Jump to content

ponton

Korisnik
 • Broj objava

  44
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O ponton

 • Rang
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. Mene navedena tema koristi od posjedovanja zemljišta isto interesira, pogotovo kada drugi koriste tuđe zemljište, i po nekim presudama čitajući e-oglasnu ploču, nije trebalo tužiti prema čl. 1120 ZOO, nego je trebalo primijeniti, čl. 165. st. 1 ZV, da se nadoknade sve koristi, koje je kao nepošteni posjednik imao za vrijeme posjedovanja. U obrazloženju presuda piše, da se ne primjenjuje čl. 1120. ZOO, jer ta odredba se primjenjuje samo kada, kada korisnik stvari nije u mogućnosti vratiti tu stvar, i tu je potrebno primijeniti odredbe ZV o obvezama posjednik tuđe stvari, a i VSRH ima takvu praksu i to u odlukama Rev-195/11-2od 21.12014, Rev--160/15-3 od 10.5.2016, i to može biti razlog što je prvostupanjski sud odbio tužbeni zahtjev, krivo postavljena tužba.
 2. Možete li navesti primjere iz sudske prakse, za navedeno?
 3. Trebao bih odvjetnika ili odvjetničko društvo, da me zastupa u građanskom postupku, za naknadu štete pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, protiv osiguravajućeg društva. Također može i da mi se stručno sastavi tužba, u slučaju da me se ne želi zastupati, pa ću ja ostalo sam. Molio bih da mi se odvjetnici ili odvjetnička društva, koja se bave naknadama štete, s područja grada Zagreba jave čim prije.
 4. Poštovani, Denver 41, zahvaljujem, se na presudi, VSRH. Sada moram proučiti te zastare, a onda potražiti odvjetnika, da mi podnese tužbu protiv osiguranja, i ako nikoga ne nađem, morati ću potražiti u rubrici tražim odvjetnika.
 5. U vezi navedene teme, radi roka zastare, molio bih, ako mi netko može poslati odluku Vrhovnog suda poslovni broj : Rev - 905/2014-3 od 4.6.2019.
 6. Poštovani, Denver 41, hvala na odgovoru i hvala na presudi VSRH Rev-812/01-01. Sada su mi neke stvari jasnije, kao npr da subjektivni rok može biti samo unutar objektivnog roka, a ne izvan njega. Također čitajući presudu Rev-812/01-01, jasno je navedeno da objektivni rok zastare potraživanja naknada štete počinje teći od nastanka štete, i da se to vrijeme ne mora podudarati s vremenom učinjene štetne radnje odnosno štetnog događaja.Za mene je važno što se navodi u reviziji, da objektivni rok zastare za naknadu štete počinje teći od trenutka kada su nastale štetne posljedice, a ne od štetnog događaja, kako to smatraju nižestupanjski sudovi. Jasno da se na nastanak štete moralo čekati, jer je bilo nepoznato kakva će presuda biti donesena, ( nadao sam se pozitivnoj presudi ), i po navedenom meni objektivni rok treba teći od dana zaprimanja revizije VSRH, da je revizija nedopuštena, a to je 5.9.2017. godine, i kako ste naveli subjektivni rok unutar objektivnog, a 3 godine od saznanja za štetu, tužbu moram čim prije podignuti protiv osiguranja. Ovo drugo što ste napisali, da se mora dokazati uspjeh u sporu to mi je jasno, i tu se radi o posljedično-uzročnoj vezi, gdje treba dokazati, da bih uspio u sporu.Taj dio me manje brine, jer ako ste čitali moj problem na početku objave, što sam imao sa ovakvim susjedom, u produžetku nekretnine isto imam susjedu, koja mi je sve identično napravila, kao ovaj susjed, oduzela posjed, postavila ogradu, taj sam postupak pravomočno okončao u svoju korist i preuzeo posjed, tako da me posljedično-uzročna veza, manje brine od zastare, a također treba i opseg štete dokazati.Sa pravilno napisanom revizijom, i na vrijeme podnesenom ustavnom tužbom uspio bih u postupku, više me je zabrinjavala zastara, i stoga se moram požuriti, sa podizanjem tužbe protiv osiguranja. Logično da osiguranje neće da plati štetu, pa zato i navode vrijeme štetne radnje, gdje mi uračunavaju i vrijeme provedeno na VSRH. Još jednom hvala na trudu i odgovoru.
 7. Može li mi netko izvaditi sa sudačke mreže reviziju VSRH broj : Rev: 812/01-1 ?
 8. Opet podižem ovu temu radi pitanja zastare potraživanja. Kao oštečenik štetu sam prijavio osiguranju odvjetnika.Uz obrazac zahtjeva, napisao sam obrazloženje i dostavio opsežnu dokumentaciju i račune, da dokažem visinu štete.Osiguranje odvjetnika me odbija i kao razlog navodi: " uzimajući u obzir datum nastanka štetnog događaja, nastupila je zastara eventualnog potraživanja, zbog čega je i zahtjev kao neosnovan otklonjen" i navode da sam ovlašten pokrenuti sudski postupak. Osiguranje računa zastaru od štetnog događaja, a to je krivo napisana revizija, redovna umjesto izvanredne i nepodnošenje ustavne tužbe uz reviziju, a to je bilo 17.1.2014. godine i od tada primjenjuju objektivni rok zastare od 5 godina i da je zastara nastupila u 1/2019. godine.Mišljenja sam da zastara, nije još uvijek nastupila, jer ćl. 230. st.1. ZOO navodi " Tražbina naknade štete zastarjeva za tri godine, otkad je oštečenik doznao za štetu i za osobu koja je štetu učinila". Smatram, da se zastara računa od dana saznanja za štetu, što je u mom slučaju, dan zaprimanja rješenja VSRH o nedopuštenosti revizije, a to je 5.9.2017. godine i u roku od tri godine, zastara nastupa 6.9.2020. godine.Ovo što sam naveo bio bih trogodišnji subjektivni zastarni rok.Kako vrijeme prolazi i imam sve manje vremena, trebao bih dignuti tužbu, ali ne bih htio da mi sud odbije tužbu iz razloga zastare, pa imam pitanje: Ako je objektivni rok od 5 godina prošao od štetnog događaja, da li imam pravo na naknadu štete od osiguranja po subjektivnom zastarnom roku , koji je 3 godine od saznanja , za štetu?. Osiguranje gleda samo objektivni rok zastare od 5 godina, a tu mi ulazi i vrijeme provedeno na VSRH skoro 4 godine, a ispadne da je subjektivni rok manje važan i da nema nekog značaja. Čitajući po internetu razne članke, naišao sam na članak informatora pod naslovom " Zastarni rokovi za naknadu štete prema ZOO". U članku jasno opisuju trogodišnji subjektivni zakonski zastarni rok, koji počinje teći kada oštečenik sazna za nastanak štete i štetnika. Za objektivni zastarni rok navode:" da objektivni rok zastare potraživanja naknade štete od 5 godina, računajući od dana nastanka štete primjenjuje kad subjektivni rok od 3 godine nakon saznanja za štetu i počinitelja istječe izvan petogodišnjeg roka.Objektivni rok zastare zahtjeva za naknadu štete počinje teći od trenutka kada su nastale štetne posljedice, a ne od štetnog događaja, kako to smatraju nižestupanjski sudovi.Drugo , objektivni se zastarni primjenjuje u materijalnopravnoj situaciji u kojoj subjektivni rok istječe nakon proteka objektivnog, te u situaciji u kojoj subjektivni rok do proteka objektivnog još nije ni počeo teći". Navode uz to i broj revizije VSRH: Rev: 812/01-1 ( molio bih ako netko ima tu reviziju da je objavi ) Prema navedenom , koliko razumijem: Po osiguranju meni je objektivni rok od 5 godina prošao, ali imam i subjektivni rok od 3 godine, od saznanja za štetu, koji istječe sa 5.9.2020. godine, i ako subjektivni rok propustim, onda će se primjeniti objektivni rok zastare od 5 godina , je li to tako ?. Zatim navodi se u tekstu, objektivni rok teće od štetnih posljedica, a ne od štetnog događaja.Za mene su nastale štetne posljedice, kada sam zaprimio rješenje VSRH, da je revizija nedopuštena, a to je bilo 5.9.2017. a ne da se računa od štetnog događaja, kako to računa osiguranje, jer tada se računa i vrijeme provedeno na VSRH, što je nepovoljno za mene.Ako je to tako kako je navedeno da se računa od štetnih posljedica onda bih se objektivni rok računao od 5.9.2017, isto kao subjektivni ?. Molio bih da mi netko odgovori je li u mom slučaju nastupila zastara i jesam li dobro razumio Rev: 812/01
 9. Poštovana, Ruby Danderfluff, hvala na odgovorima i trudu. Ovih dana čitao sam neke presude, Općinskog građanskog suda u Zagrebu, gdje su tužitelji tužili HOK - osiguranje, osiguranje kod kojega su često osigurani odvjetnici i odvjetnička društva, i tako sam naišao na jednu presudu gdje se tuženik, HOK - osiguranje poziva na zastaru, koja je nastala štetnim događajem, ali u presudi P-5863/17 od 5.4.2019 navodi se:" u pravu je tužitelj kada tvrdi da tražbina ne nastaje nužno u trenutku štetnog događaja, već onda kada su poznate posljedice štetnog događaja, međutim, upravo je na tužitelju bio teret da dokaže kada su mu opseg i visina štete mogli biti najranije poznati". Prema navedenom "kada su poznate posljedice štetnog događaja", pa ako je u mom slučaju štetni događaj nastao nakon presude Ž. suda, i pisanjem redovne , a ne izvanredne revizije i ne podnošenjem Ustavne tužbe uz reviziju, meni su poznate posljedice štetnog događaja, tek zaprimanjem revizije 5.9.2017. i kako ste naveli 3 godine od saznanja, prema tome krajnji rok bih bio do 5.9.2020. godine i ja mislim kada budem siguran u tužbeni zahtjev podnjeti ga čim prije. Čitajući presude protiv HOK - osiguranja u takvim tipovima tužbi, bitno je da tužitelj dokaže sljedeće: štetnu radnju - protupravnost - uzročno-posljedičnu vezu između štetne radnje i osiguranja (odvjetnika) - postojanje štete. Bez svega toga navedenog nema uspjeha u sporu.
 10. Poštovani, Ruby Danderfluff, još jednom hvala. Revizija je rješenjem VSRH, bila nedopuštena, a trebala je biti izvanredna, jer VPS: 130.000,00 KN , a napisana je kao redovna revizija , što je također greška odvjetnika, ja tada nisam znao razliku između redovne i izvanredne revizije, i bio sam uvjerenja da je dobro napisana i da trebamo uspjeti na reviziji, Sada je pitanje kako se gleda štetna radnja za mene, ja mislim da je meni nastala štetna radnja zaprimanjem revizije 5.9.2017. kada sam vidio da je nedopuštena i da ne mogu dalje, jer, ako je tri godine od saznanja za štetu onda bih bilo do 5.9.2020 , jer ja nisam mislio da sam saznao za štetu dostavom drugostupanjske presude, jer da je revizija uspjela , VSRH, vjerovatno bi ukinuo drugostupanjsku presudu i vratio sudu na ponovno odlučivanje. Je li moraju biti ispunjene obje pretpostavke 3 godine za štetu i 5 godina otkako je šteta nastala, ili je dovoljno da bude ispunjena samo jedna?.
 11. Poštovani, Ruby Danderfluff, hvala na odgovorima. Za prvi odgovor mi je jasno, šteta bih bila troškovi zastupanja, jer šteta je umanjenje moje imovine, jer sada moram ići sve ispočetka , dužim putem i platiti opet drugog odvjetnika, i sve ostalo. Za drugi odgovor nikako mi nije jasno da se zastara računa od štetne radnje, a to je od propusta ustavne tužbe, jer reviziju radi odvjetnik ( ostali i ne mogu podnjeti reviziju ) i on mora biti siguran da će sa revizijom uspjeti, a ako je nesiguran onda treba uz reviziju podnjeti i ustavnu tužbu, ali to je stvar procjene odvjetnika, jer da smo uspjeli na reviziji , ustavna tužba je nepotrebna, jer samo sam na VSRH izgubio skoro 4 godine ( ako je zastara 3 godine , onda je po tome dok sam bio na VSRH po tome nastupila zastara), ali štetna radnja nastaje tek zaprimanjem revizije, jer sam mislio da ću uspjeti na reviziji, i da sam uspio ne bi bilo štetne radnje. Je li zastara 3 godine od saznanja za štetnu radnju? Je li odvjetničko društvo kao j.t.d. isto osigurano na iznos 9,000.000,00 KN? Četvrti odgovor to mi je jasno, HOK ću pitati, ali prije svega moram biti siguran u zastaru i od kada se računa.
 12. Trebao bih pomoć, radi naknade štete od osiguranja, kod kojeg je bilo osigurano odvjetničko društvo, kao j.t.d , ne kao d.o.o. Odvjetnik iz odvjetničkog društva j.t.d zastupao me u građanskom pravu i tužbenim zahtjevom tražio je: 1.utvrđenje prava vlasništva 2.rušenje ograde 3.predaju u posjed 4.vađenje bespravno postavljenih cijevi 5.parnični trošak, za dio zemljišta koje mi je susjed bespravno zauzeo, a protivna strana je podnjela protutužbu za dosjelost mog dijela zemljišta. Tijekom postupka, moj odvjetnik je bez mog odobrenja odustao od 1. točke, tužbenog zahtjeva, utvrđenje prava vlasništva, a ostao kod preostale 4 točke.Nakon dva geodetska vještačenja, oba u moju korist ( jer sam vlasnik u knjigama i posjednik u katastru), prvostupanjski sud donio je presudu, da mi protivna strana, koja je odbijena za dosjelost, mora predati u posjed dio zemljišta i srušiti ogradu, a za preostale točke me odbio, a protivnu stranu odbio za dosjelost.Na prvostupanjsku presudu mi i protivna strana uložili smo žalbe gdje je drugostupanjski sud preinačio prvostupanjsku presudu i mene odbio prema čl.161.st.1 ZPP-a, da nisam dokazao da je sporna površina moje vlasništvo i da mi ne treba predati u posjed, a protivnu stranu pravomočno odbio za dosjelost.Presudu Županijskog suda odvjetnik zaprima 18.12.2013, a mene nakon 20 dana poziva pismeno poziva u ured ( na koverti piše 7.1.2014, ja primam 9.1.2014 ), da podnesemo reviziju, i u dopisu navodi da smatra da bih trebali imati uspjeha, ali me ne poziva, da uz reviziju podnesemo i ustavnu tužbu.(Ja tada nisam znao da se treba ustavna tužba podnjeti istovremeno s revizijom).Nakon 4 godine, dobivam rješenje VSRH, da je revizija nedopuštena, odvjetnik je u međuvremenu preminuo, odvjetničko društvo j.t.d. posluje sada pod drugim imenom. Nakon zaprimanja revizije, u roku od 30 dana , podnio sam Ustavnu tužbu, koja je rješenjem odbačena pod obrazloženjem: " podnošenjem revizije, koja je odbačena kao nedopuštena. nije produžen rok za podnošenje Ustavne tužbe u odnosu na drugostupanjsku presudu, te se taj rok ne računa od primitka osporenog revizijskog rješenja". Očigledno da je meni nemarnim, neprofesionalnim postupanjem preminulog odvjetnika nanesena šteta, a to bi bili troškovi zastupanja, preko 50.000,00 KN, jer meni je cijeli postupak njegovim odustajanjem od utvrđenja prava vlasništva i poslije uz reviziju ne podnošenjem Ustavne tužbe propao, i sada moram u novom postupku ići na utvrđenje prava vlasništva, pa tek nakon pravomočnosti, kada je utvrđena nova činjenica,pravo vlasništva s tužbom na predaju posjeda i rušenja ograde. Pitanja: 1.Je li se nastala šteta ogleda , u visini troškova zastupanja, a to su troškovi odvjetnika , vještaka , jer sada moram krenuti ispočetka i sve ponovo platiti ? 2.Kada nastupa zastara i od kada se računa? ( po čl. 225 ZOO stoji da šteta zastarjeva za tri godine, pa mislim da je za mene šteta nastala od saznanja da je revizija nedopuštena, a to je primitak revizije 5.9.2017) 3.Kako je odvjetnik bio iz odvjetničkog društva j.t.d, da li ono podliježe osiguranju, neovisno što je odvjetnik preminuo, jer da je i živ, ne bih tužio njega nego njegovo osiguranje kod kojeg je tada bio osiguran ? (Čitao sam da odvjetnik mora biti osiguran na min. 800.000,00 KN, a odvjetnička društva d.o.o., na 9,000.000,00 KN, a šta je s odvjetničkim društvom j.t.d , jer čuo sam da j.t.d. nema pravnu osobnost, dok d.o.o. ima pravnu osobnost, koja je to razlika ) 4.Kako doznati tko je osiguravatelj odvjetničkog društva j.t.d. ? ( pitati Hrvatsku odvjetničku komoru ). Molio bih ako netko zna da mi stručno odgovori.
 13. Postovana Ruby Danderfluff, hvala na odgovoru.Nastojati ću podnjeti cim prije tuzbu, odmah nakon tuzbe za utvrđenje vlasnistva i u svakom slucaju paziti ću da budem u intervalu od max. 3 godine, otkad sam dobio rjesenje Vrhovnog suda, a to je do 8/2020 godine.Javit ću se u forum i jos jednom hvala.
 14. Poštovana Ruby Danderfluff, hvala na odgovorima.Mišljenja sam isto kao i Vi da pismeno kontaktiram Hrvatsku odvjetničku komoru, i da doznam policu osiguranja od odvjetničkog društva.Razmišljajući o VPS-u, gledam da postavim 65.000 KN, jer toliko me s geodetskim vještačenjem, koštao odvjetnik (imam priznanice i račune), jer propao mi je cijeli postupak i moram ići na utvrđivanje vlasništva.Ako postavim VPS: 130.000 KN (vrijednost mog spora) i štetu od odvjetnika 65.000 KN zajedno 195.000 KN, biti će velika vrijednost spora svaka svaka radnja 2500 KN plus PDV, a ako je 65.000 KN 1000 KN plus PDV i neznam kako će sud gledati na to , a treba i sve to dokazati na sudu. Imam jedno pitanje: Za podignuti tužbu protiv osiguranja , je li vrijedi opći zastarni rok od 5 godina? Koliko razumijem kod mene poćinje teći zastara od zaprimanja rješenja Vrhovnog suda.
 15. Poštovani Matrix i Ruby Danderfluff hvala Vam na odgovorima. . Ako ste čitali sve moje postove od početka, bio sam u nekoliko odvjetničkih ureda, i svi su mi rekli da je uz izvanrednu reviziju( radi VPS 130.000 KN ), a moj odvjetnik je predao kao redovnu (treba VPS 200.000 KN ), trebalo istovremeno podnjeti i ustavnu tužbu, jer ako ne ide izvanredna revizija, ustavna tužba je na čekanju, i ako je nepovoljan ishod revizije, tada dalje Ustavni sud razmatra povredu ustavnih prava, drugostupanjske presude (koja je preinačena, jer svi relevantni dokazi su na mojoj strani) , a kako je mene odvjetnik pozvao pismenim putem samo na reviziju ( to mi je i dokaz ), a revizija je bila nedopuštena, ja sam samo mogao podnjeti ustavnu tužbu na rješenje Vrhovnog suda, i Ustavni sud je napisao da ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari i da nije produžen rok za podnošenje ustavne tužbe na drugostupanjsku presudu i to je vidljiv propust odvjetnika koji je sve to morao znati, i s mog stajališta lakše je pretpostaviti ishod ustavne tužbe da je bila na vrijeme podnesena, a to je da bih se ukinula preinačena presuda drugostupanjskog suda i postupak vratio drugostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. Slažem se s Vama i to je logično, ali tako su mi pravnici objasnili, da treba da imam pravni interes. Kada podnesem tužbu za utvrđenje , javiti ću se u forum, jer vidim tema ima preko 1000 otvaranja i vjerovatno interesira forumaše. Imam dva pitanja u vezi odvjetnika i osiguranja 1.Kako doznati za policu odvjetničkog društva, gdje je osiguran u to vrijeme kada je nastala šteta? 2.Koliki VPS da postavim kao tužitelj , moje je mišljenje da treba da postavim onoliko koliko sam po priznanicama i računima i trošak revizije platio odvjetniku, jer cijeli mi je postupak zahvaljujući njemu propao, a to je cca 65.000 KN?
×
×
 • Napravi novi...