Jump to content

martin.

Korisnik
 • Broj objava

  2
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O martin.

 • Rang
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. Pravilnik o jednostavnoj gradnji čl 2 veli da za nadstrešnice i ograde ne treba.
 2. Posjedujem vikend kućicu na vrlo zbitoj lokaciji gdje je susjedova nekretnina tik do mojeg objekta s bočne strane. Dijelimo stepenište koje je podijeljeno ogradom (moje je malo povišeno) na kraju kojeg zajedno gledamo prema javnoj površini, odnosno stazi. Ja bih želio svoje stepenište i dio dvorne terase natkriti nadstrešnicom koja bi bila povezana s kućom, a na rubu stepeništa (uz među) bi podigao ogradu koja bi također bila povezana s nadstrešnicom. Ograda bi bila manja od 2,20 m a nadstrešnica manja od 20m2 tako da bi sve išlo po pravilniku o jednostavnoj gradnji. Da li je to zakonski u redu? Prostorni plan JLS veli ovo: (1) Udaljenost samostojeće građevine, te zadnje građevine u nizu i otvorena strana dvojne građevine od međe susjedne građevne čestice ne može biti manja od 3 m… (2) Iznimno od prethodnog stavka, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja moguća su odstupanja od vrijednosti iz prethodnog stavka u slučajevima kada je udaljenost već postojeće (susjedne) građevine od međe građevne čestice manja od Planom propisanog minimuma. U tom slučaju nova ili zamjenska građevina može se graditi (a) kao slobodnostojeća zgrada na istoj udaljenosti kao i susjedna, ali ne manjoj od 1.0 m, s tim da se ne smiju graditi otvori prema susjednoj građevnoj čestici (b) na međi sa susjedom u slučaju da je susjedna građevina izgrađena na toj međi. UVJETI ZA IZGRADNJU POMOĆNIH ZGRADA (1) Na građevnoj čestici mogu se planirati pomoćne građevine koje moraju biti u funkciji osnovne zgrade. (4) Ako se pomoćna građevina gradi kao samostojeća, može se graditi i na udaljenosti manjoj od 3,0 m od jedne ili više susjednih međa pa i na samoj međi (osim bazena). Takav zid ne smije imati otvore i mora se izvesti kao protupožarni zid minimalne vatrootpornosti 2 sata, i dužine najviše 7,0 m.
×
×
 • Napravi novi...