Jump to content

4 dokumenata

  1. Zahtjev za očitovanjem o pravu prvokupa

    Primjer zahtjeva o očitovanju o pravu prvokupa s ponudom. Temeljem čl.37 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara vlasnik koji namjerava prodati kulturno dobro dužan ga je najprije istodobno ponuditi RH, županiji, Gradu Zagrebu, gradu ili općini na čijem se području to kulturno dobro nalazi. Kako je predloženi zahtjev potrebno dostaviti svim navedenim pravnim osobama (da vas ne zbunjuje, Gradu Zagrebu ako se nalazi na njegovom području ili drugom gradu/općini), potrebno je samo izmjeniti naslov kome se dostavlja. Navedeni članak zakona propisuje što se treba navesti u zahtjevu/ponudi te je prema tome isti sačinjen.
    Napomena: Prema čl.37 st.3 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara RH, župnija, grad ili općina moraju se očitovati o ponudi u roku 60 dana od dana primitka pisane ponude. Nakon isteka spomenutog roka vlasnik može kulturno dobro prodati drugoj osobi uz cijenu koja ne može biti niža od cijene navedene u ponudi, te pod uvjetima koji za kupca nisu povoljniji od uvjeta sadržanih u ponudi.

    131 preuzimanja

       (0 osvrta)

    0 komentara

    Ažurirano u

  2. Zahtjev za suđenje u razumnom roku

    Primjer prijedloga za suđenje u razumnom roku. Za preuzimanje dokumenta klikne se na Preuzmi ovu datoteku.

    409 preuzimanja

       (0 osvrta)

    0 komentara

    Objavljeno

  3. Zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja-grad

    Primjer Zahtjeva za izdavanje brisovnog očitovanja za nekretnine na kojima je postojalo stanarsko pravo ili su otkupljivani stanovi dobiveni od strane Min.Hrvatskih Branitelja. Za preuzimanje dokumenta klikne se na Preuzmi ovu datoteku.

    1309 preuzimanja

       (0 osvrta)

    0 komentara

    Objavljeno

  4. Zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja-banka

    Primjer Zahtjeva za izdavanje brisovnog očitovanja od strane banke. Za preuzimanje dokumenta klikne se na Preuzmi ovu datoteku.

    2016 preuzimanja

       (0 osvrta)

    0 komentara

    Objavljeno
×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija