvala na ovom odgovoru Ruby, a da li bi možda, istovremeno sa ponovnom dostavom prigovora i potvrde od pošte, ili to i ne raditi, nego samo pokrenuti ustavnu tužbu radi povrede prava na suđenje u razumnom roku, pa neka carinici pred Ustavnim sudom dokazuju da nisu primili prigovor. Naime, mi zapravo mislimo da su naš prigovor izgubili carinici a ne pošta. Ako ga stvarno nisu zaprimili, prekršajni nalog je postao pravomoćan već u svibnju 2017. godine. Budući da mi nismo plaćali kaznu, oni su već odavno trebali pokrenuti postupak prisilne naplate, a nisu. Inače su s time po našem iskustvu
 6. Vezano za na moju objavu od 10. siječnja na ovu temu, naknadno smo utvrdili da po jednom prekršajnom nalogu od 2.5.2017.g. (prekršaj identičan onome iz moje objave na ovu temu od 10. siječnja, ali počinjen isti dan na drugoj poslovnici) nikada nismo zaprimili nikakvo rješenje o prekršaju, a prigovor na prekršajni nalog smo, prema našim evidencijama, pravovremeno (17.5.2017.g.) poslali carinskom uredu koji je izdao prekršajni nalog. (Kaznu iz razumljivih razloga nismo plaćali, a prisilne naplate nije bilo.) Na naš e-mail upit kod carinskog ureda od jučer, odgovoreno nam je da je predmetni prek
 7. Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju (od 19.7.2017. godine) kažnjeni smo novčanom kaznom za prekršaj počinjen 21.6.2016. godine. Prekršajni postupak vođen je temeljem prekršajnog naloga ovlaštenog tužitelja za prekršaj iz Zakona o trošarinama. Na prvostupanjsko rješenje prodnijeli smo žalbu koja je prihvaćena te je drugostupanjskim rješenjem od 2.5.2019. godine predmet vraćen prvostupanjskom tijelu državne uprave na ponovni postupak i odlučivanje. Drugostupanjsko rješenje o prekršaju dostavljeno nam je 9.12.2019. godine. U njemu se navodi da činjeničnoi stanje nije pravilno i potpuno utvrđeno
 8. Članak 12. stavak Zakona o općem upravnom postupku (ZUP) propisuje da protiv prvostupanjske odluke, odnosno ako javnopravno tijelo nije o upravnoj stvari riješilo u propisanom roku, stranka ima pravo žalbe, ako zakonom nije drukčije propisano. Može li mi netko pojasniti što znači ovaj dio članka 12. ZUP-a, "ako javnopravno tijelo nije o upravnoj stvari riješilo u propisanom roku", da li se ovdje podrazumijeva da je javnopravno tijelo ipak riješilo stvar, ali samo ne u propisanom roku, ili da javnopravno tijelo uopće nije riješilo stvar i nakon isteka propisanog roka, ili možda oboje? Ka
 9. Prvostupanjskim rješenjem tijela državne uprave iz svibnja 2018. g. odbijen je naš zahtjev za poslovanjem s određenom vrstom trgovačke robe kao neosnovan. Žalba na rješenje nam je odbijena rješenjem Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak. Nakon toga smo pokrenuli smo upravni spor radi poništenja obiju rješenja upravnih tijela. Prvostupanjski sud naš je tužbeni zahtjev odbio kao neosnovan. Na presudu smo pravovremeno uložili žalbu i čekamo odluku drugostupanjskog suda. Sporno prvostupanjsko rješenje iz svibnja 2018. godine temelji se na drugim, ranije donesenim rješenjima
 10. Trgovačko društvo je podnijelo tužbu nadležnom Upravnom sudu protiv drugostupanjskog rješenja Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak. Zastupa se samo. Nadležni Upravni sud udaljen je 100 km od sjedišta društva. Sud je zakazao usmenu raspravu na koju će pristupiti predstavnik trgovačkog društva, a ne odvjetnik ili osoba ovlaštena za zastupanje. U upravnoj tužbi trgovačko društvo je navelo da traži naknadu troškova, ali ih nije specificiralo. Pitanja: 1. Naknadu kojih troškova i u kojem iznosu trgovačko društvo-tužitelj, može tražiti u ovom sudskom
 11. Prvostupanjskim rješenjem organa državne uprave zabranjeno nam je poslovanje s određenim vrstama trgovačke robe. Protiv prvostupanjskog rješenja podnijeli smo žalbu Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak, koji je našu žalbu odbio kao neosnovanu. Sada protiv drugostupanjskog rješenja namjeravamo pokrenuti upravni spor radi poništenje prvostupanjskog i drugostupanjskog rješenja iz upravnog postupka, podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu, jer smatramo da su oba rješenja nezakonita. Zbog odluke u prvostupanjskog tijela u prvostupanjskom rješenju, a kojega je drugostupanjs
 12. A što se može navesti u žalbi, u pogledu toga što okrivljenici nisu saslušani prije donošenja rješenja o prekršaju, tj. nisu iznijeli svoju obranu? Podsjećam da su okrivljenici podnijeli zahtjev za odgodom rasprave, na koji je telefonski odgovoreno da je rasprava odgođena (osobno meni koja sam zvala u ime okrivljenika, pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi, jedan dan prije rasprave), a onda stiglo rješenje o prekršaju u kojem je navedeno da zahtjev za odgodom rasprave nije usvojen i rasprava održana u odsutnosti okrivljenika.
 13. Nisu, jer nisu bili na glavnoj raspravi (napomena: ova glavna rasprava nije bila zakazana pred sudom, nego pred vijećem za prekršaje jednog područnog carinskog ureda). Okrivljenici su jedino uložili prigovor na prekršajni nalog drugog carinskog ureda (koji potpada pod nadležnost područnog carinskog ured pred kojim je ova rasprava bila zakazana), a kojim je ovaj prekršajni postupak započet. Prigovor je bio samo formalan bez iznošenja obrane, kako bi se izbjeglo da prekršajni nalog postan pravomoćan osam dana nakon što su ga okrivljenici primili. Okrivljenici su samo izjavili da ula
×
×
 • Napravi novi...