Jump to content

samo.ja

Korisnik
 • Broj objava

  40
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Molim ako netko može ponuditi odgovor. U pitanjima koja se mogu naći na Legalisu često se naiđe na pitanje: Obveznici PDV-a koji plaćaju porez na dobit. Ovo se odnosi na rokove podnošenja obrazaca ili na nešto drugo?
 2. Jeste li vi uopće mali obveznik fiskalizacije? Ukoliko ste obveznik poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava niste obveznik fiskalizacije, međutim ukoliko ste obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno imate obrt, obveznik ste fiskalizacije od 01.07., osim ako ne spadate u srednje i velike poduzetnike sukladno Zakonu o računovodstvu. Ažurirano Jeste li vi uopće mali obveznik fiskalizacije? Ukoliko ste obveznik poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava niste obveznik fiskalizacije, međutim ukoliko ste obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno imate obrt, obveznik ste fiskalizacije od 01.07., osim ako ne spadate u srednje i velike poduzetnike sukladno Zakonu o računovodstvu, onda ste obveznik fiskalizacije od 01.01.
 3. u poreznu prijavu unosite obrasce koji i imaju identifikator 1 i identifikator 2. IP obrasci s ostalim identifikatorima NE ulaze u poreznu prijavu.
 4. Ukratko, radi se o povratu uplaćenog poreza. ukoliko isti nije uplaćen, ne možete ostvariti njegov povrat. ne može se vratiti nešto što nije ni uplaćeno. neuplaćeni doprinosi nemaju veze s povratom poreza.
 5. U popisu dokumentacije nedostaje uvjerenje o prebivalištu na novokupljenu nekretninu koju ćete zatražiti od MUP-a. B)preslika vlasničkog ugovora stambenog prostora na kojem ste do sada imali prijavljeno prebivalište, osim ako ste imali stan u najmu onda dostavljate ugovor o najmu ili ako isti nije sklopljen, pišete izjavu o vremenu koje ste proveli u toj nekretnini i u čijem je vlasništvu. c) potrebno samo ukoliko dolazite iz drugog grada ili općine
 6. Poštovana, Vi ne možete za svoj dio nekretnine više tražiti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, neovisno namjeravate li prethodno kupljeni stan prodati ili zadržati u vlasništvu. Zakon navodi da oslobođenje može dobiti kupac nekretnine uz uvjet da on i članovi njegove uže obitelji (bračni drug i djeca prijavljena na istoj adresi) nemaju riješeno stambeno pitanje odnosno nekretninu koja zadovoljava njihove stambene potrebe. Slijedom toga, zahtjev za oslobođenje može podnijeti Vaš izvanbračni partner za sebe i dijete (pretpostavljam da je dijete vaše zajedničko?) uz uvjet da su prijavljeni na istoj adresi, odnosno na novokupljenoj nekretnini. To bi značilo da, ukoliko se odlučite na kupnju veće nekretnine i budete suvlasnici, svaki za sebe će podnijeti prijavu poreza na promet nekretnina, a Vaš nevjenčani suprug će uz prijavu podnijeti zahtjev za oslobođenjem podnošenjem određene dokumentacije kojom dokazuje postojanje uvjeta za oslobođenje. U konačnici, Vi ćete za svoj dio nekretnine (29m2) platiti porez na promet nekretnina, a na drugu polovicu će Vaš izvanbračni drug biti oslobođen. Moguće je (ako se Vas dvoje usuglasite) da stjecatelj nekretnine bude isključivo Vaš partner pa bi dobio oslobođenje za svih 58m2 jer Zakonom dvočlana obitelj (on i dijete) imaju pravo na oslobođenje do 65m2.
 7. Zakonske odredbe kod oslobođenja plaćanja poreza su različite kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju i ugovora o doživotnom uzdržavanju! Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju nema oslobođenja po ni jednoj osnovi.
 8. U sličnoj ste situaciji, misleći pri tom da namjeravate sklopiti ugovor o dosmrtnom s roditeljima ili nekim drugim? ako su u pitanju roditelji, na vas se ne može primjeniti oslobođenje jer ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ima elemente kupoprodaje, a oslobođenja za potomke i pretke su predviđena samo kod darovanja i nasljeđivanja, te ugovora o doživotnom uzdržavanju. Za vas je onda povoljnije sklopiti kupoprodajni ugovor s roditeljima te tražiti oslobođenje od plaćanja poreza ukoliko ispunjavate uvjete (vi i vaši članovi uže obitelji, bračni drug i djeca) iz Zakona o porezu na promet nekretnina čl 11.a. Imajte na umu ako fiktivno sklopite ugovor da vas Porezna uprava može tražiti dokaze o izvorima financiranja nekretnine, što ćete isto morati navesti i u obrascu Prijava poreza na promet nekretnina.
 9. Što se tiče zastare, sve je rečeno prethodnim postom. Dužni ste platiti porez jer ste nekretninu otuđili u roku kraćem od 5 godina, što po (prethodnom) Zakonu o porezu na promet nekretnina niste smjeli napraviti. Neovisno da li ste otuđili polovicu, četvrtinu ili cijelu nekretninu. Novi, izmjenjeni Zakon (koji se ne odnosi na vas! jer za vas vrijede uvjeti za oslobođenje i otuđenje po priješnjem) uredio je da se naknadno ne utvrđuje obveza plaćanja poreza ako je otuđenje izvršeno između užih članova obitelji (bračni drug i djeca).
 10. Vaš odgovor je jako dobro napisan! Postavljač upita spada u male obveznike fiskalizacije, što znači da je u obvezi knjigu uvezenih računa (koje će za potrebe fiskalizacije izdavati i prodavati Narodne novine) odnijeti na ovjeru u Poreznu upravu te naglasiti za koju je svrhu.
 11. Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza niste iskoristili jer se pravo može iskoristiti isključivo kupnjom. Na nasljeđenu nekretninu niste platili porez jer ste oslobođeni kao potomak. da li možete dobiti oslobođenje ovisno kad je otuđena (oduzeta) nekretnina. da li je otuđena prije 2003. godine ili kasnije? Kolka je površina otuđene nekretnine? Da li Vi i bračni drug imate ili ste imali neke druge nekretnine u vlasništvu (zemljište, stambeni i/ili poslovni prostor, )? Više detalja pa ćete dobiti i konkretniji odgovor. Pzv.
 12. U pravu ste, uvjeti za oslobođenje jesu i za poreznog obveznika i za njegovog bračnog druga da u trenutku stjecanja nema nekretninu NE značajnije tržišne vrijednosti već nekretninu koja prema broju kvadrata ne zadovoljava njihove stambene potrebe, a da je najviše do 10m2 manja od nekretnine koje stječu ili da nemaju u vlasništvu nekretnine koje su jednake ili veće tržišne vrijednosti od ove koju stječu (osim poljoprivrednog zemljišta ili poslovnog prostora u kojem građanin i/ili članovi uže obitelji obavljaju djelatnost). Samo je jedna sitnica bitna: oni NISU u bračnoj zajednici. Na zaručnicu se ti uvjeti ne primjenjuju, čak ni onda kad porezni obveznik stekne pravo na oslobođenje I sklopi bračnu zajednicu jer se dokazivanje statusa i uvjeta za oslobođenje dokazivalo u trenutku prijave poreza. Poreznom obvezniku se naknadno može utvrditi obveza plaćanja poreza ako otuđi nekretninu, ako porezna naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za oslobođenje (uvjeti koji su propisani čl 11.a, a koje je obveznik dokazivao podnošenjem porezne prijave!) ili ako porezni obveznik i/ili bračni drug promjene adresu prebivališta (istu onu koju su morali prijaviti u MUP-u i dostaviti uvjerenje Poreznoj upravi prilikom podnošenja prijave, a svakako u toj obvezi nije bila zaručnica!). Pa apeliram da mi citirate odredbu Zakona kojom bi stjecatelj nekretnine mogao naknadno platiti porez.
 13. u trenutku stjecanja nekretnine, u ovom konkretnom slučaju, jest zaručnik, samac, pojedinac. On nema užih članova obitelji. U trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora, odnosno podnošenja porezne prijave dokazuje svoj status i uvjete za oslobođenje. Od dana stjecanja nekretnine ne smije je otuđiti u roku 3 godine, odnosno ako Pu nakanadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za oslobođenje, sukladno čl.112, stavak 6 Zakona o porezu na promet nekretnina: Porez na promet nekretnina iz stavka 1. ovoga članka, kojeg je građanin bio oslobođen, plaća se naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja ako: 1. građanin otuđi ili iznajmi nekretninu u cijelosti ili djelomično, 2. građanin ili njegov bračni drug odjave prebivalište, ne borave ili prijave promjenu adrese stanovanja, 3. Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje. Ovi uvjeti odnose se ISKLJUČIVO na sudionike u poreznom postupku. Ako bračna zajednica nije postojala u trenutku sklapanja ugovora, naknadno se, nakon utvrđenog prava na oslobođenje od plaćanja poreza, ne mogu ovi uvjeti primjeniti na zaručnicu ukoliko sklope bračnu zajednicu. Situacija bi bila znatno drugačija da prvo sklope bračnu zajednicu pa tek onda kupe nekretninu. U tom slučaju uopće ne bi mogli tražiti oslobođenje jer se uzima u obzir da li stjecatelj nekretnine i njegov bračni drug ispunjavaju uvjete za oslobođenje. Između ostalog, ako je jedno od njih iskoristilo pravo na oslobođenje dok bračna zajednica nije ni postojala, svejedno neće moći tražiti oslobođenje. Naravno, jer će oboje biti sudionici u poreznom postupku i oboje moraju kumulativno ispuniti uvjete iz Zakona.
 14. na postaviteljicu upita se ne mogu primjeniti odredbe navedenog članka jer ona neće biti sudionik u poreznom postupku ako u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora ne bude u bračnoj zajednici.
 15. Poštovana,Vaš zaručnik može kupiti nekretninu i steči pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za jednog člana. Vaš zaručnik je u obvezi ne mijenjati prebivalište slijedeće 3 godine niti otuđiti nekretninu (prodati, darovati i/ili iznajmiti), a ta odredba se ne odnosi na Vas jer niste niti sudionik u sklapanju kupoprodajnog ugovora, niti njegov član uže obitelji. uvjeti za oslobođenje se gledaju u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora, a na sklapanje bračne zajednice strpite se do donošenja poreznog riješenja.
×
×
 • Napravi novi...